Fonder, stöd och stipendier

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser, kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Här hittar du all information.

Två kvinnor dansar med händerna uppsträckta i ett stort rum.

Svenska kyrkans kulturstipendier

Varje år delas sammanlagt 500 000 kronor ut till projekt om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Kulturarbetare inom alla konstformer kan söka.

En liten flicka med rosa keps sitter på en brygga och doppar i tårna i vattnet.

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Från den 15 maj kan du söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som Svenska kyrkans kyrkokansli förvaltar. Målet är bland annat att hjälpa barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre och sjuka.

Det ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz en solig dag.

Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller religionsdialog? Svenska kyrkan erbjuder flera internationella stipendier.

Bli volontär, åk på utbyte

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella i alla åldrar, både i Sverige och utomlands. Just nu behövs du till exempel för att möta nya svenskar i din församling.