Prata med oss

Diakoni - Kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Därför ber vi som kristna: ”låt Ditt rike komma”.

Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen.

utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Bild: Linda Mickelsson Ikon

Diakoni innebär Stöd i kris och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

I skolor och på arbetsplatser

I många av landets högstadie- och gymnasieskolor finns skolpräster och diakoner på plats som stöd för elever. Både under och efter skoltid kan elever vända sig till dem för att prata om allt från studier till identitet och tro.

Många offentliga arbetsplatser som universitet, räddningstjänst och polis har tillgång till en präst. Ofta samverkar Svenska kyrkan med samhällets sociala institutioner, med andra kyrkor och trossamfund eller med ideella organisationer.

Din församling kan berätta mer

Kontakta din församling för att få mer information om deras sociala verksamhet. Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta den genom att skriva in din adress på denna sida.

 

Diakonins månad 2017 - Ungas psykiska ohälsa

Diakonins månad i september är ett ekumeniskt samarbete mellan olika kyrkor och organisationer. Åren 2016 och 2017 är temat ungas psykiska ohälsa. På Sveriges kristna råds webbplats finns det ett samlat digitalt material som både ger stöd till drabbade, men som också ger vägledning till de som är engagerade i socialt arbete.