En kvinna håller en mobiltelefon i handen och på bilder präst och diakon.
Foto: Åsa Höjer

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har som grundläggande uppgift att arbeta med långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 2022-2025

Ordinarie:

Anna Lundblad (ordf.)
Sara Waldenfors (v. ordf.)
Birger Wernersson
Marjut Ervasti
Nina Wahlin
Håkan Appel
Maria Olofsdotter Bråkenhielm
Sven Milltoft

Johan Wallgren (repr. för utlandsförsamlingarna, Berlin)
Anna MajLis Aasa (repr. för utlandsförsamlingarna, LA)  
Biskopen i Visby stift till Erik Eckerdal

Protokoll från Rådets sammanträden

Nedan du ta del av justerade protokoll från Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. Protokollen är i pdf-form.