Några ungdomar förbereder sig för att gå in i kyrkan. En av dem håller ett processionskors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkans liturgipris

Svenska kyrkans liturgipris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan.

Priset belönar och uppmuntrar

Liturgipriset ska uppmuntra, stödja och stimulera gudstjänstens många dimensioner i olika fromhetstraditioner, bland olika åldrar, i internationell gemenskap och mångfald i Svenska kyrkan.

Priset ska belöna pågående arbete med text och predikan, med nyskapande musik och dramaturgi. Det ska också uppmuntra arbete som på olika sätt bidrar till att skapa delaktighet i gudstjänsten.

Intentionen med priset är att synliggöra och ta tillvara det kreativa liturgiska utvecklingsarbete som pågår i Svenska kyrkan.

Priset delas ut vartannat år till 1–3 pristagare. Prissumman är totalt 50 000 kronor.

Så går det till

Kriterier för att nominera

Det är stiften som nominerar till Svenska kyrkans liturgipris. Eftersom stiften arbetar med tillsyn och främjande har de god insyn i vilka aktuella processer som är värda att uppmärksamma. Stiftsstyrelserna fattar beslut om nominering.

De nominerade ska uppfylla ett eller flera av dessa kriterier:

  • De utvecklar församlingens gudstjänst med nyskapande dramaturgi, musik, text eller förkunnelse.
  • De verkar aktivt för en gudstjänst där delaktighet är en viktig del av helheten.
  • De uppmuntrar kreativt bruk av kyrkohandboken.
  • De bidrar till ett möte mellan det gamla invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer.

En beredningsgrupp med fem personer föreslår pristagare för beslut i kyrkostyrelsen. Gruppen utses av kyrkostyrelsen och ska bestå av:

  • en församlingsmusiker med erfarenhet av musikaliskt utvecklingsarbete
  • en präst med erfarenhet av liturgiskt och homiletiskt förnyelsearbete
  • en förtroendevald representant
  • en representant för biskopsmötet

en person utanför etablerade kyrkliga sammanhang med erfarenhet av dramaturgiskt eller musikaliskt utvecklingsarbete.

Beredningsgrupp för Svenska kyrkans liturgipris 2023

Reibjörn Carlshamre domkyrkoorganist i Skara och ordförande i Svenska kyrkans musikråd. 

Matilda Oldeberg präst i Gamla Uppsala församling - Tunabergskyrkan med särskilt ansvar för barn och unga i gudstjänsten.

Marika Lagercrantz skådespelare och regissör.

Eva Nordung Byström – biskop i Härnösands stift.

Jesper Eneroth – ledamot av kyrkostyrelsen (S).

Utdelade liturgipris

Representanter från Frostvikens församling tar emot priset i Uppsala domkyrka.

Liturgipriset 2023

Frostvikens församling tilldelas 2023 års liturgipris.

Sollentuna församlings musiker Karin Runow har tilldelats Svenska kyrkans liturgipris 2021.  

"Karin Runow står för en rik produktion av musikaler och sånger för barn som blivit använda i församlingar i hela landet."

Liturgipriset 2019

Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling, tog emot det första liturgipriset, år 2019.