Bönsöndagen

Den sjätte söndagen i påsktiden har bönen som fokus.”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” (Lukas 11:1-13)

Trettiofem dagar efter påskdagen infaller Bönsöndagen eller ”Rogate”. Under denna dag läggs särskild vikt vid bönen och Jesus som den stora böneläraren. Nu börjar också de så kallade gångedagarna som pågår i en vecka, fram till Kristi himmelsfärds dag.

Gångedagarna är särskilda förbönsdagar för årets sådd och för allt som växer och ska bidra till liv på jorden. Gångedagarna var helgdagar fram till 1772.