Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fonder, stöd och stipendier

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser, kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Här hittar du all information.