En kvinnlig ledare sitter i en ring på golvet med barn och deras föräldrar. Hon spelar gitarr och sjunger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tule jäsen - tule myötä

Kirkko oon yhtheys ette jakkaa elämän ja tehhä hyvvyytä. Kohtaamispaikka, lepopaikka ja turvapaikka. Tule sieki myötä, ja löyä sinun oman paikan.

Miksis minun pittää mennä myöt kirkhoon?

Ette mennä myötä kirkhoon merkittee ette tulla jäsen paikalisseen seurakunthaan. Miksis ihmiset halvava mennä myötä Ruottin kirkhoon ja olla myötä seurakunnan tehtävissä?

Kirkko - kohtamispaikka ilossa ja surussa

Lapsen syntyminen, omhaisen kuolema, hajonu rakhauensuhe, työttömyys, masentuminen, nuoruuen aika... Ihmisen elämä oon harvon sileä polku. Met jaama kans monia kysymyksiä ja vaikeita tilantheita elämässä. Joskus met huomaama sen vasta sillon ko met tohima jakkaa meän kokemuksia muitten kans.

Se oon mahoton voimalähe ko saapii tuntea ette sitä ei ole yksin kiusoitten kans. Joku muuki oon kulkenu sammaa tietä, joku muu oon onnistunnu päässeen siittä läpi, joku halvaa olla sinun rinnala. Kirkko oon kohtaamispaikka ja paikka missä saattaa jakkaa toisile kaikissa elämän vaiheissa. Kirkon arkipäivässä ja juhlassa met saama jättää ittenä johonki isomphaan ko met itte. 

Tervetuloa:

Kirkko - muuttava voima

Halvaks auttaa ja ilahtuttaa toista ihmistä? Halvaks tehhä arkipäivän turvalisemaksi ja sopevamaksi täyele eli lapsele? Ole myötä kirkon vapaehtostyössä eli anna tukea kirkon sosiaalisseen työhön ja kriisityöhön Ruottissa ja muuala mailmassa. Yks kirkon tärkeimistä tehtävistä oon ette auttaa ihmisiä hätätilantheissa ja kuttua niitä, jokka oon yksin, sisäle yhtheytheen. Kirkon jäsenennä sie saatat auttaa sinun lähhiimpiä lähelä ja kaukana.

Monessa seurakunnassa tarvithaan kans meänkielisiä volonttääriä.

Ota yhtheyttä sinun seurakunnan kans.

Kuinkas tulet jäsen kirkossa?

Sie tulet jäsen kirkossa kastheen kautta. Kastheen saattaa tehhä yhtä minkä ikäsennä. Jos sie olet jo kastettu jäsenennä muussa kristityssä kirkossa, esimerkiksi muussa maassa, sie saatat ottaa yhtheyttä lähhiimän seurakunnan kans ja tulla jäseneksi täyttämällä jäsenplanketin. Kläpit alle 18 vuen saattava tulla jäseneksi huoltajan luvala.

Jos sie olet jäsen kirkossa muussa maassa niin sie et tule automaattisesti jäsen Ruottin kirkossa ko sie muutaat Ruothiin. Se oon hyvä muistaa sen esimerkiksi ko oon kyse hautajaisista. Jos sie halvat kirkoliset hautajaiset ittele eli sinun omhaisille se oon tärkeä ette ottaa selvile jos tet oletta jäsenet Ruottin kirkossa. Jos sie olet epävarma jos sie olet jäsen niin ota yhtheyttä lähhiimphään seurakunthaan.

Mitäs se maksaa ette tulla jäsen kirkossa?

Jäsenet jokka oon yli 18 vuotta maksava kirkkomakson, mikä oon riippuva palkasta ja mihinkä seurakunthaan kuuluu. Keskimääränen kirkkomakso 2019 oon 1,03 prosänttiä verotettavasta tulosta. Kirkkomakso otethaan kerran vuessa tuloverotuksen aikana.

Pääosa rahoista jokka tuleva sisäle kirkkomakson kautta menevä paikkakunnalisten seurakuntien jokapäivässiin töihin, esimerkiksi kläpitten ja nuorten työhön, tiakoonityöhön, mysikkitoiminthaan, siukkatupakirkon työhön ja perheneuonthoon. Jäsenmaksot käytethään kans kirkkorakenuksitten ylläpithoon ja kylttyyrihistuurialisten arvoitten  säilyttämisseen tuleville polvile.

Miksis minun pittää olla myötä kirkossa?

Ruottin kirkola oon 5,9 miljoonaa jäsentä. Miksis niin moni halvaa olla myötä kirkossa ja kirkon tehtävissä? Tässä tullee joitaki vastauksia eri-ikäsiltä jäseniltä:

"Ko minun vaimo kuoli mie sain kuttun kirkon sururyhmään. Sielä oli monta muuta leskimiestä samassa tilantheessa. Se oli kauhean hyvä ette saattaa puhua yhessä. Se anto voimaa."

"Mie saan apua ja tukea kirkolta ko ja jos mie tartten."

"Mie olen monta kertaa tullu raholissiin vaikeuksiin minun matalan pansuunin vuoksi. Tiakooni seurakunnassa oon auttanu minua hakehmaan piitraakia ja mie olen aina onnistunnu päässeen etheenpäin."

"Ko minun mies kuoli se tuli esile ette hään ei ollu jäsen Ruottin kirkossa. Se oli yllätys mulle ko met olima olhee myötä Suomen kirkossa. Met emmä olhee ymmärtänhee ette meän pitäs tulla jäseneksi kirkossa täälä. Mie tulin itte jäsen varsin jälkhiin hautajaisten, ko mie halvan kirkoliset hautajaiset ko mie kuolen ja ette se maksais niin vähän ko maholista minun kläpile." 

"Ko mie olin vanhinvaphaana se oli aivan mahottoman hyvä ette seurakunta järjesti oman kohtaamispaikan meile täysile ja kläpile. Se oli kauhean tärkeä ette välhiin saa tulla kotoa pois ja kohata muita."

"Mie tykkään ette kirkon sosiaalinen työ oon hyvin tärkeä. Mie halvan tukea sitä."

"Mie tykkään ette Ruottin kirkon kansainvälinen katastrooffiapu tuntuu turvaliselle. Mie halvan antaa rahhaa siihen."

"Mie löysin minun paikan kirkon köörissä. Mie tykkään laulaa yhessä muitten kans!"

"Paljon pakolaisia muutti meän alueele viimi talvena. Mie tunsin ette halusin tehhä jotaki niile. Ko seurakunta haki volonttääriä kielikahvelatoiminthaan mie päätin ilmottaa itteni siihen. Olen huomanu ette tehtävä oon ollu hyvin pusitiivinen."

"Keskelä enniiten stressisiä vuosia mie uuvun ja olin syästi masseintunnu. Se viipy ennenko mie pääsin takasi, mutta pappi minun seurakunnassa jakso olla minun lähelä koko matkan. Mie kävin hänen tykönä keskustelemassa sillon tällön. Se merkitti kans paljon ette hään rukkoili minun eestä."

"Minun arkipäivä töissä oon täynä streessiä ja hoppua. Kirkon mietiskelykohtaamisissä mie saan jättää kaiken ja aivan levätä. Mie nukun aina paljon paremin jälkhiin mietiskelyn."

"Mie ilmotin itteni kirkon rippilukuleihriin. Sielä mie opin paljon uutta ittestä ja mitä usko saattaa merkitä elämässä. Mie en ole koskhaan ennen rukkoilu, mutta nyt mie rukkoilen usseen. Se antaa mulle mielenrauhaa." 

"Mie halvan tukea kirkon nuorisotyötä. Niitä oon liika vähän turvalisia kohtaamispaikkoja nuorile meän yhtheiskunnassa. Kirkossa nuoret saava oppia uusia elämänarvoja ja ette ei tartte yksin onnistua kaiken kans elämässä."