Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Inom verksamheten firar vi gudstjänster och andakter på teckenspråk. Vi ordnar också olika former av gemenskapsträffar. Vi erbjuder också dop, vigslar, konfirmation och begravningar på teckenspråk.

Verksamheten vänder sig till alla åldrar och utbudet kan variera beroende på i vilket stift du befinner dig. Idag finns cirka 30 anställda inom kyrkans teckenspråkiga arbete, en del är själva döva.

Händer i kyrkan – en tidning om kyrkans teckenspråkiga verksamhet

I tidningen Händer i kyrkan hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten.

Tidigare nummer av händer i kyrkan

Historia

Den 6 oktober 1905 utfärdade Kungen en kungörelse ”angående anslag av allmänna medlen för anordnande av kyrklig själavård för dövstumma”. Dövstumskolan i Lunds distrikt var först med att anställa en präst 1906 och de övriga skolorna följde efter under de följande åren.

Sedan 1991 har varje stift ansvaret för främjande av den teckenspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan.