Meny

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Människor och samhällen över hela världen har redan idag fått vänja sig vid insikten att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för ett säkert och tryggt liv. Bränder, torka och översvämningar drabbar alla, såväl rika som fattiga. Extrema väderförhållanden bidrar till oförutsägbarhet och äventyrar människors tillgång till mat, vatten och hälsa.

Klimatförändringarna handlar också om rättvisa. De fattigaste i världen drabbas ofta hårdast av den globala uppvärmningen, samtidigt som de har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Alla länder har nu ett ansvar att ställa om från fossil till förnybar energi. Det förutsätter både teknisk innovation och beteendeförändringar, liksom en fördjupad reflektion över människans relation till skapelsen.

Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågan såväl i Sverige som internationellt.