Personuppgifter i sociala medier

Här kan du läsa om hur Trossamfundet Svenska kyrkan (nationella nivån) hanterar personuppgifter i sociala medier-kanaler. 

Därför använder vi sociala medier

Den nationella nivån ansvarar för övergripande information om Svenska kyrkan och Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Den nationella nivån har också ett ansvar för opinionsbildning samt närvaro på sociala medier där Svenska kyrkan är avsändare.

Svenska kyrkan (nationella nivån) är aktiv på Facebook, Instagram och Twitter. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i sociala medier och om varför du bör vara försiktig med vad du delar. 

Sociala medier bygger på att du som användare skapar och delar eget innehåll. Genom att interagera med andra personer och sidor skapar du ett mervärde för dig själv och andra. Samtidigt betyder detta att du bidrar till spridandet av personuppgifter (både dina egna och andras) som är mer eller mindre känsliga.  

Svenska kyrkan behandlar uppgifterna i syfte att kommunicera med människor som tar kontakt med oss, samt med andra som är intresserade av Svenska kyrkans innehåll. Vi behandlar uppgifter genom att läsa, besvara, dölja och ibland radera kommentarer och inlägg i våra kanaler.  

Om du väljer att publicera innehåll (till exempel skriva kommentarer, dela ett inlägg, skicka ett direktmeddelande, ladda upp en bild) på någon av våra sidor så kommer dina personuppgifter att behandlas. Det kan vara genom att ditt namn blir synligt och klickbart eller att dina intressen loggas.

Dina personuppgifter lagras/används alltid i den tjänst du publicerat dem i (till exempel Facebook). Svenska kyrkan har ingen kontroll över hur dessa leverantörer hanterar dina uppgifter, det regleras helt av deras villkor.  

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd enligt GDPR. Ett exempel på känsliga personuppgifter är religiös tillhörighet. 

Du kan alltid radera det du har publicerat (till exempel kommentarer) och sluta gilla/följa Svenska kyrkans konton för att minska de personuppgiftsbehandlingar som görs när du interagerar med Svenska kyrkans konton.  

Det går också att som användare blockera eller spärra Svenska kyrkans konton. 

Publicering på sociala medier innebär oftast att det material som publiceras förs över till länder utanför EU och EES, framför allt USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna.  

Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras.  

Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran.  

Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni väljer att dela innehåll på sociala medier.  

Ibland marknadsför vi inlägg på sociala medier, framför allt på Facebook och Instagram.  

Syftet med att annonsera på Facebook (här ingår även Instagram, Messenger och andra funktioner som Facebook erbjuder) är främst att nå längre med våra inlägg (få större räckvidd). Annonsering är också nödvändig när vi ska nå specifika målgrupper som vi inte vanligtvis når i vår kommunikation.  

Annonser kan ha olika målsättningar till exempel att driva trafik till en webbsida, att få fler visningar av en video eller mer interaktion. Annonser kan även användas för att marknadsföra eller informera om evenemang med publik/deltagare såsom konsert, seminarium eller gudstjänst.  

För att annonserna ska kännas relevanta för mottagaren skapar vi målgrupper som bygger på den information Facebook samlat in om användarna. Detta är profilering men nödvändigt för att kommunikationen ska vara träffsäker och effektiv.  

I kommunikation som är tydligt konfessionell, till exempel böner och psalmer, sponsras inlägg endast mot personer som redan följer eller gillar våra konton. Vi kan anta att de är medvetna om att Svenska kyrkans konton har ett religiöst innehåll och att användarnas interaktion med sidan registreras av Facebook. 

Från och med januari 2022 är det på Facebook inte längre möjligt att rikta annonser som bygger på personuppgifter som kan uppfattas som särskilt känsliga såsom hälsa, ras, etnicitet, politisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. 

Genom att annonsera på sociala medier får Svenska kyrkan inte tillgång uppgifter som går att koppla till en viss person. All behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten. 

På Facebooksidan kan du klicka på avsnittet ”Sidtransparens” och därifrån komma åt ”Annonsbiblioteket” där pågående och genomförda annonskampanjer visas. 

Läs mer på Facebooks hjälpsidor om vissa annonser visas för dig och hur du påverkar detta. 

Konton som omfattas: instagram.com/svenskakyrkan och instagram.com/kulturarvet 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Om du inte vill att dina personuppgifter i form av ett inlägg ska finnas på Instagram så kontakta oss och berätta i vilket inlägg de finns så raderar vi omgående. Personuppgifter i form av gilla, kommentarer, med mera tar du bort på egen hand.   

Konton som omfattas: twitter.com/svenskakyrkan 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Om du inte vill att dina personuppgifter i form av ett inlägg ska finnas på vår Twitter behöver du kontakta oss. Personuppgifter i form av gilla, retweet och kommentarer tar du bort på egen hand. 

Konton som omfattas: facebook.com/svenskakyrkan  

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Väljer du att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen.  

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas i inlägg på vår Facebooksida kan du ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg det gäller så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, dela och kommentarer tar du bort på egen hand. 

Du som facebookanvändare har åtkomst till din information och kan ladda ner den från Facebook. Du kan också radera enskilda inlägg eller ta bort ditt konto. 

Personuppgifter i grupper kopplade till Svenska kyrkans Facebooksida

För att gå med i grupper kopplade till Facebooksidan Svenska kyrkan måste du kryssa i att du samtycker till att personuppgifter hanteras. Genom att gå med i gruppen samtycker du till att Svenska kyrkan och Facebook behandlar dina personuppgifter. Facebook kan överföra dessa uppgifter till länder utanför EU och EES, till exempel USA, där skyddet för dessa uppgifter inte är lika starkt.  

Kyrkostyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i kyrkokansliets facebookgrupper och du når oss via socialamedier@svenskakyrkan.se. När Svenska kyrkan använder Facebook har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook. Svenska kyrkan har däremot ingen kontroll över eller insyn i hur Facebook behandlar dina personuppgifter. 

Vi kan ta vårt ansvar men vi kan inte svara för vad Facebook gör. Vi uppmanar dig att vara medveten och försiktig när du publicerar i en Facebookgrupp.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skapa en digital mötesplats. Den rättsliga grunden för att kunna göra det är ditt samtycke. Samtycket samlas in i samband med att du vill gå med i gruppen (kryssruta). När gruppen avslutas, raderas hela gruppen och alla inlägg och kommentarer. 

De personuppgifter vi behandlar om dig är de kommentarer och inlägg du skriver i gruppen, samt det som ligger offentligt på din Facebookprofil. 

Ditt samtycke gäller även om du publicerar information som kan uppfattas som känsliga personuppgifter, såsom religiös tillhörighet. 

Personuppgifterna är åtkomliga för Svenska kyrkan, Facebook och andra gruppmedlemmar.  

Om du som användare gör kommentarer eller inlägg i gruppen kommer det du publicerar att överföras utanför EU/EES, eftersom Facebook har servrar i USA. Vi har ingen kontroll över överföringen, även om vi har ett gemensamt ansvar med Facebook för behandlingen.
Lär dig mer om vad Facebook tar ansvar för på facebook.com.

För att få överföra dina personuppgifter utanför EU/EES behöver vi ditt samtyckeDet är därför vi ber dig bekräfta att du samtycker till att det du gör i gruppen kommer att överföras till USA.  

Vad innebär det att dina personuppgifter överförs till USA? 

USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som gäller för hantering av personuppgifter som ställs inom EU, vilket kan innebära vissa risker för dina personuppgifter. Exempelvis kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter från Facebook.  

Facebook har genom sina villkor åtagit sig att så långt som möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt för dig att hävda dina rättigheter (till exempel rätten till radering) gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber dig att ha dessa risker i åtanke när du bestämmer om du vill samtycka till överföring eller ej. 

Personuppgifterna sparas av oss så länge gruppen är aktiv. Facebook kommer troligtvis också att spara personuppgifterna, men det har vi varken kontroll över eller insyn i. 

Enligt dataskyddsförordningen har du särskilda rättigheter: 

  • Du kan radera dina kommentarer och gå ur gruppen, eller be oss att ta bort dina kommentarer och ta bort dig från gruppen. 
  • Du kan också ångra ditt samtycke vilket innebär att du måste lämna gruppen. Personuppgifterna syns då inte i gruppen, men kan finnas sparade av Facebook. 

Ytterligare rättigheter.

Facebooks datapolicy - om hur de behandlar personuppgifter för sina ändamål.

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten).