Bönsöndagen

Den sjätte söndagen i påsktiden har bönen som fokus.”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” (Lukas 11:1-13)

Trettiofem dagar efter påskdagen infaller Bönsöndagen eller ”Rogate”. Under denna dag läggs särskild vikt vid bönen och Jesus som den stora böneläraren. Nu börjar också de så kallade gångedagarna som pågår i en vecka, fram till Kristi himmelsfärds dag.

Gångedagarna är särskilda förbönsdagar för årets sådd och för allt som växer och ska bidra till liv på jorden. Gångedagarna var helgdagar fram till 1772.

Tända ljus i ljusbärare

Bön

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus och formulerar din oro eller glädje över något? Just det skulle kunna vara en bön till Gud.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Illustration av blommor i olika färger.

Be en bön. Låt hoppet växa.

Påsken är en tid för hopp och nytt liv. Var med och be på bönewebben – och låt hoppet växa.