De får Svenska kyrkans kulturstipendium 2020

Nyhet Publicerad Ändrad

Henrik Dahlgren, Marcus Carlsson, Joel Danielsson, Ylva Ceder, PotatoPotato och Mara Lee är årets mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendier. Sex projekt delar på stipendiesumman 500 000 kronor.

Stipendierna fördelas på fem områden: musik, film, litteratur, scenkonst och bildkonst. Varje område får 100 000 kronor. Ett projekt får i år dela på stipendiesumman inom området bildkonst.

Totalt inkom i år 677 ansökningar, i jämförelse med ett medeltal på 450 tidigare år.

- Det är svårt att göra annan tolkning än att det hänger samman med Coronapandemin och det vakuum som mycket av kulturlivet befunnit sig i sedan i mars. Generellt har det varit mycket fina och väl genomarbetade ansökningar och de kom också in mer utspritt under hela ansökningsperioden. Det kan vara att det funnits mer tid att skriva ansökningar på grund av inställda föreställningar, repetitioner eller inspelningar, säger Charlotte Wells, handläggare för kulturfrågor på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala.

Läs om Svenska kyrkans kulturstipendier.

Ladda hem en folder med årets stipendiater.

Se film från utdelningen av årets kulturstipendier

Stipendiater 2020

Om stipendiaterna och deras projekt

LITTERATUR                            

Mara LeeGodheten                                   

Mara Lee tilldelas Svenska Kyrkans kulturstipendium 2020 för projektet ”Godheten” i vilket hon vill undersöka medlidandets natur, dess gränser och fundamentala nödvändighet i en värld där med-mänsklighet ofta reduceras till paroller och slagord. I Mara Lees författarskap har ”ansvar” ständigt varit ett ledord. I det nya skrivprojektet vill hon gestalta något som inte enbart kan uttydas i termer av mellan-mänskliga relationer utan befinner sig bortom det empiriskt iakttagbara. Mara Lee ställer frågor som: ”Hur långt är jag beredd att gå för att ’rädda’ en annan människa? Hur närmar vi oss en medmänniska som inte längre vill räddas? Och vad gör vi när kärlek och godhet inte tycks räcka till?” Mara Lee vill i Godheten förmedla sin övertygelse att det som definierar oss människor är vår vilja och förmåga att tro på något.

Mara Lee, är författare och professor i konstteori vid Konstfack i Stockholm. Hennes litterära praktik omfattar poesi, prosa, poetiskt teoretisk essäistik, undervisning, forskning och översättning. Hon debuterade med den prosalyriska boken Kom år 2000. Den uppmärksammade romandebuten Ladies från 2007 översattes till flera språk och Salome (2011) belönades med Per Olov Enqvists litterära pris. Hon disputerade i ämnet Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet 2014 med avhandlingen När Andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och tid, och hennes senaste skönlitterära verk Kärleken och hatet – i vilket förlåtelse spelar en central roll – utkom 2018.

BILDKONST

Joel Danielsson - Havsbotten

Joel Danielssons konstinstallation Havsbotten utgörs av ett stort, massivt trägolv med samma vågmönster som havsbottnen i grunda vikar. Golvet är avsett att beträdas, att upplevas med undersidan av fötterna och inte endast betraktas, av ung som gammal, seende och den som inte ser, och blir därmed tillgängligt och välkomnande. Danielssons konstnärskap handlar om att öka den kroppsliga, intuitiva och emotionella förståelsen för komplexa frågor och sammanhang i en tid där den tycks minska i takt med att detaljkunskapen om världen ökar. Joel Danielssons tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium för ett konstverk som förenar konstnärlig formfulländning och nya upplevelsesfärer med en påminnelse om skapelsens oändligt värdefulla rikedom i den anda biskopsbrevet om klimat förmedlar. 

Joel Danielsson har kandidatexamen i Industridesign från Konstfack 2012 och Master och Fine Arts från Akademi Valand 2017. Han arbetar i olika tekniker men främst skulpturalt i trä, gips, lera, plast. Listan över utställningar inkluderar Göteborgs konsthall, Liljevalchs vårsalong och i Bosnien Hercegovinas paviljong vid konstbiennalen i Venedig 2017 i konstnärligt ett samarbete med Geraldine Juárez. Det offentliga uppdraget A Synthetic Blockade of a Desired Path Between a Parking Lot and a Gym kan ses i Campus Vallas skulpturpark, Linköping.

Ylva Ceder - Rum

Ylva Ceder tilldelas Svenska kyrkans kulturstipendium inom området bildkonst för sitt konstnärliga projekt Rum där hon i stilsäkert måleri förenar känslan hos den enskilda betraktaren med stilelement från flera traditioner och naturen i en nyskapande form. Hon utgår i verken från former och stildrag i rum förknippade med tröst, eftertanke, kraft och andlighet vilka smälts samman i hennes målningar. Kyrkans, naturens, moskéns och synagogans rum. Naturen som rum för andlighet under pilgrimsvandring, utomhusgudstjänster eller i enskildhet har under Coronapandemin fått fördjupad betydelse vilket synliggörs i Ceders målningar.

Ylva Ceder har en Master of Fine Arts-examen från Konstfack i Stockholm och utbildning på Konsthögskolan i Umeå, Moholy-Nagy University of Art and Design i Budapest och Gerlesborgsskolan i Stockholm. Hon har medverkat i ett trettiotal utställningar separat eller som medverkande i grupputställningar på gallerier, museer och konsthallar i Sverige, till exempel Hälsinglands museum, Kristinehamns konstmuseum, Avesta Art, Katrineholms konsthall, Market Art Fair och även internationellt.

MUSIK

Henrik Dahlgren, - I am, I am, I am

Henrik Dahlgren tilldelas Svenska Kyrkans kulturstipendium 2020 för projektet I am, I am, I am. I körverket ska Dahlgren som tonsättare nyttja den potential som kyrkorummet i sig själv erbjuder med sin unika klang. Verkets tema hämtas från samtiden och ett utbrett problem; psykisk ohälsa bland unga. Genom detta stipendium ställer sig Svenska kyrkan nära och vandrar bredvid unga människor med psykisk ohälsa.

Henrik Dahlgren har studerat vid musikhögskolan i Malmö samt vid Royal College of Music i London. Han är väl förtrogen olika stilar och musikgenrer, både som musiker och kompositör. Han har arbetat med ensembler som Vocal Art Ensemble of Sweden, USC Thornton Chamber Singers, San Diego Master Chorale, John Bauer Brass, Helsingborg Symfoniorkester och Aberdeen University Chamber Choir. Dahlgren har mottagit ett flertal stipendier och varit composer-in-residence vid Banff Centre for Arts and Creativity i Kanada. I am, I am, I am skrivs för den unga manskören Svanholm Singers under ledning av Sofia Söderberg.

SCENKONST

PotatoPotato - Morfar Prosten

PotatoPotato mottar Svenska kyrkans kulturstipendium inom området scenkonst för att utveckla den elektromusikaliska produktionen Morfar Prosten som blandar tradition och nya former. Med sina ständigt utforskande arbetssätt vill PotatoPotato genom kyrkorummet och berättelsen om huvudpersonerna undersöka de ceremoniella likheterna mellan gudstjänsten och DJ-konserten. Publiken kommer att möta Morfar Prosten, en kyrkoherde uppväxt på 1930-talet, i gestalt av hans barnbarn Paulina Göth och får ta del av deras sinsemellan olika syn på hur ett liv bör levas. I det möte som uppstår berörs frågor om det sociala arvets roll i relation till trosuppfattning, identitet, skam, villkorslös kärlek och försoning.

PotatoPotato är ett experimentellt scenkonstkollektiv med bas i Malmö och filial i Stockholm. De gör uteslutande uruppsättningar och har trots den egna strävan att främja långsamhet före produktivitet en stor mängd produktioner bakom sig. Gruppen har en vilja att vara “en mötesplats för de djupt filosofiska och de helt aningslösa” vilket de med en stor och engagerad skara följare visat att de lyckats med. PotatoPotato drivs sedan starten 2008 av Jenny Möller Jensen, Linda Forsell, Paulina Göth, Helena Engberg Tunström och Freja Hallberg.

FILM

Marcus Carlsson - Biodlaren

Regissören Marcus Carlsson tilldelas Svenska kyrkans stipendium för en film som uppmuntrar till de svåra samtalen vid livets slutskede. Biodlaren är en spelfilm om livet före döden i de relationer som betyder allra mest och om svårigheten att tala uppriktigt om sjukdom och död. Filmen berör också frågor om kärlekens former, naturens gång och livets kretslopp, sett genom en ung värmländsk biodlares ögon. Carlsson erhåller stipendiet för att manusutveckla långfilmen Biodlaren i den inkluderande, tidskrävande och skådespelarnära process som är hans metod.

Marcus Carlsson, är en film- och teaterregissör utbildad vid Akademi Valand som långfilmsdebuterade med Din barndom ska aldrig dö (2013). Han har gjort en rad kortfilmer, och ytterligare en långfilm, med Lovisa Charlier som producent. Carlsson undervisar återkommande i regi och skådespeleri för film och har varit adjunkt i filmregi vid Akademi Valand. En strävan i hans filmskapande är att de medverkande känner sig delaktiga i skaparprocessen, något som också präglar hans gärning som teaterregissör, nu senast vid Göteborgs Stadsteater och Göteborgs dramatiska teater 2019.