Försoningskors från Liberia
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopsbrev – Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan.

Syftet med biskopsbrevet är bland annat att beskriva kriterierna och modellen för antagning av präst- och diakonkandidater i Svenska kyrkan. Kriterierna ger en bild av prästens och diakonens identitet och speglar Svenska kyrkans syn på hur en präst och en diakon bör fungera och arbeta. Därmed anger de referensramar och fungerar som riktningsvisare under antagningsprocessen.