En präst står framför en filmkamera. En man klädd i svart håller i kameran.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tidigare gudstjänster och andakter från svenskakyrkan.se

Här hittar du ett urval gudstjänster och andakter som vi sänt på svenskakyrkan.se.