Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reformationens kyrkorum

Här kan du lära dig mer om hur kyrkorummet och gudstjänsten har påverkats av reformationen.

Hur kan vi se spår av reformationen i kyrkorummet? Vilka föremål präglas av tiden för Martin Luthers önskan om att människor själva skulle kunna läsa Bibeln och förstå vad prästerna predikade och under-visade om?

Här kan du lära dig mer om hur kyrkorummet och gudstjänsten har påverkats av reformationen. 

Här kan du ladda ner Reformationens kyrkorum som pdf (16 sidor).