Thursdays in Black-pin på en svart kofta.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Thursdays in Black

Torsdagar i svart – för en värld utan våldtäkt och våld, är en global kampanj som utmanar mäns våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor förekommer överallt i världen. Statistiken visar att var tredje flicka som föds kommer att utsättas för någon form av våld under sin livstid. Ofta sker övergreppen av en nära anhörig och i det fördolda.

Bryta tystnaden och skammen

Könsrelaterat våld är ofta tabubelagt. Att som ensam kvinna göra motstånd mot våldet kan öka riskerna att utsättas för stigmatisering och ännu mer våld. Som en del i arbetet för jämställdhet stödjer Svenska kyrkan den globala kampanjen Thursdays in Black – för en värld utan våldtäkt och våld.

Kampanjen växte fram ur Kyrkornas världsråds satsning för att synliggöra våld mot kvinnor och göra klart att våld är ett brott mot mänskliga rättigheter och en kränkning av mänsklig värdighet.

Gemensamt ansvar att agera mot våld

Kampanjen uppmanar till att bära svart på torsdagar för att uppmärksamma problemet och ta ställning emot könsrelaterat våld. Utgångspunkten är att vi alla har ett ansvar att stoppa dessa övergrepp. Kampanjen synliggör berättelser om orättvisor i skillnader mellan könen - berättelser om våld, övergrepp och våldtäkt som vapen i krig. 

Var med i kampanjen genom att klä dig i svart på torsdagar. Du kan även bära en Thursdays in Black-knapp, som du kan få via din församling. 
Församlingarna kan beställa knappar via Svenska kyrkans webbshop.

Läs mer om Thursdays in Black på Kyrkornas världsråds webbplats.