En samisk flagga sitter inkilad i ett staket.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ságastallamat 2 i Luleå

Den 21–22 oktober 2022 genomfördes konferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Se de filmade programpunkterna.

Program fredag – medarbetardag för det samiska arbetet inom Svenska kyrkan

Moderator: Marianne Lörstrand Blind

Välkommen och inledning

Ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Åsa Nyström och Erik Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och ledamot i Sametinget
Se Inledning på vimeo

Bakgrund till försoningsprocessen och lägesrapport om kyrkans åtaganden

Lisbeth Hotti, samisk handläggare, Kyrkokansliet, och Kaisa Syrjänen Schaal, senior policyrådgivare, Kyrkokansliet 
Se Bakgrund och lägesrapport på vimeo

Samisk andlighet och existentiella utmaningar för samer 

Föreläsning av Lovisa Mienna Sjöberg, forskare vid Sami allaskuvla i Kautokeino, och Jörgen Stenberg, jojkare och renskötare i Malå sameby, och därefter samtal som leds av biskop Eva Nordung Byström
Se Samisk andlighet och existentiella utmaningar på vimeo

Samers erfarenheter från nomadskolor och arbetsstugor 

Kaisa Huuva, forskare, Umeå universitet, och Erik-Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
Se Samers erfarenhet från nomadskolor och arbetsstugor på vimeo

Samiskt gudstjänst- och inspirationsmaterial

Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet, Maria Klasson-Sundin, biskopens adjunkt, Luleå stift, och Birgitta Simma, f.d. stiftsadjunkt för samiskt arbete i Luleå stift
Se Samiskt gudstjänst- och inspirationsmaterial på vimeo

Exempel från församlingar – lokala utmaningar och möjligheter i det samiska arbetet. 

Biskop Åsa Nyström samtalar med Gunilla Märak, medarbetare i Vantörs församling och ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Monika Nutti Blind, diakon, Kiruna pastorat, Anna Kuoksu, komminister, Jukkasjärvi församling, och Sofia Strinnholm, komminister, Östersunds församling
Se Exempel från församlingar på vimeo

Gemensam reflektion kring utveckling av samiskt kyrkoliv

Biskop Andreas Holmberg samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, Solveig Ininbergs, stiftsdirektor Stockholms stift, Erik-Oskar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan, och Lovisa Mienna Sjöberg, forskare Sami allaskuvla i Kautokeino
Se Gemensam reflektion på vimeo

Program lördag: Samisk delaktighet i den fortsatta försoningsprocessen

Moderator: Marianne Lörstrand Blind

Introduktion: var befinner vi oss i processen efter ursäkt 1? 

Ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Åsa Nyström, Eric Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan
Se Introduktion på vimeo

Att klyva ett folk, vad händer när man förlorar kopplingen till fädernas marker? 

Biskop Mikael Mogren samtalar med Erik Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Marie Persson Njajta, styrelseledamot i Sametinget och sammankallande i Sametingets styrgrupp för sanningskommission, Mikael Jakobsson, vice ordförande i Riksorganisationen Same Ätnam och Lovisa Mienna Sjöberg, forskare vid Sami allaskuvla i Kautokeino
Se Att klyva ett folk på vimeo

Samiskt konfirmationslägret – ung kristen same idag 

Biskop Karin Johannesson samtalar med Jon Falk, stiftspedagog Luleå stift, Nils-Johan Labba, vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan och lägerchef, Mika Jonsson Gehrke, ung samisk ledare samt Sofia Strinnholm, komminister, Östersunds församling
Se Samiska konfirmationslägret på vimeo

Betydelsen av samisk delaktighet i Svenska kyrkan 

Biskop Åsa Nyström samtalar med Ingrid Inga, f.d. ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och ledamot i Sametinget, Kerstin Lingebrant Vinka, ordförande i Landsförbundet Svenska Samer och Matti Blind Berg, ordförande i Svenska Samernas riksförbund
Se Betydelsen av samisk delaktighet i Svenska kyrkan på vimeo

Steg mot upprättelse och försoning, del 1 

Föreläsning av Tore Johnsen, samisk teolog och forskare vid Kirkelig Utdanningssenter Nord VID, Vitenskapelige høgskole i Norge
Se Steg mot upprättelse och försoning, del 1, på vimeo

Steg mot upprättelse och försoning, del 2

Ulrica Fritzson, forskare och stiftsteolog, Skara stift. Därefter ett samtal mellan Tore Johnsen och Ulrica Fritzon, som leds av biskop Johan Dalman
Se Steg mot upprättelse och försoning, del 2, på vimeo

Vägar framåt – hur kan Svenska kyrkan göra skillnad för samer idag?  

Ett samtal mellan ärkebiskop Antje Jackelén, Stefan Mikaelsson, Sametingets vice styrelseordförande, Per Olof Nutti, ledamot i Sametinget, Matti Blind Berg, ordförande i Svenska Samernas riksförbund, och Julia Rensberg, ledamot i centralkommittén i kyrkornas världsråd. Samtalet leds av Karin Sarja, avdelningschef Kyrkokansliet
Se Vägar framåt på vimeo

Samtliga filmade programpunkter (länk till Vimeo).

 

Program

Moderator: Mariann Lörstrand Blind 

8.30 Morgonandakt

9.00-9.30 Välkommen och inledning. Ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Åsa Nyström och Erik Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och ledamot i Sametinget

9.30-10.00 Bakgrund till försoningsprocessen och lägesrapport om kyrkans åtaganden. Lisbeth Hotti, samisk handläggare, Kyrkokansliet, och Kaisa Syrjänen Schaal, senior policyrådgivare, Kyrkokansliet 

10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Samisk andlighet och existentiella utmaningar för samer. Föreläsning av Lovisa Mienna Sjöberg, forskare vid Sami allaskuvla i Kautokeino, och Jörgen Stenberg, jojkare och renskötare i Malå sameby, och därefter samtal som leds av biskop Eva Nordung Byström

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Samers erfarenheter från nomadskolor och arbetsstugor. Kaisa Huuva, forskare, Umeå universitet, och Erik Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

14.10-15.10 Samiskt gudstjänst- och inspirationsmaterial. Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet, Maria Klasson-Sundin, biskopens adjunkt, Luleå stift, och Birgitta Simma, f.d. stiftsadjunkt för samiskt arbete i Luleå stift

15.10-15.30 Kaffe

15.30-16.30 Exempel från församlingar – lokala utmaningar och möjligheter i det samiska arbetet. Biskop Åsa Nyström samtalar med Gunilla Märak, medarbetare i Vantörs församling och ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Monika Nutti Blind, diakon, Kiruna pastorat, Anna Kuoksu, komminister, Jukkasjärvi församling, och Sofia Strinnholm, komminister, Östersunds församling

16.30-17.00 Gemensam reflektion kring utveckling av samiskt kyrkoliv. Biskop Andreas Holmberg samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, Solveig Ininbergs, stiftsdirektor Stockholms stift, Erik-Oskar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan, och Lovisa Mienna Sjöberg, forskare Sami allaskuvla i Kautokeino

Moderator: Mariann Lörstrand Blind 

9.00-9.30 Introduktion: var befinner vi oss i processen efter ursäkt 1.
Ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Åsa Nyström, Eric Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan

9.30-10.30 Att klyva ett folk, vad händer när man förlorar kopplingen till fädernas marker? Biskop Mikael Mogren samtalar med Erik Oscar Oscarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Marie Persson Njajta, styrelseledamot i Sametinget och sammankallande i Sametingets styrgrupp för sanningskommission, Mikael Jakobsson, vice ordförande i Riksorganisationen Same Ätnam och Lovisa Mienna Sjöberg, forskare vid Sami allaskuvla i Kautokeino

10.30-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Samiskt konfirmationslägret - ung kristen same idag. Biskop Karin Johannesson samtalar med Jon Falk, stiftspedagog Luleå stift, Nils-Johan Labba, vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan och lägerchef, Mika Jonsson Gehrke, ung samisk ledare samt Sofia Strinnholm, komminister, Östersunds församling

12.00-12.40 Betydelsen av samisk delaktighet i Svenska kyrkan. Biskop Åsa Nyström samtalar med Ingrid Inga, f.d. ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och ledamot i Sametinget, Kerstin Lingebrant Vinka, ordförande i Landsförbundet Svenska Samer och Matti Blind Berg, ordförande i Svenska Samernas riksförbund

12.40-13.00 Steg mot upprättelse och försoning. Föreläsning av Tore Johnsen, samisk teolog och forskare vid Kirkelig Utdanningssenter Nord VID, Vitenskapelige høgskole i Norge och Ulrica Fritzson, forskare och stiftsteolog, Skara stift. Därefter ett samtal som leds av biskop Johan Dalman

13.00-14.00 Lunchpaus

14.00-14.40 Fortsättning av Steg mot upprättelse och försoning (se ovan).

14.40-16.10  Bikupor för deltagarna (ingen sändning)

16.10-17.10 Vägar framåt - hur kan Svenska kyrkan göra skillnad för samer idag?  Ett samtal mellan ärkebiskop Antje Jackelén, Stefan Mikaelsson, Sametingets vice styrelseordförande, Per Olof Nutti, ledamot i Sametinget, Matti Blind Berg, ordförande i Svenska Samernas riksförbund, och Julia Rensberg, ledamot i centralkommittén i kyrkornas världsråd. Samtalet leds av Karin Sarja, avdelningschef Kyrkokansliet

Avslutning