Kvinna bär många orangea böcker.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Universitetskyrkan

Är du student eller medarbetare vid universitet eller högskola? Då kan du vända dig till universitetskyrkan med dina frågor och funderingar. Där finns präster, pastorer eller diakoner som lyssnar och samtalen förs under tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna.

Själavård för studenter och medarbetare

Universitetskyrkan finns vid universitet och högskolor över hela Sverige för att möta människor och lyssna till deras frågor och funderingar. Här kan du till exempel träffa en präst, pastor eller diakon för samtal under tystnadsplikt. Universitetskyrkan ordnar även olika verksamheter, som gudstjänster, körer och samtalsgrupper.

Till universitetskyrkans verksamhet är alla välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning – troende eller inte troende.

Svenska kyrkans studentpräster arbetar ekumeniskt vilket innebär att de samarbetar med präster och pastorer från andra kyrkor. På många högskolor finns dessutom mångreligiösa bönerum för olika trosinriktningar.

Gudstjänster, körer och mycket mer

Universitetskyrkan ordnar även olika aktiviteter som gudstjänster, körer och samtalsgrupper som är öppna för alla. Svenska kyrkans studentpräster samarbetar med präster och pastorer från andra kristna kyrkor. På många högskolor är det dessutom vanligt med mångreligiösa bönerum för olika trosinriktningar.

Ung person sitter på golvet och läser en bok..

Mer om universitetskyrkan

På universitetskyrkans webbplats hittar du kontaktuppgifter och mer information.