Klimat och hållbar utveckling

Klimatfrågan är den största utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Svenska kyrkans mål är ett rättvist avtal som både hejdar den globala uppvärmningen och ger fattiga människor rätt till utveckling.

Klimatförändringen är en utmaning som är möjlig att möta  - med ledarskap och handlingskraft. I december 2015 samlas världens ledare för att komma överens om ett klimatavtal.
 
Klimatutmaningen har att göra med våra djupaste värderingar och vår livsstil. Därför är det inte bara en fråga för politik, naturvetenskap och teknik utan också en fråga för kultur och  religiösa samfund.
 
Världens religioner delar uppfattningen om att människan har ett ansvar för naturen och för den jord vi har fått till låns. Religiösa samfund är vana att brottas med etiska frågeställningar och att se och ta in de långsiktiga perspektiven.
 
Därför sluter Svenska kyrkan upp inför klimattoppmötet i Paris med erfarenheterna från vårt internationella arbete i ryggen, vårt engagemang för urfolkens framtid i Arktis och genom vårt eget arbete med klimatsmarta investeringar.

Över 26 000 namnunderskrifter för klimatet!

Skapad: 2015-04-09 13:38:00

Den globala kampanjen ACT now for climate justice har fått in 26 536 namnunderskrifter i Sverige med uppmaning till politiker och andra ledare att ta klimatfrågan på allvar! Nu siktar vi vidare mot COP 21-mötet i Paris i december. 

Läs mer om kampen för klimaträttvisa >>

Foto: Jim Elfström

Skapad:2015-10-23 10:38:00

Klimatförändringarna är verklighet i Arktis. Urfolken som bor där är överlevare och vittnen till det förändrade klimatet. Inför klimattoppmötet i Paris delar nu Svenska kyrkan berättelser om utmaningar, hopp och drömmar för framtiden i Arktis.

Läs mer om hur urfolken drabbas av klimatförändringarna och se vår film >>

Fabriker och hushåll som bränner kol samt intensiv trafik bidrar till de bruna moln av luftföroreningar som täcker stora delar av Sydostasien idag.

Foto: iStockphoto

Skapad: 2015-11-24 13:40:00

Svenska kyrkans nationella nivå investerar inte längre i bolag som utvinner fossil energi. Istället investerar vi i företag som aktivt bidrar till hållbar utveckling. Inför klimattoppmötet i Paris har vi använt vår röst genom att, tillsammans med andra investerare, uppmana G7-ländernas finansministrar att verka för ett starkt globalt klimatavtal. 

Läs brevet till G7-länderna om klimatet (pdf) >>

Habibe Yimer, 13 hjälper sin far på fältet i Golbo, Etiopien.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2012-03-12 13:45:00

En av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna är att det kan bli svårare att odla mat. Svenska kyrkan stöder småbönders arbete med torktåliga grödor och markvård så att de ska klara klimatförändringarna bättre. Samtidigt arbetar vi för att Sverige och EU ska ta sitt klimatansvar. 

Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar i Sverige och internationellt >>

Foto: Gustaf Hellsing

Klimatbön

Skapad: 2014-05-11 22:40:00

Gud, du har gett oss uppdraget att bruka och förvalta din skapelse. Tack för att våra liv är delar av din skapelses storhet. Hjälp oss att med ansvar dela dina gåvor.

Genom Jesus Kristus har din nåd och närhet blivit synlig. Öppna våra öron så att vi hör ropen från dem som drabbas av klimatförändringarna. Väck oss till solidaritet med kommande generationer.

Du sänder din Ande och skapar liv. Du gör jorden ständigt ny. Inspirera oss att vara goda exempel. Befria oss från girighet och kortsiktighet. Hjälp oss att ta vara på de människor och de möjligheter som du sänder i vår väg för livets skull.

Amen

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus


Laddar
Laddar
Laddar

Nyheter om klimatarbetet

Anställd, förtroendevald eller ombud inom Svenska kyrkan?

Foto: Nasa

Skapad:2014-05-11 21:31:00

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimatdiskussionen med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer och ladda ned biskopsbrevet >>
Rahim Nasser, 21 kämpar emot klimatförändringarna.

Rahim Nasser, 21 kämpar emot klimatförändringarna. Foto: Per Hanstorp

Skapad:2015-10-14 12:08:00

Rahim Nasser och Celsio Antonio vittnar om hur klimatförändringarna påverkar deras liv i Tanzania och Angola. Kilimanjaros isar smälter, människor svälter, torkan leder till missväxt och starka vindar förstör människors hem.

Läs mer om Rahim och Celsio och deras förväntningar inför klimattoppmötet i Paris i december.

 

 

 

 

//