Samiska kyrkodagar

Samiska kyrkodagar äger rum vart fjärde år och alternerar mellan Sverige, Norge och Finland. Nästa gång hålls kyrkodagarna i finska Enare 5–7. augusti 2022.

Samiska kyrkodagar 2022

Samiska kyrkodagar arrangeras vart fjärde år. På grund av coronapandemin flyttades dagarna från 2021 till 2022. De kommer att hållas i Enare i Finland den 5-7. augusti 2022.

Temat för dagarna är Helig Eld - Heligt Folk, Bassi Dolla - Bassi Álbmot, Pyhä Tuli – Pyhä Kansa.