Två personer pläddrar i arkivpapper och böcker.
Foto: Maria Enarsson /Ikon

Arkiv

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala förvarar och vårdar 3 200 hyllmeter arkivmaterial med handlingar från slutet av 1800-talet. Dokumenten handlar om Svenska kyrkans utveckling och arbete i Sverige och internationellt. Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla.

Välkommen att ta del av Svenska kyrkans arkiv

Arkivet öppet för besökare måndag-fredag kl 9–12.

Arkiv och samlingar

I arkivet finns handlingar från bland annat kyrkomötet, kyrkostyrelsen, biskopsmötet, Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och många andra organisationer. Vi har också ett stort antal personarkiv.

Film och bild

I arkivet förvaras ritningar och omkring 200 000 bilder som till största delen rör det internationella arbetet. Det finns också ett rikt filmmaterial som du kan ta del av efter beställning. 

Referensbibliotek

I vårt referensbibliotek kan du ta del av litteratur med anknytning till arkivbildarnas verksamhet. Böckerna kan inte lånas hem, men vi har fyra läsplatser som du är välkommen att använda.

Vi ger stöd och hjälp

I forskarexpeditionen hjälper vi dig gärna med dina frågor. Här finns olika sökregister och förteckningar över de handlingar vi förvarar samt möjlighet att kopiera dokument ur arkiven.

Förteckningar över en del av arkivets material

Kontakta oss

Postadress: Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92 
E-post: kyrkokansliets.arkiv@svenskakyrkan.se

Öppettider:

Måndag-fredag kl 9-12.