Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimat

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska utsläppen och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Människor och samhällen över hela världen ha redan idag fått vänja sig vid insikten att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för ett säkert och tryggt liv. Bränder, torka och översvämningar drabbar alla, såväl rika som fattiga. Extrema väderförhållanden bidrar till oförutsägbart och äventyrar exempelvis människors tillgång till mat, vatten och hälsa.

Klimatförändringarna handlar också om rättvisa. De fattigaste i världen drabbas ofta hårdast av den globala uppvärmningen, samtidigt som de har bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Alla länder har nu ett ansvar att ställa om från fossil till förnybar energi. Det förutsätter både teknisk innovation och beteendeförändringar, liksom en fördjupad reflektion över människans relation till skapelsen.

Läs mer om hur Svenska kyrkan arbetar aktivt med klimatfrågan såväl i Sverige som internationellt.

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Biskoparna vill ställa om för klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

I texten "En natursyn i balans - om religionens roll och förhållningssättet till naturen" reflekterar ärkebiskop Antje Jackelén kring ett nytt teologiskt förhållningssätt till naturen. Människans roll beskrivs som ett förvaltarskap med betoning på ömsesidighet i relationerna inom skapelsen, och där skapelsens integritet kan bli en ledstjärna.​ (pdf)

En natursyn i balans

I texten "En natursyn i balans - om religionens roll och förhållningssättet till naturen" reflekterar ärkebiskop Antje Jackelén kring ett nytt teologiskt förhållningssätt till naturen. Människans roll beskrivs som ett förvaltarskap med betoning på ömsesidighet i relationerna inom skapelsen, och där skapelsens integritet kan bli en ledstjärna.​ (pdf)

"Omtanke - ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling. Klimatet och hur vi förhåller oss till vår planet är en av vår samtids viktigaste frågor – hur skapar vi en hållbar framtid som rymmer både fred med jorden och fred på jorden? (pdf)

Omtanke - ett reflektionsmaterial

"Omtanke - ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling. Klimatet och hur vi förhåller oss till vår planet är en av vår samtids viktigaste frågor – hur skapar vi en hållbar framtid som rymmer både fred med jorden och fred på jorden? (pdf)

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Rapport: Klimatpengar på nya sätt

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.