Svenska kyrkans liturgipris

Svenska kyrkans liturgipris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Priset delas ut för första gången under hösten 2019.

Priset belönar och uppmuntrar

Liturgipriset ska belöna pågående arbete med nyskapande musik, dramaturgi, text och predikan. Det ska också uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten.

Priset delas ut vartannat år till 1-3 pristagare. Prissumman är totalt 50 000 kronor.

Kriterier för att nominera

Vem som helst kan nominera till Svenska kyrkans liturgipris. Det går att nominera en person, grupp eller församling inom Svenska kyrkan. Nomineringen ska innehålla en kort motivering och uppgifter om vad den föreslagna mottagaren har bidragit med. Nomineringstiden för Svenska kyrkans liturgipris 2019 pågår till 15 maj.

De nominerade ska uppfylla ett eller flera av dessa kriterier:

  • De utvecklar församlingens gudstjänst med nyskapande dramaturgi, musik, text eller förkunnelse.
  • De verkar aktivt för en gudstjänst där delaktighet är en viktig del av helheten.
  • De uppmuntrar kreativt bruk av kyrkohandboken.
  • De bidrar till ett möte mellan det gamla invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer.

Skicka in din nominering till liturgipriset.kyrkokansliet@svenskakyrkan.se. Du kan skicka den som ren text, PDF-fil eller Word-dokument. Vi behöver ha din nominering senast den 15 maj 2019.

Beredningsgrupp för Svenska kyrkans liturgipris 2019

En beredningsgrupp med fem personer föreslår pristagare för beslut i Kyrkostyrelsen. Gruppen utses av Kyrkostyrelsen och ska bestå av:

  • en församlingsmusiker med erfarenhet av musikaliskt utvecklingsarbete
  • en präst med erfarenhet av liturgiskt och homiletiskt förnyelsearbete
  • en förtroendevald representant
  • en representant för biskopsmötet
  • en person utanför etablerade kyrkliga sammanhang med erfarenhet av dramaturgiskt eller musikaliskt utvecklingsarbete.

Reibjörn Carlshamre

Utbildad kyrkomusiker vid Hjo folkhögskola, Sköndalsinstitutet, Musikhögskolan i Stockholm samt vid Musikhögskolan i Göteborg. Han har mångårig erfarenhet av församlingstjänst i Stockholm, Värmland och Västergötland. Han har även varit musikkonsulent i Skara stift och är sedan 2006 domkyrkoorganist i Skara. Reibjörn Carlshamre är ordförande i det nystartade Svenska kyrkans musikråd. Han har också medverkat till ny mässmusik i olika antologier, senast i boken Gudstjänstsång (Verbum).

Matilda Oldeberg

Präst med erfarenhet av arbete i församlingar som Gävle Maria, Enköping och Gamla Uppsala. Arbetar nu i Gamla Uppsala församling - Tunabergskyrkan. Matilda Oldeberg är även kaplan för Svenska kyrkans unga i Uppsala stift. Hon värnar om delaktighet för barn och unga i gudstjänsten och att göra gudstjänstens delar och ord begripliga och relevanta för människor i dag.

Anna Takanen

Skådespelare och regissör sedan 1991. Hon har varit konstnärlig ledare och vice vd för Göteborgs stadsteater. Nu är hon teater- och scenkonstchef vid Stockholms stadsteater. Anna Takanen har gjort sig ett namn under åren på Göteborgs stadsteater genom att ha varit med och skapat Sveriges mest jämställda teater. Hon föreläser även kring frågor om jämställdhet och teaterarbete.

Eva Nordung Byström

Biskop i Härnösands stift.

Jesper Eneroth

Ledamot av Kyrkostyrelsen (S).