Altaret i Uppsala domkyrka. I förgrunden den samiska flaggan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ságastallamat

Ságastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills.

Ságastallamat 2 i Luleå, 21-22 oktober 2022

Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket framfördes vid Kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november 2021 i Uppsala domkyrka, och i Luleå domkyrka den 23 oktober 2022, som avslutning på Ságastallamat 2. Här kan du se filmer från konferensen.

Ságastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills. Den första Ságastallamat-hearingen arrangerades i Kiruna i oktober 2011. Många enskilda vittnesmål lämnades under mötet i Kiruna som vittnade om den smärta många samer bär på grund av tidigare förd politik och strukturer som tryckt ned den samiska identiteten, kulturen och språket.

Ett Ságastallamat 3 är planerad till 2026 och ett avslutande Ságastallamat 4 till 2031. Försoningsarbetet går vidare.