Ett litet vattenfall i en bäck i skogen.
Foto: Robert Jonsson /Ikon

Ekologisk hållbarhet

Klimat- och miljöfrågorna tillhör vår tids absolut största utmaningar. Ett förändrat klimat och överutnyttjade ekosystem påverkar hela skapelsen, men allra mest påverkas redan utsatta människor och livsmiljöer. Därför är miljöfrågorna också rättvisefrågor.

Svenska kyrkan vill minska vår miljöpåverkan, främja lösningar i samhället runt om oss och bidra till reflektion över vår tids stora ödesfrågor. Det sker till exempel när vi väljer energi, fonder att investera i och leverantörer att anlita. Församlingar och stift får stöd på miljöområdet genom utbildningsmaterial, ramavtal, fastighetsstöd och Miljödiplomering - ett miljöledningssystem för kyrkor som inkluderar teologisk reflektion. Stödet finns samlat på Hållbarhetsportalen, en resursbank på Svenska kyrkans intranät.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Ekologisk hållbarhet illustrerad av ett element, solpaneler och vindkraft

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem som möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer också måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan