Präst håller gudstjänst på teckenspråk
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Kyrkoval 19 september 2021

Inom verksamheten firar vi gudstjänster och andakter på teckenspråk. Vi ordnar också olika former av gemenskapsträffar. Vi erbjuder också dop, vigslar, konfirmation och begravningar på teckenspråk.

Verksamheten vänder sig till alla åldrar och utbudet kan variera beroende på i vilket stift du befinner dig. Idag finns cirka 30 anställda inom kyrkans teckenspråkiga arbete, en del är själva döva.

Svenska kyrkan i tider av kris och oro

I tider av oro och kris är kyrkan viktig för både individer och samhälle. Människor behöver få mötas och få stöd och hjälp i ännu större omfattning än vanligt. Svenska kyrkan anpassar verksamheten efter situationen som råder och människors behov.

Behöver du någon att prata med kan du kontakta jourhavande präst genom chatt eller digitalt brev.

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete ser olika ut i olika stift. Vill du komma i kontakt med Svenska kyrkan lokalt finns information och kontaktuppgifter här.

Händer i kyrkan – en tidning om kyrkans teckenspråkiga verksamhet

I tidningen Händer i kyrkan hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten.

Historia

Den 6 oktober 1905 utfärdade Kungen en kungörelse ”angående anslag av allmänna medlen för anordnande av kyrklig själavård för dövstumma”. Dövstumskolan i Lunds distrikt var först med att anställa en präst 1906 och de övriga skolorna följde efter under de följande åren.

Sedan 1991 har varje stift ansvaret för främjande av den teckenspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan.