Händer som vilar på en uppslagen bibel.
Foto: Tep Ro /Pixabay

Stororden i kristen tro

Det finns ord och begrepp i kristen tro som är särskilt viktiga. De brukar kallas stororden. Här kan du läsa förklaringar som hjälper oss förstå och göra dem levande i vår tid.

Genom historien har kristen tro utrycks på olika sätt. I Bibeln skildras Gud och människan i berättelser, poesi och lovsånger. Men redan i den tidiga kyrkan fanns ett behov av att ringa in och förklara Bibelns budskap på ett mer filosofiskt sätt. Så har det fortsatt. Genom århundradena har kristen tro formulerats med hjälp av teologiska begrepp, bilder och tankegångar. Det gäller till exempel ord som ”nåd” och ”frälsning”. De här begreppen är viktiga i kristen tro – ofta finns de redan i Bibeln - men inte alltid lätta att förstå. De är formulerade i en annan tid och utifrån en annan världsbild. Därför behöver de förklaras och göras levande för vår egen tid och med vårt eget språk.    

Här kan du läsa om de här så kallade stororden. Här finns också texter om teman som är centrala i kristen tro, till exempel människosyn och det eviga livet. 

En liten motorbåt ligger stilla på en spegelblank sjö i gryningen.

Nåd

Vid särskilda tillfällen, till exempel när man räddats ur en stor fara, kan livet framstå som ofattbart stort. Livet är inget att ta för givet, utan något man har fått som gåva. I det läget frågar man inte efter livets mening – det är mening nog att man lever. En nåd.

En man sitter och ser ut genom ett fönster.

Gud och det onda

Varför finns hat, krig och sjukdomar om det finns en Gud som är kärleksfull, har all makt och kunskap och som dessutom är helt och hållet god? Svaret är inte enkelt, men det handlar bland annat om människans frihet och ansvar. I kristen tradition brukar det kallas teodicéproblemet.  

Ett gammalt olivträd.

Evigt liv

Finns ett liv efter döden? Och hur kan man tänka för att förstå den yttersta domen? Det är värt att leta efter svaren på dessa frågor i själva grunden i kristen tro. Hoppet är en viktig nyckel. Och att kunna lita på Guds goda avsikter.