Två träskålar på altarbordet i kyrkan.
Foto: Gustaf Hellsing

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

I kyrkomötets högtidsgudstjänst framförs Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket. Gudstjänsten inleds 24 november kl 14.30 och kan följas här på webben eller på plats i Uppsala.

Se högtidsgudstjänsten i efterhand

I Uppsala domkyrka samlades avgående och nyvalda kyrkomötesledamöter, samer, representanter från civilsamhället, internationella vittnen samt övriga gudstjänstbesökare. Här kan du se högtidsgudstjänsten.

Program för högtidsgudstjänsten

Kvinna håller i en mikrofon och sjunger.
Sara-Elvira Kuhmunen, ordf. i samiska ungdomsförbundet Saminourra sjunger på gudstjänsten.
  • Inledning. Högtidsgudstjänsten inleds med klockringning, psalmsång, inledningsord och dagens bön.
  • Kyrie och vittnesmål. Under Kyrie framförs fem vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp. De framförs av samer och handlar bland annat om samisk andlighet, rasbiologi och nomadskolan.
  • Läsning. Bilbeltexter från Gamla och Nya testamentet. Saligprisningarna sker på olika samiska varieteter.
  • Ursäkt och åtaganden. Ärkebiskop Antje Jackelén uttalar Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och åtta biskopar redogör för de åtta åtagandena.
  • Respons. Respons från sametingets talman och internationella vittnen.
  • Nattvard.

Agenda för gudstjänsten

Ta del av vittnesmålen

Ursäktstal av ärkebiskop Antje Jackelén

Därför ber Svenska kyrkan om ursäkt

Kortfilm om ursäkten till det samiska folket

24 november framför Svenska kyrkan en ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp. Vad har hänt och vad betyder ursäkten? Tre representanter för Svenska kyrkans samiska råd berättar. Musik: Mitt hemland/Lars W Svonni