Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

Ansökan om Svenska kyrkans kulturstipendier

Ansökningsperioden är 15 mars till den 15 maj.

Anmälningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioden.

Här hittar du ansökningsformuläret