Flygfoto över en bilväg och en å genom ett fält.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kristen gudstro

Hur är Gud? Vem är Jesus? Vad betyder treenigheten? Kan olika religioner leda till frälsning? Här kan du läsa om frågor som ofta återkommer när man talar om kristen tro.

Kristen tro vilar på övertygelsen att Gud vill ha kontakt. Tro handlar om relation: mellan Gud och skapelsen, mellan Gud och människan, mellan människan och naturen, människor emellan och om en människas relation till sig själv. Hela tillvaron är en väv av relationer, som behöver vårdas.   

Ett annat sätt att tala om Guds relation till mänskligheten är begreppet uppenbarelse, att Gud visar sig. Gud handlar på olika sätt: i historien, i naturen, i människors gemenskap och i enskilda människors liv. På så vis är kristen tro både historisk och existentiell. Den är något som skett i en dåtid och som sker i varje människas nutid.  

Grundfrågan i kristen tro är inte om Gud finns. Snarare handlar den om hur Gud är. I kristen tro har bibeln en särställning. I bibeln skildras – symboliskt, poetiskt och dramatiskt – hur Gud är aktiv i världen och i varje människas liv. Gamla testamentet berättar om hur Gud skapar världen, griper in i historien och sluter ett förbund med Israels folk. Det är berättelser som delas av judisk och kristen tro. I Nya testamentet möter vi Gud som Jesus Kristus.

Ett stort krucifix hänger på väggen i en kyrka.

Gudsbilder

Kristen tro utgår från att Gud finns och möter människan på olika sätt. Men frågan om gudsbilder är inte självklar. Kan man överhuvudtaget beskriva Gud? Och hur förhåller vi oss till gudsbilder som använts för att underordna och förtrycka?

Jesus Kristus

Jesus kommer som ett barn och delar sedan människors liv. Han undervisar, botar sjuka, blir gripen och avrättad. Men döden är inte slutet. Bibeln berättar om hur Jesus uppstår. Kristen tradition talar om att Gud har besegrat döden.

En hand som håller i en treklöver.

Treenigheten

Kristna tror att Gud är treenig. Det betyder att Gud är både en och tre – Fader, Son, Ande – på samma gång. Hur går det ihop? Här kan du läsa om hur man kan förstå treenigheten och om hur den vuxit fram i bibeltexterna.

Två kvinnor sitter vid ett bord vid ett fönster och samtalar.

Religionsteologi

Svenska kyrkan rymmer en teologisk bredd. Här kan du läsa om olika förhållningssätt till andra religiösa traditioner.