Närbild på ett kors på en ljusbärare.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Kristillinen usko

Rakkaus on kristillisen uskon perusta ja päämäärä. Rakkaus tulee Jumalalta. Rakkaus antaa elämän.

Rukousta koko keholla

Onko vaikea hiljentyä ja rauhoittua rukoukseen? Harhailevatko ajatukset tunteiden sokkeloissa? Yksinkertaiset rukousliikkeet auttavat – saat laskeutua Jumalan läsnäoloon.
Pastori Anne Simonsson Luulajasta opastaa keholliseen rukoukseen.

Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.

Apostolien teot 17: 27-28

Rukous on yksinkertaisimmillaan ja syvimmillään juuri tätä, Jumalan läsnäololle avautumista ja hänen varassaan elämistä. Välillä sanat voivat auttaa Jumalan läheisyyden ja lahjojen vastaanottamisessa, välillä taas pelkkä hiljaisuus vie meidät syvälle Jumalan läsnäolon ja rakkauden kokemiseen.

Entä keho ja sen liikkeet? Millä tavoin ne voivat yhdistää meitä Jumalaan? Itse koen kehollisen rukouksen valtavana voiman- ja rauhanlähteenä. Etenkin jos olen väsynyt tai levoton. Silloin sanat ja ajatukset lähtevät helposti harhailemaan tai saatan juuttua tunteisiin, niin että ne vievät lähes kaiken tilan minussa. Yksinkertaiset rukousliikkeet auttavat tuolloin laskeutumaan Jumalan läsnäoloon ja vastaanottamaan sen mitä tarvitsen.
Liikkeiden avulla voin kantaa itseni, kaikkineni, Jumalalle ja antaa hänen Henkensä hengittää minussa. Rauhoitun. Virvoitun. Kotiudun.

Anne Simonsson

Usko on luottamusta

Kristillinen usko on luottamusta armolliseen ja rakastavaan Jumalaan, joka on koko ajan läsnä elämässämme kantaen, ohjaten ja uudistaen. Sanotaan että Jumalaa ei koskaan kukaan ole nähnyt mutta Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen elämäntapahtumissaan me voimme oppia tuntemaan kuka ja millainen Jumala on. Raamatun kertomukset Jeesuksesta ovat siksi kristinuskon ydinmehua.

Rukous kantaa

Rukous on tavallisin tie uskoon. Sinun ei tarvitse uskoa voidaksesi rukoilla, voit aloittaa rukouksella. Rukous on sydämen avoimmuutta ja kaipausta Jumalan puoleen. Rukous voi olla Jumalalle puhumista, tai vain hiljaa Jumalan edessä olemista. Rukous voi olla kertomista, kysymistä, avun pyytämistä, kiittämistä, ja ehkä ennen kaikkea: Jumalan varaan jättäytymistä.

Kristillinen uskontunnustus

Kristillinen kirkko tunnustaa yhden ainoan Jumalan – Isän, Pojan ja Pyhän Hengen – joka luo, pelastaa ja antaa elämän. Ruotsin kirkko on osa maailmanlaajuista kirkkoa ja jakaa kristillisen tunnustuksen sekä kolmiyhteisen Jumalan ylistyksen. Usko ilmaistaan tunnustuksessa sanoin ja teoin, ja se on perintöä apostoliselta ajalta. Uskontunnustus on siis uskonilmaus, yritys uskon perussisällön selittämiseen, mutta ei sellaisenaan uskon kohde.  Kolmella vanhimmalla uskontunnustuksella on erityisasema ilmaisuna uskon ja kirkon jatkuvuudesta ajan saatossa. Kaksi niistä alla.

Evankelis-luterilainen kirkko

Ruotsin kirkko kuuluu evankelis-luterilaiseen traditioon, jonka yhdistävä tunnustusasiakirja on Augsburgin tunnustus vuodelta 1530. Tunnustuskirjat reformaation ajalta ovat suuntaa antavia todisteita siitä, kuinka uskosta saatiin vastauksia sen ajan kysymyksiin.

Två flickor hjälper prästen framme vid nattvardsbordet.

Jumalanpalvelukset

Ruotsin kirkon suomenkieliset jumalanpalvelukset vietetään Ruotsin kirkkokäsikirjan mukaan. Käsikirjassa on kaikkien jumalanpalvelusten, kasteen, vihkimisen ja hautauksen kaavat.

Herran siunaus ja Herran rukous

Kristinuskon keskeisin rukous on Herran rukous, jonka ensimmäiset sanat ovat Isä meidän. Herran siunauksessa pyydetään Jumalan läsnöoloa ja huolenpitoa meistä.

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,  
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,  
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puo¬lella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuol¬leita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,  
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,  
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.