Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som har dött till Gud.

Ett tillfälle att sörja och visa kärlek

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen har gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blev bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden – då kan vi minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som har varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

 Gravsättning på olika sätt

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmast anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Se filmen om begravning nedan (2:43 minuter).

Arkiveringsdatumet för kampanjen har gått ut