Två kvinnor dansar med händerna uppsträckta i ett stort rum.
Foto: Marta Popivoda

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

Pressmeddelande: Priser och stipendier delades ut på kyrkomötet

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande.

Ansökningsperioden har nu gått ut för i år och vi tackar alla som skickat in sina ansökningar. Besked om beslut meddelades den 21 september. Stipendierna delas ut i samband med kyrkomötets andra session i november.

Nästa ansökningsperiod är 15 mars – 15 maj 2023.

Vem som kan söka

Konstnärligt verksamma inom bildkonst, litteratur, scenkonst, musik och film. Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation, design och performance. Till scenkonst räknas teater, dans och performance.

Observera att du enbart kan söka för en huvudkategori, även om projektet omfattar flera konstnärliga uttryck.

Även stift, församling eller andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med professionella kulturutövare kan ansöka.

Medlemskap i Svenska kyrkan är inte obligatoriskt.

Stipendiets storlek

Den sammanlagda stipendiesumman är 500 000 kronor. Summan är uppdelad på fem stipendier om 100 000 kronor vardera. Vi förbehåller oss rätten att dela upp ett stipendium på två stipendiater.

Att skriva en ansökan

Ansökan ska innehålla

  • CV för den eller de som ska medverka.
  • Projektplan och budget. Om projektets totala budget är större än stipendiet är det viktigt att du preciserar vad du ska använda stipendiet till. Ange också om du har eller söker finansiering från andra fonder eller bidragsgivare.
  • En kort beskrivning av projektet. Vill du skicka in en längre beskrivning kan du bifoga den som en bilaga.

Du kan ladda upp bilagor som text-, bild- och ljudfiler. Använd något av standardformaten, till exempel Word, MP3, JPEG. Du kan också skicka länkar till Vimeo och liknande.

Vi tar bara emot digitala ansökningar och bilagor. 

Ofullständiga ansökningar granskas ej. Vi tar heller inte emot sena ansökningar eller bilagor. Var därför ute i god tid.

Frågor om ansökan

Kontakta oss om du har frågor om kulturstipendierna.

Telefon: 018-16 95 00
E-post: kyrkokansliet.kulturstipendium@svenskakyrkan.se

Bedömning av projekt

En beredningsgrupp med sakkunniga från olika konstområden bedömer projekten utifrån flera kriterier:

  1. I första hand bedöms projekten utifrån konstnärlig kvalitet och existentiell relevans. Med existentiell relevans menar vi att stipendieprojektet anknyter till tros- och livsfrågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det.
  2. I andra hand värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.
  3. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.

Information om beslut och utdelning av stipendier

I november fattar kyrkomötet beslut om vilka som får kulturstipendium. Beslutet skickas ut i ett pressmeddelande och publiceras på webben. Du som har sökt stipendiet får information om beslutet via e-post.

Stipendierna delas ut vid en ceremoni i Uppsala i samband med kyrkomötets andra session i november.

Stipendiater ska redovisa hur stipendiet har använts

Du som får Svenska kyrkans kulturstipendium ska redovisa ditt projekt i en projektrapport. Du förväntas i någon form ange att projektet genomförts med stöd av Svenska kyrkan, till exempel i katalogtext, eftertexter och webbpresentationer.

Kulturstipendiaten Eli Eli

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2022

Årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier har utsetts. Fem projekt får dela på stipendiesumman 500 000 kronor. Svenska kyrkans kulturstipendier delas i år ut för 25:e året.

Tidigare kulturstipendiater

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2022

Publicerad:

Årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier har utsetts. Fem projekt får dela på stipendiesumman 500 000 kronor. Svenska kyrkans kulturstipendier delas i år ut för 25:e året.

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2021

Publicerad:

Lars Noväng, BEHEMOT produktion, Hanna Hallgren, Linnea Axelsson, Isabelle Lundgren och Göteborgs internationella orgelakademi är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2020

Publicerad:

Henrik Dahlgren, Marcus Carlsson, Joel Danielsson, Ylva Ceder, PotatoPotato och Mara Lee är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2019

Publicerad:

Mattias Hagberg, Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh, Maria Lithell Flyg, Anna Berglind, Louise Dahl, Hana Erdman, Elisabet Gustafsson och Malin Levanon är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

De fick Svenska kyrkans kulturstipendium 2018

Publicerad:

Svenska kyrkans kulturstipendiater 2018 är klara. Fem projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.