Bönsöndagen

Den sjätte söndagen i påsktiden har bönen som fokus.”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” (Lukas 11:1-13)

Trettiofem dagar efter påskdagen infaller Bönsöndagen eller ”Rogate”. Under denna dag läggs särskild vikt vid bönen och Jesus som den stora böneläraren. Nu börjar också de så kallade gångedagarna som pågår i en vecka, fram till Kristi himmelsfärds dag.

Gångedagarna är särskilda förbönsdagar för årets sådd och för allt som växer och ska bidra till liv på jorden. Gångedagarna var helgdagar fram till 1772.

Tända ljus i ljusbärare

Bön

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus och formulerar din oro eller glädje över något? Just det skulle kunna vara en bön till Gud.

Tankar inför Bönsöndagen

Tankar inför helgen är korta predikningar, som tolkar dagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs alla tankar som har skrivits inför Bönsöndagen på bloggen.

Bönsöndagens bibeltexter

Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, eller ett hjärtats rop i förtvivlan. Läs bönsöndagens bibeltexter här.