Foto: Ann-Mari Lundholm

Samiska kyrkodagar avslutade i Árviesjávrrie/Arvidsjaur

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 16–18 juni 20217 besöktes Árviesjávrrie/Arvidsjaur av uppemot 500 deltagare på de samiska kyrkodagarna. – Svenska kyrkan kan leda och vara ett exempel i storsamhället, sa artisten Sofia Jannok på de samiska kyrkodagarnas avslutande seminarium om rätten till vatten.

Temat för dagarna var "Livets källa – livets vatten", vatten som traditionellt sett har stor betydelse för samerna, både för att livnära sig och för att förvara mat. Också i kristen tro har vatten stort symbolvärde.

Stötta samerna, stötta mänskliga rättigheter

Söndagens stora avslutande seminarium handlade om rätten till vatten och hur kyrkorna i Sápmi kan stötta samerna i att bidra till ett hållbart samhälle.

 – Många kommer och pratar med mig men de vågar inte stödja samerna. Här kan kyrkan vara ett bra exempel, att visa att det här rör alla. Om man stödjer samerna, stödjer man mänskliga rättigheter, säger Sofia Jannok, artist som deltog i samtalet.

Den samiska gemenskapen viktigast

De samiska kyrkodagarna samlade samer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Deltagarna har både fått dela gudstjänster, erfarenheter och samtal inom Sápmi.

– Det viktigaste med dagarna är den samiska gemenskapen, att vi får möjlighet att träffas kring frågor om samiskt kyrkoliv. Vi är ett folk som bor i fyra länder och det är viktigt för oss att mötas, säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och värd för de samiska kyrkodagarna 2017 och fortsätter:

– Jag är särskilt glad över de 30-tal samer från Ryssland som deltagit, det är viktigt att de är här och med i gemenskapen.

Under helgen har deltagarna kunnat välja bland ett 20-tal seminarier, konserter och filmvisningar om allt från jojk i kyrkan och samisk kyrkokonst, till klimatfrågor och sannings- och försoningskommission, samt ett ungdomsläger för åldrarna 14–25 år.

Överlämning till Finland

Över 400 deltagare har besökt de samiska kyrkodagarna. Vid den avslutande mässan överlämnades dagarna till Finland som är värd år 2021.

– Låt oss bära den här kärlekens eld vidare när vi går framåt mot framtiden. Vi har känt här att Guds ström är full av vatten och strömmen flyter mot Finlands just nu. Det kommer bli en stor glädje att träffa er i Finland, säger Samuel Salmi, biskop i Uleåborgs stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Filmer från Samiska kyrkodagarna 2017

Här kan du uppleva delar av allt som hänt under de Samiska kyrkodagarna 2017 i Arvidsjaur 16-18 juni.

Bilder från Samiska kyrkodagarna 2017

På Luleå stifts webbsida finns mer information från arrangemanget.