Kvinnorhänder med orangea naglar som skriver på laptop.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kontakta oss

Har du frågor, eller vill du samtala med en präst eller någon annan i Svenska kyrkan? Välkommen att höra av dig!

Vänd dig i första hand till din församling om du har frågor om Svenska kyrkan, vår tro, ditt medlemskap och vår verksamhet. Genom att skriva in din adress här nedanför får du reda på vilken församling du tillhör.

Det är till din församling du vänder dig för att boka vigsel, dop, samtal med präst och liknande. Hör av dig!

Jourhavande präst

Om du akut behöver någon att prata med kan du kontakta jourhavande präst. Ring 112 (kl. 21-06 varje dag), chatta eller skriv ett digitalt brev. Läs mer om de olika sätten att nå jourhavande präst

Frågor om Act Svenska kyrkan

Vill du ge en gåva eller om du vill veta mer om det internationella arbete och de olika biståndsprojekt som Act Svenska kyrkan bedriver så besök Act Svenska kyrkans webbplats eller kontakta givarservice.

Frågor om Svenska kyrkan i utlandet

Vill du ge en gåva eller vill du veta mer om Svenska kyrkans församlingar och mobila präster runt om i världen så besök Svenska kyrkan i utlandets webbplats, kontakta Svenska kyrkans givarservice, eller Svenska kyrkan i utlandet. 

Press och media

Via pressrummet får du som är journalist kontakt med pressekreterare både på nationell nivå och i stiften.

Remisser till Svenska kyrkan

Alla remisser till Svenska kyrkan skickas till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se.

Du som är bosatt utanför Sverige

Du som är utlandsboende kan kontakta Svenska kyrkans kanslistöd om du har frågor om tillhörighet.