Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

När någon dör och ska begravas

Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när en människa dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst.

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

Ta farväl under begravningsgudstjänsten

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst.

 

I en tid av sorg 

Här finns stöd både till dig som har drabbats av sorg och till dig som vill stötta någon som sörjer.

om begravning

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. 

Läs mer och ladda ner skriften Om begravning.

Om begravning finns också på engelska, finska, arabiska, polska, bosniska, kroatiska, serbiska och som inläst version på svenska.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – som ett stöd för dem som ska ordna med det praktiska.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är  den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

Kontakta din församling

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun