Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. I det internationella arbetet möter våra partner människor som tvingats lämna sina hem på grund av extremväder som slår mot skördar och bostäder, ibland med konflikter som följd. Klimatfrågorna återkommer också i Svenska kyrkans verksamhet i Sverige på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp, investeringar och förvaltning av skog och mark.

På den här sidan kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Agera för Klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.

Fötter som balanserar på en liggande och mossbeklädd trädstam.

Klimatet förändras – skapelsen ropar!

Människan är både en del av evolutionen och skapad till att vara Guds avbild genom att värna jorden. Gud kan inte ingripa som en superhjälte. Det kan inte kyrkan heller. Men vi utmanas att ha omsorg och värna hela skapelsen. Läs vad prästen Carina Sundberg skriver om klimatet och kristen tro.

Jorden från rymden

Rapport: Klimatpengar på nya sätt

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

Naturens rättigheter

Natur, klimat och rättvisa är viktiga för Svenska kyrkan. Därför har ett nytt material tagits fram som ska lyfta klimatet och naturens rättigheter genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet. Men även andra är välkomna att ta del av och använda materialet.

Svenska kyrkan på klimatmötet COP26

FN:s klimattoppmöte, COP26, har avslutats. Förhandlare från världens länder kom slutligen överens om ett nytt avtal för att skynda på insatserna i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarade i Glasgow.

Samtal om klimat och hållbarhet

Gröna blad växer upp i ett ökenlandskap.

Samtal om hållbarhet och existens

Med utgångspunkt i det existentiella samtalar bland andra ekologen Pella Thiel, DNs kulturchef Björn Wiman, neurokirurgen och författaren Pekka Mellergård samt författaren och kulturjournalisten Maria Küchen. Producerat av UR Samtiden i S:t Nicolai kyrka i Örebro den 18 februari 2021. Arrangörer: Bronner & Bronner, Studieförbundet Bilda och Nikolai församling.

Om klimat och miljö på Bokmässan

Klimat- och miljöfrågor diskuteras på Svenska kyrkans scen Se människan på bokmässan. Frågorna skapar både engagemang och ångest men också ett andligt uppvaknande. Medverkande är författarna Stefan Edman, Sara Öhrvall, Magnus Carlson och Johanna Stål, Björn Wiman, Mats Strandberg, Andrea Lundgren, och Jeanette Varberg.