Flygfoto där ett sommarlandskap, med åkrar och vägar, möter himlen, med en sol som lyser igenom molnen.
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Kristen gudstro

Hur är Gud? Vem är Jesus? Vad betyder treenigheten? Kan olika religioner leda till frälsning? Här kan du läsa om frågor som ofta återkommer när man talar om kristen tro.

Kristen tro vilar på övertygelsen att Gud vill ha kontakt. Tro handlar om relation: mellan Gud och skapelsen, mellan Gud och människan, mellan människan och naturen, människor emellan och om en människas relation till sig själv. Hela tillvaron är en väv av relationer, som behöver vårdas.   

Ett annat sätt att tala om Guds relation till mänskligheten är begreppet uppenbarelse, att Gud visar sig. Gud handlar på olika sätt: i historien, i naturen, i människors gemenskap och i enskilda människors liv. På så vis är kristen tro både historisk och existentiell. Den är något som skett i en dåtid och som sker i varje människas nutid.  

Grundfrågan i kristen tro är inte om Gud finns. Snarare handlar den om hur Gud är. I kristen tro har bibeln en särställning. I bibeln skildras – symboliskt, poetiskt och dramatiskt – hur Gud är aktiv i världen och i varje människas liv. Gamla testamentet berättar om hur Gud skapar världen, griper in i historien och sluter ett förbund med Israels folk. Det är berättelser som delas av judisk och kristen tro. I Nya testamentet möter vi Gud som Jesus Kristus.