Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Svenska kyrkans biskopar utgör tillsammans biskopsmötet och en av biskopsmötets uppgifter är att gemensamt författa biskopsbrev som berör viktiga ämnen. 

Biskopsbreven fungerar som stöd och inspiration till präster, diakoner och församlingar. De kan samtidigt också vara riktade till allmänheten.

Biskopsbreven har genom åren behandlat frågor som klimatet, diakoni och tystnadsplikten.

Ett löv som flyter i vatten där himlen speglar sig.

Biskopsbrev om livets början och livets slut

I biskopsbrevet om livets början och livets slut finns redskap för orientering i etiska vägval.

En liten flicka med förstoringsglas sitter på gräset och studerar buketten hon just plockat.

Biskopsbrev om lärande och undervisning

I biskopsbrevet om lärande och undervisning, ”och lär dem ...", kan du läsa vilka perspektiv som finns på kyrkans undervisning.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

En skål med oblater.

Biskopsbrevet Fira nattvard

I biskopsbrevet Fira nattvard kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden.

En guldig dopfunt med texten Helig.

Biskopsbrev om de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext

Biskopsbrevet handlar om hur företrädare för Svenska kyrkan vid de kyrkliga handlingarna både ska vara förankrade i sin identitet och öppna mot människor i en mångreligiös kontext.

Någon vilar händerna på en käpp.

Ett biskopsbrev om diakoni

Biskopsbrevet belyser särskilt diakonin, både som kompetensområde och som ett självklart uttryck för kristen tro. Diakoni är kyrkans sociala arbete och ett uttryck för medmänsklig omsorg och kärlek, vilket är centralt inom kristen tro. 

Biskopsbrev – Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan. Beskriver kriterierna och modellen för antagning av präst- och diakonkandidater i Svenska kyrkan.

Flicka blir döpt

Leva i dopet – ett biskopsbrev om dop

Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar. Visar på skäl för dopet, försöker tydliggöra dess innebörd och talar om vad liv och växt i dopet innebär.

Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv

Hiv är ett globalt, strukturellt problem och i det här biskopsbrevet adresseras frågan ur kyrkliga och teologiska perspektiv.

Jord format till kors och blommor på en vit kista.

Biskopsbrev om begravningen

Biskopsmötet vill stimulera till mer reflektion kring våra sätt att handla i samband med dödsfall och begravning och hur alla de som på olika sätt är delaktiga kan förhålla sig.