Ekologisk hållbarhet

Klimat- och miljöfrågorna tillhör vår tids absolut största utmaningar. Ett förändrat klimat och överutnyttjade ekosystem påverkar hela skapelsen, men allra mest påverkas redan utsatta människor och livsmiljöer. Därför är miljöfrågorna också rättvisefrågor.

Svenska kyrkan vill minska vår miljöpåverkan, främja lösningar i samhället runt om oss och bidra till reflektion över vår tids stora ödesfrågor. Det sker till exempel när vi väljer energi, fonder att investera i och leverantörer att anlita. Församlingar och stift får stöd på miljöområdet genom utbildningsmaterial, ramavtal, fastighetsstöd och Miljödiplomering - ett miljöledningssystem för kyrkor som inkluderar teologisk reflektion. Stödet finns samlat på Hållbarhetsportalen, en resursbank på Svenska kyrkans intranät.

 

 

Agenda 2030 i Svenska kyrkan