Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Svenska kyrkans biskopar utgör tillsammans biskopsmötet och en av biskopsmötets uppgifter är att gemensamt författa biskopsbrev som berör viktiga ämnen. 

Biskopsbreven fungerar som stöd och inspiration till präster, diakoner och församlingar. De kan samtidigt också vara riktade till allmänheten.

Biskopsbreven har genom åren behandlat frågor som klimatet, diakoni och tystnadsplikten.

En liten flicka med förstoringsglas sitter på gräset och studerar buketten hon just plockat.

Biskopsbrev om lärande och undervisning

I biskopsbrevet om lärande och undervisning, ”och lär dem ...", kan du läsa vilka perspektiv som finns på kyrkans undervisning.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

En skål med oblater.

Läs biskopsbrevet Fira nattvard

I biskopsbrevet Fira nattvard kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Du får också svar på vanliga, praktiska frågor som till exempel vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässan.

En guldig dopfunt med texten Helig.

Biskopsbrev om de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext

Detta biskopsbrev handlar om hur vi som företräder Svenska kyrkan vid de kyrkliga handlingarna både ska vara förankrade i vår identitet och öppna mot människor i en mångreligiös kontext.

Någon vilar händerna på en käpp.

Ett biskopsbrev om diakoni

I det här biskopsbrevet belyses särskilt diakoni, både som kompetensområde och som ett självklart uttryck för kristen tro.

Biskopsbrev – Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan.

Flicka blir döpt

Leva i dopet – ett biskopsbrev om dop

Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar.

Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv

Hiv är ett globalt, strukturellt problem och i det här biskopsbrevet adresseras frågan ur kyrkliga och teologiska perspektiv.

Jord format till kors och blommor på en vit kista.

Biskopsbrev om begravningen

Biskopsmötet vill stimulera till mer reflektion kring våra sätt att handla i samband med dödsfall och begravning och hur alla de som på olika sätt är delaktiga kan förhålla sig.