Fonder, stöd och stipendier

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser, kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Här hittar du all information.

Väv av Anna Olsson. Hörnet i ett rum.

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år delas sammanlagt 500 000 kronor ut till projekt om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Kulturarbetare inom alla konstformer kan söka.

Barbent kvinna med tatuering på vaden sitter vid strand

Sök ekonomiskt stöd

Du är välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Även en del församlingar erbjuder olika typer av stöd och du kan söka rätt på din närmaste församling längst ner på denna sida.

Det ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz en solig dag.

Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller religionsdialog? Svenska kyrkan erbjuder flera internationella stipendier.

Bli volontär, åk på utbyte

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella i alla åldrar, både i Sverige och utomlands. Just nu behövs du till exempel för att möta nya svenskar i din församling.