Chatta med jourhavande präst

Akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkans själavård. Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam? Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla kvällar kl 20.00 - 24.00.

Öppettider för chatten är alla kvällar 20.00 - 24.00. 

Säkerheten är lika bra som när du ringer. Du får vara anonym och det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Om du sitter på en offentlig dator som andra kan använda bör du stänga chattfönstret när du är färdig så att ingen kan se vad som skrivits.

Du kan vara trygg.

Så här gör du:

1. Starta chatten. Om det är många som vill chatta samtidigt kan du hamna i kö. Då meddelas ungefär hur lång väntetiden är.

2. Avsluta chatten och stäng ned det aktuella fönstret. Om du inte stänger ner chatten själv avslutas den automatiskt efter cirka 5 minuter.

Öppna chatten

Synpunkter på tjänsten jourhavande präst

Har du varit i kontakt via telefon, chatt eller digitalt brev och har synpunkter på tjänsten? I så fall är du välkommen att kontakta oss via mejl.

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter.