Levande ljus i kyrkan
Foto: Sebastian Streith/Ikon

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Begravning i coronatider

I våra kyrkor följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Reglerna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor.

En begravning räknas som en allmän sammankomst och kan ha 50 deltagare exklusive personal. Om deltagarantalet vid allmänna sammankomster på grund av smittspridningen i en region begränsas till färre än 50 deltagare, är det ändå alltid tillåtet att vara 20 deltagare vid en begravning. 

Under vissa förutsättningar kan man vara fler än 50 deltagare:

  • Upp till 300 deltagare vid begravning inomhus när lokalen är tillräckligt stor och när det finns anvisade sittplatser.
  • Upp till 600 deltagare utomhus.

Svenska kyrkan hjälper dig som närstående att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om begravningar i coronatider.

Regeringen planerar att ta bort begränsningen av antal deltagare

Regeringen planerar att ta bort regeln om begränsat antal deltagare den 29 september. Det gäller både allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster.

Läs om planen för att avveckla restriktionerna på regeringen.se.

När någon dör och ska begravas

Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när en människa dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst.

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

Ta farväl under begravningsgudstjänsten

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst.

 

I en tid av sorg 

Här finns stöd både till dig som har drabbats av sorg och till dig som vill stötta någon som sörjer.

om begravning

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. 

Läs mer och ladda ner skriften Om begravning på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats.

Om begravning finns också på engelska, finska, arabiska, polska, bosniska, kroatiska, serbiska och som inläst version på svenska.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – som ett stöd för dem som ska ordna med det praktiska.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun