Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskopsbrev

Biskopsbreven resonerar kring viktiga, aktuella ämnen och fungerar som stöd åt församlingarna.

På biskopsmöten möts Svenska kyrkans biskopar och en av deras uppgifter är att gemensamt författa biskopsbrev som berör viktiga ämnen. 

Biskopsbreven pekar ut en riktning för kyrkan och fungerar som stöd och inspiration till präster, diakoner och församlingar. De kan samtidigt också vara riktade till allmänheten.

Biskopsbreven har genom åren behandlat frågor som klimatet, diakoni och tystnadsplikten. Längre ner på sidan kan du läsa de som har publicerats efter år 2000.