Två personer pläddrar i arkivpapper och böcker.
Foto: Maria Enarsson /Ikon

Arkiv

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala förvarar och vårdar 3 200 hyllmeter arkivmaterial med handlingar från slutet av 1800-talet. Dokumenten handlar om Svenska kyrkans utveckling och arbete i Sverige och internationellt. Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla.

Välkommen att ta del av Svenska kyrkans arkiv

Arkivet öppet för besökare måndag-fredag kl 9–12.

Arkivet är stängt

  • tisd. 30/4 – valborgsmässoafton
  • fred. 10/5 – klämdag Kristi himmelsfärd
  • torsd.-fred. 16-17/5 och
  • fred. 21/6 midsommarafton.

Arkiv och samlingar

I arkivet finns handlingar från bland annat kyrkomötet, kyrkostyrelsen, biskopsmötet, Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och många andra organisationer. Vi har också ett stort antal personarkiv.

Film och bild

I arkivet förvaras ritningar och omkring 200 000 bilder som till största delen rör det internationella arbetet. Det finns också ett rikt filmmaterial som du kan ta del av efter beställning. 

Referensbibliotek

I vårt referensbibliotek kan du ta del av litteratur med anknytning till arkivbildarnas verksamhet. Böckerna kan inte lånas hem, men vi har fyra läsplatser som du är välkommen att använda.

Vi ger stöd och hjälp

I forskarexpeditionen hjälper vi dig gärna med dina frågor. Här finns olika sökregister och förteckningar över de handlingar vi förvarar samt möjlighet att kopiera dokument ur arkiven.

Nedan kan du klicka dig fram till våra arkivförteckningar.

Styrelser, nämnder, kyrkomötet och ombudsmötet – arkiverat material

Svenska kyrkan hade inte en sammanhållen nationell nivå före början av 1900-talet. Ta del av historiken i korta drag och läs om hur den nationella nivån växte fram. Se också vilka dokument som finns tillgängliga i arkivet.

Verksamheter utomlands – arkiverat material

Under 1800-talet utvecklades Svenska kyrkans intresse för mission, diakoni och hjälpverksamhet i utlandet. Ta del av dokumentationen som finns samlad i Svenska kyrkans arkiv.

Fristående kyrkliga organisationer och kyrkliga bolag – arkiverat material

Gräsrotsorganisationer, fristående missionsorganisationer, stiftelser och teologiska institut, samt kyrkliga bolag har under årens gång agerat på ett nationellt plan i Svenska kyrkan.

Ärkebiskopar och biskopsmötet – arkiverat material

Gunnar Hultgren var ärkebiskop i Svenska kyrkan under åren 1958–1967. Under hans ledning fick ärkebiskopskansliet en ny och tydlig organisation. Dessförinnan hade ärkebiskoparnas verksamhet varit tämligen oreglerad.

Personarkiv – arkiverat material

Personliga handlingar, som brev och fotografier kan idag ge oss en bild av historien, som kompletterar de formella dokumenten som finns arkiverade.

Nationell nivås filmsamling – arkiverat material

Sedan 1930-talet har Svenska kyrkan producerat filmer. Filmerna har digitaliserats och finns tillgängliga för den som vill se.

Kontakta arkivet

Postadress: Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92 
E-post: kyrkokansliets.arkiv@svenskakyrkan.se

Öppettider

Måndag-fredag kl 9-12.