En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Personliga kriser

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människor i kris. Kyrkan kan vara ett stöd, både i kriser på ett individuellt plan och i kriser som har drabbat flera personer.

Nästan alla människor råkar någon gång i livet ut för en händelse eller situation som ställer allt på ända. Krisen kan utlösas av förlust, olycka, hot, våld eller andra påfrestande situationer där man känner att ens tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera situationen. Vi kan också hamna i en livskris – orsakad av faser i livet som innebär stora omställningar och påfrestningar.

Bara du kan läka din kris

Typiskt för krisen är att den oftast är oväntad och att vi inte vet hur vi ska hantera den. Det som kännetecknar den personliga krisen är just att den är personlig. Ofta känner man sig ensam och upplever det som att ingen förstår en. I de flesta fall kan ingen heller göra så att krisen försvinner.

Vad som upplevs som en kris är också individuellt. Vi kan vara med om samma situation som en annan person och inte uppleva det lika påfrestande, eller tvärtom – mer påfrestande. Ibland är det nära vänner som ser att något är fel och undrar hur det står till.

Reaktioner vid påfrestningar och kriser kan omfatta hela det känslomässiga spannet; från att bli upprymd/speedad, till att bli förtvivlad, ledsen, arg. Vi kan utifrån våra medfödda försvarsmekanismer agera kraftfullt för att komma ifrån det som hotar, ta upp kampen mot det eller resignera, ge upp, tappa kraften och bli passiva.

Tala med någon

Om du känner att du upplever en kris är du alltid välkommen att kontakta Svenska kyrkan för att tala med någon och få stöd.

Du kan kontakta din församling om du vill träffa en präst eller diakon för ett så kallat stödsamtal. Detta är något som alla församlingar erbjuder. Om du behöver tala med någon när församlingsexpeditionen har stängt, till exempel på kvällen eller natten, kan du kontakta jourhavande präst på telefon, chatt eller e-post.

Alla präster och diakoner har tystnadsplikt och samtalen är helt kostnadsfria.

En manlig präst sitter i en soffa med en mobiltelefon i handen och hörlurar i öronen.

Jourhavande präst lyssnar på din berättelse

Ingen ska behöva vara ensam med svåra tankar. Därför har Jourhavande präst öppet när många andra har stängt. Prästerna i jouren lyssnar och för inte vidare det som sägs. 

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du höra av dig till Svenska kyrkan och be att få prata med en präst eller en diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Två tjejer sitter och kramar om varandra.

Tips för dig i kris

När livet kraschar klarar du kanske inte längre att bära dina svårigheter och motgångar själv. Du måste ta hjälp. Samtidigt behöver du sträva efter att återfå din egen kraft för att gå vidare i livet. Här följer en lista med 14 tips.

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.