Ung tjej bär en stor korg på ryggen.
Foto: Paul Jeffrey/ACT/Ikon

Hållbar utveckling

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande. Vi arbetar för allas rätt till andlig utveckling och en ökad förståelse och tolerans mellan religioner.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen, och i kyrkans uppgift ingår att på ett särskilt sätt stödja dem som har svårt att bli hörda så att deras röst hörs.

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan arbetar för en hållbar utveckling.

Vårt arbete för hållbar utveckling

Aktuellt om hållbarhetsarbetet

Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar Svenska kyrkan tillsammans med kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Under perioden står skapelsen och vårt ansvar för den i fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Pilgrimsvandrare går i led längs en äng

Klimatvandra med Pilgrim's walk for future

Delta i den stora pilgrimsvandringen för klimatet, Pilgrim's walk for future! Vandringen startade den 19 juli i Vadstena och målet är klimattoppmötet i Glasgow i november. Dagsvandra med kärntruppen, häng med en ordnad vandring i ditt stift eller skapa en egen vandring. På kampanjsidan hittar du information, tips, och vår namninsamling för klimaträttvisa. Vandringen blir både en enad motståndsrörelse och en inre pilgrimsresa där vi hinner reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!

En cyklist längs en väg. Vindkraftverk i bakgrunden, ängar, blommor.

Hållbara investeringar 2020

Resultatet 2020 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 403 miljoner kronor (1582 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 4,2 procent (19,1 procent). Det är 0,8 procentenheter lägre än vårt jämförelseindex, men 0,7 procentenheter högre än avkastningsmålet, mätt i reala termer.

Hjärtformat moln mot klarblå himmel.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen ger en inblick i den verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans nationella nivå och arbetet för en hållbar kyrka och ett hållbart samhälle. Här kan du läsa redovisningen för 2020 som integrerades med årsredovisningen .

Samtal om klimat och hållbarhet