Klimat och hållbar utveckling

Klimatfrågan är den största utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Svenska kyrkan delar världens religioners uppfattningen om att människan har ett ansvar för naturen och för den jord vi har fått till låns. Det globala klimatavtalet i Paris inger hopp. Nu fortsätter arbetet för en hållbar utveckling.

Världen har fått sitt första globala klimatavtal. Det inger hopp – utsläppen är möjliga att bromsa samtidigt som fattiga länder får möjlighet till utveckling.

Svenska kyrkan har verkat för ett rättvist och ambitiöst avtal i Paris 2015. Nu kavlar vi upp armarna och fortsätter arbetet för en hållbar utveckling.

Klimatomställningen har att göra med människans djupaste värderingar och vår livsstil. Därför är det inte bara en fråga för politik, naturvetenskap och teknik utan också en fråga för religiösa samfund som Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har slutit upp inför klimattoppmötet i Paris med erfarenheterna från vårt internationella arbete i ryggen, vår globala kampanj för klimaträttvisa, vårt engagemang för urfolkens framtid i Arktis och genom vårt eget arbete med klimatsmarta investeringar och inte minst ett kraftfullt miljöarbete i många församlingar i Sverige. Avtalet i Paris ger inspiration att fortsätta.

- Det är tydligt att det behövs en stark opinion för ambitiösa klimatåtgärder i alla länder om vi ska kunna bygga vidare på den grund som Parisavtalet innebär. Det är viktigare än någonsin att individer, organisationer och näringsliv driver på för en snabb omställning till ett samhälle med låga utsläpp, säger Martin Vogel,  klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella arbete.

Skapad:2015-12-15 11:29:00

Erfarenheten från Paris visar att länder med en stark opinion kan driva på för högre ambitioner. Visa politiker och privata aktörer att du vill se ett kraftfullt klimatarbete, det behövs mer än någonsin!

Läs om kampanjens krav och hur det gick i Paris >>
Laddar
Laddar
 

Foto: Jim Elfström

Skapad:2015-10-23 10:38:00

Klimatförändringarna är verklighet i Arktis. Urfolken som bor där är överlevare och vittnen till det förändrade klimatet. Inför klimattoppmötet i Paris delar nu Svenska kyrkan berättelser om utmaningar, hopp och drömmar för framtiden i Arktis.

Läs mer om hur urfolken drabbas av klimatförändringarna och se vår film >>
Rahim Nasser, 21 kämpar emot klimatförändringarna.

Rahim Nasser, 21 kämpar emot klimatförändringarna. Foto: Per Hanstorp

Skapad:2015-10-14 12:08:00

Rahim Nasser och Celsio Antonio vittnar om hur klimatförändringarna påverkar deras liv i Tanzania och Angola. Kilimanjaros isar smälter, människor svälter, torkan leder till missväxt och starka vindar förstör människors hem.

Läs mer om Rahim och Celsio och deras förväntningar inför klimattoppmötet i Paris i december.

Fabriker och hushåll som bränner kol samt intensiv trafik bidrar till de bruna moln av luftföroreningar som täcker stora delar av Sydostasien idag.

Foto: iStockphoto

Skapad: 2015-11-24 13:40:00

Svenska kyrkans nationella nivå investerar inte längre i bolag som utvinner fossil energi. Inför klimattoppmötet i Paris har vi använt vår röst genom att, tillsammans med andra investerare, uppmana G7-ländernas finansministrar att verka för ett starkt globalt klimatavtal. 

Läs brevet till G7-länderna om klimatet (pdf) >>

Habibe Yimer, 13 hjälper sin far på fältet i Golbo, Etiopien.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-03-12 13:45:00

En av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna är att det kan bli svårare att odla mat. Svenska kyrkan stöder småbönders arbete med torktåliga grödor och markvård så att de ska klara klimatförändringarna bättre. Samtidigt arbetar vi för att Sverige och EU ska ta sitt klimatansvar. 

Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar i Sverige och internationellt >>

Foto: Gustaf Hellsing

Klimatbön

Skapad: 2014-05-11 22:40:00

Gud, du har gett oss uppdraget att bruka och förvalta din skapelse. Tack för att våra liv är delar av din skapelses storhet. Hjälp oss att med ansvar dela dina gåvor.

Genom Jesus Kristus har din nåd och närhet blivit synlig. Öppna våra öron så att vi hör ropen från dem som drabbas av klimatförändringarna. Väck oss till solidaritet med kommande generationer.

Du sänder din Ande och skapar liv. Du gör jorden ständigt ny. Inspirera oss att vara goda exempel. Befria oss från girighet och kortsiktighet. Hjälp oss att ta vara på de människor och de möjligheter som du sänder i vår väg för livets skull.

Amen

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus

 

 

 

Anställd, förtroendevald eller ombud inom Svenska kyrkan?

Skapad: 2010-06-24 15:20:00

Foto: Nasa

Skapad:2014-05-11 21:31:00

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimatdiskussionen med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer och ladda ned biskopsbrevet >>

 

 

 

 

//