Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jäsenyys

Ruottin kirkola on lähelä seittemän miljoonaa jäsentä. Joka vuosi on majuriteetti niistä mukana jossaki kirkon yhteyvessä. Se saattaa olla siinä pienessä kuorossa maaseuula, rippikoululeirilä eli keräyksessä Ruottin kirkon kansainvälisen tuki- ja kehitystyössä.

Ulospääsy Ruottin kirkosta

Jos päätät ette jättää Ruottin kirkon sie ilmotat sen paikaliselle seurakunnale. Sie saatat soittaa, käyä paikala eli kirjottaa sinun seurakunnale ja tahtoa planketin ulospääsystä. Sie saatat kans lähättää tavalisen preivin seurakunnale, missä on henkilökohtaisesti allekirjotettu pyyntö. Jos olet epävarma mihinkä seurakunthaan kuulut sie saatat hakea sitä tästä länkistä joka on oikeala puolela.

Hautajaiskostanus

Kaikin, jokka on kirjotettuna Ruottissa,  maksavat oplikatuurisen hautajaiskostanuksen. Maan keskiarvon kostanus 2011 on 0,24 prusenttia kunnan verotettavasta tulosta. Ruottin kirkko on päämiehenä Ruottin hautajaistoimistosta, paitti Stokholmin kaupunkissa ja Tranåsin kunnassa. Veroilmotuksessa seisoo kuinka suuri sinun kirkonkostanus ja hautajaiskostanus on.

Jäsenyysmakso

Ruottin kirkon toiminta Ruottissa ja ulkomaila maksethaan jäsenyysmaksola, joka kans kuttuthaan kirkonmaksoksi. Suuriin osa mennee sinun paikalisheen seurakunthaan. Makso pittää riittää arkityöhön lapsitten, nuoritten ja vanheemitten kansa, ja kuorhoin ja soppaköökhiin, sairalakirkhoon, perheen neuvonanthoon, sjuuripaphiin, kohtauspaikhoin ja toiminthaan yksinhäisile ja koittomille. Kaikin avustavat kans hoitaa maaseuun kirkkorakenuksia ja kulttuurihistuurialisia arvoja tuleville sukupolvile.
Kuinka paljon maksat jäsenyysmaksoa riippuu kahesta variaapelista: sinun tulosta ja mihinkä seurakunthaan kuulut. Maan kirkkomakson keskimäärä on 2011 0,99 prusenttia sinun kunnan verotettavasta tulosta.

Jos olet jo kastettu muussa kristilisessä seurassa sie saatat tulla Ruottin kirkon jäseneksi jälkhiin keskustelun papin kansa. Sie joka olet jättäny Ruottin kirkon olet tervetulonen takashiin jäsenenä. Jos olet epävarma sinun jäsenyyestä eli on muita kysymyksiä jäsenyyestä sie voit ottaa yhteyttä sen seurakunnan kansa missä asut.

Kysymyksiä jäsenyyestä

Aiemin tulthiin jo syntyessä auttomaattisesti jäseneks Ruottin kirkhoon. Tänä päivänä tullee jäseneksi kastamisen kautta. Sekä lapsia, nuoria ette vanheempia saattaa kastaa. Jos lapsi ei ole kastettu huoltaja saattaa ilmottaa ette heän lapsi pittää olla jäsen Ruottin kirkossa. Lapset yli kakstoista vuotta vanhaat pitävät itte antaa luvan siihen.