En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

Begravningsceremoni

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda. Man kan välja mellan

 • begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan
 • begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion
 • borgerlig begravning.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud. 

Kostnader för en begravning

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   
Om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

Planera begravningen

Så här kan du planera för begravningsgudstjänsten:

Börja med att ta reda på om den döda hade några egna önskemål. I så fall ska ni i möjligaste mån ta hänsyn till dem. Önskemålen kan handla om

 • var begravningen ska hållas
 • vilken präst som ska hålla i begravningen
 • hur kistan eller urnan ska gravsättas
 • ifall askan ska spridas på någon annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats
 • ifall det ska vara en begravningsceremoni bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta
 • bibeltexter och psalmer under begravningen
 • minnesstunden efter begravningen.

Ibland passar en minnesgudstjänst eller avskedsgudstjänst

Om den döda hade avsagt sig en begravningsceremoni kan man ha en minnesgudstjänst istället. Det kan man också ha för en saknad person som antas vara död men inte är dödförklarad.

När en försvunnen person blir dödförklarad kan man ha en avskedsgudstjänst.

Minnesgudstjänsten och avskedsgudstjänsten är alltså en möjlighet att ha en minnesceremoni för den döda även när det inte finns en kropp att begrava.

Det finns stor frihet att välja plats för begravningsceremonin. Det kan till exempel vara i en kyrka, ett kapell, en församlingssal. Det kan vara ett hem, en trädgård, på en strand eller vid graven på en begravningsplats. Prata med prästen om du vill ha ceremonin på ett annat ställe än i kyrkan – hen avgör om det är möjligt.

Vanligast är att man har begravningsceremonin i kyrkan i den dödas hemförsamling. Man kan också välja en annan plats, till exempel en kyrka i församlingen där den döda växte upp eller bodde tidigare. En förutsättning är då att det finns plats på kyrkogården eller begravningsplatsen där.

Att välja grav och gravplats.

Om du vill sprida askan på en annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Ansök hos Länsstyrelsen om att få tillstånd för att sprida ut askan.

Begravningsgudstjänster i kyrkan är öppna för alla

Gudstjänster i kyrkan är öppna för alla som vill delta. Det gäller även begravningsgudstjänster. Om du vill ha en ceremoni för bara de allra närmaste, kan det vara en idé att publicera dödsannonsen efter begravningen. Du kan också skriva i dödsannonsen att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det innebär dock inte att du kan neka någon tillträde till gudstjänsten. Det kan också skapa osäkerhet om vilka som räknas till de närmaste.

När du har bestämt dig för en kyrklig begravning, kontaktar du den församling i Svenska kyrkan där den döda ska begravas. Du anmäler dödsfallet, talar om att du vill ha begravningen där och bokar datum för begravningsgudstjänsten. Du kan önska var begravningen ska ske och vilken präst som ska hålla i den, men det är inte säkert att det går att tillgodose dina önskemål.

De anställda i kyrkan som arbetar med begravning är präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare.

Om du vill kan du ta hjälp av en begravningsbyrå. Det som inte kyrkan hjälper dig med, som du annars behöver ordna själv, kan till exempel handla om att

 • utforma en dödsannons
 • välja kista eller urna
 • välja blommor
 • välja gravsten
 • ordna transporter av den döda
 • ta fram programkort
 • planera minnesstund.

Det kan vara bra att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

När du har anmält dödsfallet till församlingen tar prästen kontakt med dig och bokar ett möte. Vid mötet pratar ni om den döda och om hur begravningen ska utformas. Då pratar ni också om önskemål kring psalmer och musik.

Prästen kommer också att berätta om några saker som inte hör till begravningsgudstjänsten, men som hör till avskedet av den döda.

I mötet med prästen kommer ni att prata om själva begravningsgudstjänsten. Ni pratar om

 • personen som har dött
 • bibeltexter
 • psalmer
 • var och hur ska ni avsluta ceremonin.

Läs om hur en begravningsgudstjänst går till.

Andra saker prästen kan hjälpa dig att ta ställning till:

 • Utsmyckning med blommor eller annat
 • Kistbärare 
  Oftast bär kistbärare in kistan in i kyrkan inför eller i början av begravningsgudstjänsten. Församlingen kan ordna med kistbärare, men det är också möjligt för anhöriga att vara med och bära kistan. Det är vanligtvis sex personer som bär. Prata med prästen om hur ni vill ha det.
 • Om begravningen ska avslutas i kyrkan eller på kyrkogården 
  Begravningsgudstjänsten kan avslutas inne i kyrkan eller kapellet på begravningsplatsen. Om gudstjänsten avslutas i kyrkan eller kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Senare förs kistan till graven, eller till krematoriet om den döde ska kremeras. Kistan kan föras till graven samma dag eller vid ett senare tillfälle. Om gudstjänsten avslutas på begravningsplatsen tar de sörjande avsked vid graven när kistan eller urnan har sänkts ner. Prästen ber en slutbön.
 • Hur man kan hjälpa barn att förstå begravningen
  Om du har funderingar över om små barn ska vara med på begravningen, fråga prästen. Prästen kan till exempel prata med barnen före begravningsgudstjänsten, visa dem kistan eller urnan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen.
  Läs mer om barnen och begravningar.

Det är mycket att tänka på kring en begravning. Skriv gärna ut en checklista med påminnelser till dig själv, för att inte glömma något viktigt.

 • Kolla om den döda hade några önskemål om begravningen.
 • Skaffa intyg för gravsättning hos Skatteverket.
 • Välj kyrka för begravningsgudstjänsten.
 • Träffa prästen.
 • Välj gravplats, kista eller urna. 
 • Ordna med kistläggning och bestäm vilka kläder den döda ska ha i kistan.
 • Fundera på om begravningen ska vara för de närmaste eller för fler och hur du ska informera vänner och bekanta om den.
 • Om du ska anordna en minnesstund – välj lokal och planera för kaffe eller mat. 
 • Formulera eventuellt en dödsannons. 
 • Välj, beställ eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Sök tillstånd hos Länsstyrelsen om du vill strö aska på annan plats än begravningsplatsen.

Fundera också på hur ni ska göra med

 • visning av den döda
 • dekoration av kista och gudstjänstlokal
 • kistbärare
 • transport av kista och urna
 • nedsänkning av kista eller urna i graven
 • utsmyckning av gravplatsen
 • brev, smycken eller annat i kistan eller graven.

Händelser före begravningsgudstjänsten

I gudstjänsterna på söndagarna, läser prästen upp namn på personer som har varit medlemmar i Svenska kyrkan och som nyligen har avlidit. Prästen och församlingen ber över deras minne och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas för tacksägelse och det kan vara fint att delta i den gudstjänsten.

Visning kallas det när de anhöriga ges tillfälle att se den som har dött. Begravningsbyrån eller församlingen kan ordna med detta tillfälle.

Händelser efter begravningsgudstjänsten

När begravningen är avslutad, vill många att anhöriga och vänner får samlas till en minnesstund. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att prata och minnas tillsammans med familj och vänner. Kanske vill någon läsa dikter eller spela musik.

Många gånger deltar prästen, som kan framföra de anhörigas tack till dem som har varit med på begravningen och läsa hälsningar.

Minnesstunden kan hållas hemma, i ett församlingshem eller i en annan lokal. Man kan ofta låna församlingshemmet utan kostnad.

Om den döda kremeras och om urnan ska ha en gravplats eller placeras i en askgravlund, kan du planera för urnsättningen. Välj om personalen på kyrkogården ska gravsätta urnan eller om ni som är anhöriga själva ska gravsätta urnan i en förberedd grav. Om ni vill kan ni be en präst hålla en kort ceremoni, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om urnan ska gravsättas i en minneslund, deltar inte de anhöriga. Inte ens den vaktmästare som gravsätter urnan vet vilken urna som är vilken. Askan strös aldrig ut i minneslunden.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

En urna står uppställd bland ormbunksblad i kyrkan.

Kostnader för en begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker de viktigaste kostnaderna vid en begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift som täcker en del. Dödsboet betalar för de begravningskostnader som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften.

En präst talar på en begravning.

Begravningsgudstjänst

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning

Vett och etikett vid en begravning

Som gäst har du kommit till begravningen för att visa din sorg och respekt för den döda. Tänk på att ta hänsyn till den dödas och de anhörigas önskemål.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Ge en minnesgåva med omtanke

För alla människors rätt till ett tryggt liv

Beställ minnesblad