Närbild av kors på grönt tyg.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Det textila kulturarvet

Det textila kulturarvet i svenska kyrkor är unikt. Sverige var länge ett fattigt land och många textilier sparades, även de katolska efter reformationen. Vi har också en kulturminneslag som härstammar från 1500-talet och som hela tiden har krävt vård och underhåll av inventarierna.

Kyrkorummet har i alla tider smyckats på olika sätt. Ordet skrud betyder prydnad och handlar egentligen om allt som pryder kyrkan. De kyrkliga textilierna har ett symboliskt budskap och bidrar till att skapa en andaktsfull miljö.

De  består av den liturgiska skruden, kläderna som prästen bär vid gudstjänst, men också av olika former av kläden på inredning och föremål som kalk, dopfunt och altare. Allt detta har funnits så länge som gudstjänster firats, på våra breddgrader i nära tusen år.

Textilier som används i kyrkan slits och byts ut. Ändå kommer mycket av vår allra äldsta textilkonst från kyrkor och visas på Historiska museet i Stockholm och i regionala länsmuseer. Mycket annat är fortfarande i bruk eller finns i förvar hos församlingarna.