En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Anledningar att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till

 1. kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
 3. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 4. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 5. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 6. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 7. samtal med präst eller diakon när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 8.  gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 9. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 10. ett rikt musikliv med körer och musiker
 11. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 12. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 13. stöd till de som sörjer
 14. stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
 15. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 16. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 17. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 18. klimatarbete i Sverige och världen
 19. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 
Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Gudstjänstbesökare i en fullsatt kyrka.

Räkna ut din kyrkoavgift

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.