En manlig präst sitter i en soffa med en mobiltelefon i handen och hörlurar i öronen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Jourhavande präst lyssnar på din berättelse

Ingen ska behöva vara ensam med svåra tankar. Därför har Jourhavande präst öppet när många andra har stängt. Prästerna i jouren lyssnar och för inte vidare det som sägs. 

Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavård och fungerar som en förlängning av den själavård som erbjuds via lokala församlingar under dagtid. Här gäller absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs inte får föras vidare.

Jourhavande präst bemannas av präster i Svenska kyrkan. Telefontjänsten nås via larmnumret 112.

– Under pandemin blev det exempelvis extra tydligt att Jourhavande präst fungerar som en viktig samhällstjänst. Vi finns för alla, vare sig man brottas med psykisk ohälsa eller vill samtala om existentiella frågor, säger Kimmo Kling, nationell samordnare för Jourhavande präst.

Digitala kanaler gör kontakten enklare

Tidigare kunde man bara kontakta Jourhavande präst via telefon men sedan några år tillbaka finns möjlighet att både chatta med en präst och skicka ett digitalt brev. Sedan 2014 har chatten ökat med 100 procent per år.

– När tjänsterna startade var det ett sätt att försöka möta yngre personer, som ett komplement till telefonin. Nu är det troligen alla åldrar som använder chatt och digitalt brev, i takt med att människors digitala vana ökar, säger Kimmo. 

Samma saker tynger oss över tid

Oro, ängslan, rädsla, ensamhet, relationsproblem och ångest. Det vi drabbas av som människor och det som tynger oss mest verkar inte förändras så mycket över tid. Anledningarna till att ta kontakt med Jourhavande präst är i stort sett de samma nu som för 20 år sedan.

– Jourhavande präst har funnits i 65 år och behoven att ringa, chatta eller skriva digitalt brev har inte minskat utan ökat. Det visar att Jourhavande präst kan göra skillnad när livet på olika sätt skakar om oss, säger Kimmo.

Så här kontaktar du Jourhavande präst

Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, chatt eller digitalt brev. Mer information och funktionerna chatt och digitalt brev hittar du på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att kontakta Jourhavande präst, tjänsten är öppen för alla.

Möjligheten att få prata med en jourhavande präst har funnits i över 60 år.