Prata med oss

Till innehållet

Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande.

Vi som lever idag är den första generationen som kan utrota fattigdomen men också den sista som kan agera i tid mot klimatförändringarna. Det är ett konstaterande som andas hopp men också frustration över att förändringarna ibland går så långsamt.

En kraftsamling och en god portion kreativitet behövs om vi ska klara de stora samhällsutmaningar som vi står mitt uppe i både globalt och på hemmaplan. Pågående klimatförändringar, vattenbrist och stora klyftor i världen mellan dem som har och inte har, visar att vi måste hitta nya sätt att producera, konsumera, leva och dela.

Vi har människovärdet i fokus

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner. Våra värderingar genomsyrar också det interna arbete som görs för att ta ansvar för den egna verksamhetens effekter, oavsett om det handlar om hur vi placerar våra pengar eller hur vi påverkar klimatet genom inköp, resor och energi.

Ta del av den senaste hållbarhetsredovisningen (pdf, 38 sidor) och läs mer om mål, uppförandekod och andra dokument som lägger grunden för hållbarhetsarbetet inom Svenska kyrkans nationella nivå.