Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkans liturgipris

Svenska kyrkans liturgipris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Liturgipriset för 2021 delas mellan Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna församling och Leif Nahnfeldt, präst och musiker i Gävle.

Priset belönar och uppmuntrar

Liturgipriset ska belöna pågående arbete med nyskapande musik, dramaturgi, text och predikan. Det ska också uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten.

Priset delas ut vartannat år till 1-3 pristagare. Prissumman är totalt 50 000 kronor.

Pristagare 2021

Priset delas mellan Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna församling och Leif Nahnfeldt, präst och musiker i Gävle.

Karin Runow har en rik produktion av musikaler och sånger för barn som blivit omtyckta och spridda i församlingar i hela landet. Leif Nahnfeldt har bland annat arbetat med nya psalmer, gudstjänstmaterial för barn och ett antal stora musikproduktioner inom Svenska kyrkan.

Beredningsgruppens motivering

 • Karin Runows musik och texter gör hela familjen och alla åldrar delaktiga i liturgin. Hon gör genom sin musikalproduktion barnen delaktiga i kyrkans förkunnelse, men ger även plats för de vuxna att dela denna uppgift med barnen. Hennes rika material är medryckande och lätt att använda både i den allmänna gudstjänsten och i kyrkliga handlingar. Runow binder samman liturgin i en ny tid samtidigt som hon värnar traditionen, inte minst genom sitt sätt att uppmärksamma den psalmskatt vi har i vår psalmbok.
 • Leif Nahnfeldt ger en fördjupad förståelse för kyrkans liturgiska teologi och gudstjänstens ord. Genom sitt arbete bjuder han in till delaktighet i liturgin bortom den innersta kretsen. Hans psalmer och sånger möjliggör den själsliga upplevelse som gudsmötet innebär, både genom den text och den musik han skapar. Nahnfeldt har vidare bidragit till att traditionen från kommuniteten i Iona har berikat Svenska kyrkans lovsång. Han har med stort engagemang givit unga människors möjlighet att få uppleva stolthet och glädje i att vara fullvärdiga gudstjänstmedarbetare.

Tillsammans uppmuntrar dessa båda till en delaktighet i vår kyrkas gudstjänster som gör det möjligt för alla åldrar att få finnas med och bidra till liturgin och skapa mening i lovsångens och bönens gemenskap.

Kriterier för att nominera

Vem som helst kan nominera till Svenska kyrkans liturgipris. Det går att nominera en person, grupp eller församling inom Svenska kyrkan. Nomineringen ska innehålla en kort motivering och uppgifter om vad den föreslagna mottagaren har bidragit med. Nomineringstiden för Svenska kyrkans liturgipris 2021 pågick till 15 maj.

De nominerade ska uppfylla ett eller flera av dessa kriterier:

 • De utvecklar församlingens gudstjänst med nyskapande dramaturgi, musik, text eller förkunnelse.
 • De verkar aktivt för en gudstjänst där delaktighet är en viktig del av helheten.
 • De uppmuntrar kreativt bruk av kyrkohandboken.
 • De bidrar till ett möte mellan det gamla invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer.

Beredningsgrupp för Svenska kyrkans liturgipris 2021

En beredningsgrupp med fem personer föreslår pristagare för beslut i Kyrkostyrelsen. Gruppen utses av Kyrkostyrelsen och ska bestå av:

 • en församlingsmusiker med erfarenhet av musikaliskt utvecklingsarbete
 • en präst med erfarenhet av liturgiskt och homiletiskt förnyelsearbete
 • en förtroendevald representant
 • en representant för biskopsmötet
 • en person utanför etablerade kyrkliga sammanhang med erfarenhet av dramaturgiskt eller musikaliskt utvecklingsarbete.

Reibjörn Carlshamre Utbildad kyrkomusiker vid Hjo folkhögskola, Sköndalsinstitutet, Musikhögskolan i Stockholm samt vid Musikhögskolan i Göteborg. Han har mångårig erfarenhet av församlingstjänst i Stockholm, Värmland och Västergötland. Han har även varit musikkonsulent i Skara stift och är sedan 2006 domkyrkoorganist i Skara. Reibjörn Carlshamre är ordförande i det nystartade Svenska kyrkans musikråd. Han har också medverkat till ny mässmusik i olika antologier, senast i boken Gudstjänstsång (Verbum).

Matilda Oldeberg Präst med erfarenhet av arbete i församlingar som Gävle Maria, Enköping och Gamla Uppsala. Arbetar nu i Gamla Uppsala församling - Tunabergskyrkan. Hon värnar om delaktighet för barn och unga i gudstjänsten och att göra gudstjänstens delar och ord begripliga och relevanta för människor i dag.

Marika Lagercrantz Skådespelare och regissör.

Eva Nordung Byström – Biskop i Härnösands stift.

Jesper Eneroth – Ledamot av Kyrkostyrelsen (S).

Manlig präst ler mot gudstjänstbesökare som sitter i kyrkbänkarna.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.