En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera begravningsgudstjänsten. Vi berättar också om det som händer före och efter begravningen.

Begravningsceremoni

Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud

En minnesgudstjänst kan vara ett alternativ eller ett komplement

Om den döda hade avsagt sig en begravningsceremoni kan man ha en minnesgudstjänst istället. Det kan man också ha för en saknad person som antas vara död men inte är dödförklarad. 

 

En minnesgudstjänst kan också komplettera en begravning, för anhöriga och vänner som bor långt bort. Minnesgudstjänsten kan hållas på en annan plats eller ort. 

Kostnader för en begravning

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som varit medlem i Svenska kyrkan.   

Läs mer om övriga kostnader för en begravning och vad som täcks av begravnings- och kyrkoavgiften.

Planera begravningen

Så här kan du planera för begravningsgudstjänsten.

Börja med att ta reda på om den döda hade några egna önskemål. I så fall ska ni i möjligaste mån ta hänsyn till dem. Önskemålen kan handla om

 • var begravningen ska hållas
 • ifall det ska vara en begravningsceremoni bara för de närmaste eller även för vänner och bekanta
 • bibeltexter och psalmer under begravningen
 • minnesstunden efter begravningen
 • vilken präst som ska hålla i begravningen
 • hur kistan eller urnan ska gravsättas
 • ifall askan ska spridas på någon annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats

De flesta väljer att ha  begravningsgudstjänsten i en kyrka, ett kapell, en församlingssal eller vid graven på en begravningsplats. Det går också att vara i ett hem, en trädgård, eller på en strand. Prata med prästen om du vill ha den på ett annat ställe än i kyrkan – hen avgör om det är möjligt.

Vanligast är att man har begravningsgudstjänsten i kyrkan i den dödas hemförsamling. Man kan också välja en annan plats, till exempel en kyrka i församlingen där den döda växte upp eller bodde tidigare. En förutsättning är då att det finns plats på kyrkogården eller begravningsplatsen där.

Att välja grav och gravplats.

Om du vill sprida askan på en annan plats än på en kyrkogård eller begravningsplats ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Ansök hos Länsstyrelsen om att få tillstånd för att sprida ut askan.

Begravningsgudstjänster i kyrkan är öppna för alla

Gudstjänster i kyrkan är öppna för alla som vill delta. Det gäller även begravningsgudstjänster. Om du vill ha en ceremoni för bara de allra närmaste, kan det vara en idé att publicera dödsannonsen efter begravningen. Du kan också skriva i dödsannonsen att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste”. Det innebär dock inte att du kan neka någon tillträde till gudstjänsten. Det kan också skapa osäkerhet om vilka som räknas till de närmaste.

När du har bestämt dig för en kyrklig begravning, kontaktar du den församling i Svenska kyrkan där den döda ska begravas. Du anmäler dödsfallet, talar om att du vill ha begravningen där och bokar datum för begravningsgudstjänsten. Du kan önska var begravningen ska ske och vilken präst som ska hålla i den, men det är inte säkert att det går att tillgodose dina önskemål.

De anställda i kyrkan som arbetar med begravning är präst, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare.

Om du vill kan du anlita en begravningsbyrå. Den tar hand om de uppgifter som inte kyrkan hjälper dig med. Du kan du också välja att själv ta hand om dessa uppgifter.

Detta kan antingen utföras av en begravningsbyrå eller av närstående:

 • Transporter av den avlidne som inte ombesörjs av huvudmannen för begravningsverksamheten, till exempel från sjukhus till huvudmannens lokaler alternativt till begravningsplats.
 • Förvara stoftet efter en avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/gravsättning.
 • Välja eller tillverka kista och urna. För egen tillverkning av kista och/eller urna kontakta huvudmannen.
 • Ordna med svepdräkt och kistläggning.
 • Välja kyrka, kapell eller annan lokal för begravningsgudstjänst eller annan avskedsceremoni.
 • Formulera dödsannons.
 • Utforma begravningsceremoni (oftast tillsammans med präst eller annan begravningsförrättare).
 • Ordna med minnesstund.
 • Dekorera kista och lokal för avskedsceremoni.
 • Använda eget bårtäcke.
 • Bära och transportera kista eller urna till gravplatsen.
 • Närvara vid kremering.
 • Sänka kista eller urna.
 • Strö aska på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd från länsstyrelsen).
 • Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning. Ska godkännas av huvudmannen före uppsättning.
 • Utsmycka gravplatsen

När du har anmält dödsfallet till församlingen tar prästen kontakt med dig och bokar ett möte. Vid mötet pratar ni om den döda och om hur begravningen ska utformas. Då pratar ni också om önskemål kring psalmer och musik. I samtalet kan ni också lyfta frågor som inte hör till själva gudstjänsten, men som till exempel handlar om frågor om döden och hur kyrkan och du tänker om vad som kommer efter döden.  

I mötet med prästen kommer ni att prata om själva begravningsgudstjänsten. Ni pratar om

 • personen som har dött
 • bibeltexter
 • psalmer
 • var och hur ska ni avsluta ceremonin.

Begravningsgudstjänsten

Andra saker prästen kan hjälpa dig att ta ställning till:

 • Utsmyckning med bårtäcke, blommor eller annat
 • Kistbärare 
  Oftast bär kistbärare in kistan in i kyrkan inför eller i början av begravningsgudstjänsten. Församlingen kan ordna med kistbärare, men det är också möjligt för anhöriga att vara med och bära kistan. Det är vanligtvis sex personer som bär. Prata med prästen om hur ni vill ha det.
 • Om begravningen ska avslutas i kyrkan eller på kyrkogården 
  Begravningsgudstjänsten kan avslutas inne i kyrkan eller kapellet på begravningsplatsen. Om gudstjänsten avslutas i kyrkan eller kapellet tar de sörjande avsked vid kistan eller urnan. Senare förs kistan till graven, eller till krematoriet om den döde ska kremeras. Kistan kan föras till graven samma dag eller vid ett senare tillfälle. Om gudstjänsten avslutas på begravningsplatsen tar de sörjande avsked vid graven när kistan eller urnan har sänkts ner. Prästen ber en slutbön. Om gudstjänsten avslutas i kyrka eller kapell och kistan därefter bärs till väntande bil kan de församlade följa kistan till bilen. Prästen kan avsluta med sändningsord.
 • Hur man kan hjälpa barn att förstå begravningen
  Om du har funderingar över om små barn ska vara med på begravningen, fråga prästen. Prästen kan till exempel prata med barnen före begravningsgudstjänsten, visa dem kistan eller urnan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen.
  Barnen och begravningen

Det är mycket att tänka på kring en begravning. Skriv gärna ut en checklista med påminnelser, för att inte glömma något viktigt.

 • Ta reda på om den döda hade några önskemål om begravningen.
 • Skaffa intyg för gravsättning hos Skatteverket.
 • Välj kyrka för begravningsgudstjänsten.
 • Träffa prästen.
 • Välj gravplats, gravsten, minneslund eller askgravlund samt kista eller urna. 
 • Ordna med kistläggning. Om den döde ska ha andra kläder än svepdräkten bestäm vilka kläder den döda ska ha i kistan.
 • Fundera på om begravningen ska vara för de närmaste eller för fler och hur vänner och bekanta ska få information om den.
 • Om det ska bli en minnesstund – välj lokal och planera för kaffe eller mat. 
 • Formulera eventuellt en dödsannons. 
 • Välj om den dödes aska ska spridas eller om askan eller kroppen ska gravsättas.
 • Beställ eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Sök tillstånd hos Länsstyrelsen om ni vill strö aska på annan plats än begravningsplatsen.

Fundera också på hur ni ska göra med

 • visning av den döda
 • dekoration av kista och gudstjänstlokal
 • kistbärare
 • transport av kista och urna
 • nedsänkning av kista eller urna i graven
 • utsmyckning av gravplatsen
 • brev, smycken eller annat i kistan eller graven.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Händelser före och efter begravningsgudstjänsten

Visning kallas det när de anhöriga ges tillfälle att se den som har dött. Begravningsbyrån eller församlingen kan ordna med detta tillfälle.

I gudstjänsterna på söndagarna läser prästen upp namn på personer som har varit medlemmar i Svenska kyrkan och som nyligen har avlidit. Prästen och församlingen ber över deras minne och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas för tacksägelse och själaringning. Tacksägelse och själaringning sker före eller efter begravningen av den döda. Det kan vara fint för de anhöriga att delta i den gudstjänsten. 

När begravningen är avslutad, vill många att anhöriga och vänner ska r samlas till en minnesstund. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att prata och minnas tillsammans med familj och vänner. Kanske vill någon hålla ett tal, läsa en dikt eller spela musik.

Många gånger deltar prästen, som kan framföra de anhörigas tack till dem som har varit med på begravningen och läsa hälsningar. Minnesstunden kan hållas hemma, i ett församlingshem eller i en annan lokal.

Om kistan ska gravsättas vid ett annat tillfälle än vid begravningsgudstjänsten, kan ni be en präst hålla en kort andakt vid det tillfället, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om den döda kremeras och om urnan ska ha en gravplats eller placeras i en askgravlund, kan du planera för urnnedsättningen. Välj om personalen på kyrkogården ska gravsätta urnan eller om ni som är anhöriga själva ska gravsätta urnan i en förberedd grav. Precis som vid gravsättning kan ni be en präst hålla en kort andakt, då hen ber och läser ur Bibeln tillsammans med er.

Om urnan ska gravsättas i en minneslund, deltar inte de anhöriga. Inte ens den vaktmästare som gravsätter urnan vet vilken urna som är vilken. Askan strös aldrig ut i minneslunden.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

En urna står uppställd bland ormbunksblad i kyrkan.

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.