Präst står längst fram i kyrkan under mässa.
Foto: Alex&Martin/Ikon

Reformationens kyrkorum

Här kan du lära dig mer om hur kyrkorummet och gudstjänsten har påverkats av reformationen.

Hur kan vi se spår av reformationen i kyrkorummet? Vilka föremål präglas av tiden för Martin Luthers önskan om att människor själva skulle kunna läsa Bibeln och förstå vad prästerna predikade och under-visade om?

Här kan du lära dig mer om hur kyrkorummet och gudstjänsten har påverkats av reformationen. 

Här kan du ladda ner Reformationens kyrkorum som pdf (16 sidor).