Kvinna bär många orangea böcker.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Universitetskyrkan

Du som är student eller medarbetare vid universitet eller högskola kan vända dig till universitetskyrkan för att samtala med en präst, pastor eller diakon. Du behöver inte vara kristen. Samtalen förs under tystnadsplikt.

Universitetskyrkan finns vid universitet och högskolor över hela Sverige. Där kan du till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal eller själavård under tystnadsplikt. Universitetskyrkan ordnar även olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Till universitetskyrkans verksamhet är alla välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning – troende eller inte troende.

Kyrkorna samarbetar om universitetskyrkan

Svenska kyrkans studentpräster arbetar ekumeniskt. Vilket innebär att de samarbetar med präster och pastorer från andra kyrkor. På många högskolor finns dessutom mångreligiösa bönerum där människor med olika trosinriktningar är välkomna.

Läs mer på Universitetskyrkans webbplats