Andlig och existentiell hållbarhet

Vårt arbete med andlig och existentiell hållbarhet sker i första hand i den lokala församlingen. Här förs angelägna samtal om värderingar och livsval med människor i alla åldrar. På så vis bedriver landets församlingar ett andligt hållbarhetsarbete som kommer hela samhället till del.

Svenska kyrkan lyfter det andliga och existentiella som en fjärde dimension av hållbar utveckling, jämställt och odelbart med de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna.

Vi baserar det på FN:s barnkonvention som betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen (WHO) talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som nödvändiga villkor för existentiell hälsa. För en kristen kyrka är detta centrala värden. 

Fokus på andlig utveckling

I Svenska kyrkans församlingar finns diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som bedriver själavård och livsnära samtal.

Vi stödjer satsningar på barn och unga. Vi deltar i dialogarbete med andra kyrkor, religioner och trosuppfattningar för att lära oss av varandras traditioner, erfarenheter och livstolkningar. I det offentliga samtalet lyfter vi löpande de andliga och existentiella dimensionerna som behövs i arbetet för en hållbar utveckling.

Samtal om klimat och hållbarhet

Program med tema Klimat

Se människan är miljödiplomerat och vi väljer varje år att lyfta fram frågor som rör klimat och miljö på de scener där vi medverkar. Bokmässan 2023.

”Det behövs en profetisk röst om vi ska fatta allvaret”

Ärkebiskop Antje Jackelén och diakon Annika Spalde är några av de som medverkar i detta avsnitt från Sveriges radios program Människor och tro, den 7 okt 2021. Samtalet belyser olika synsätt på klimatfrågan inom Svenska kyrkan.

En liten fjällsjö i vinterskrud. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Varför är klimatfrågan en existentiell fråga?

Med utgångspunkt i det existentiella samtalar bland andra ekologen Pella Thiel, DNs kulturchef Björn Wiman, neurokirurgen och författaren Pekka Mellergård samt författaren och kulturjournalisten Maria Küchen. Producerat av UR Samtiden i S:t Nicolai kyrka i Örebro den 18 februari 2021.

Någon håller en äldre persons hand.

Rätten till existentiell hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar andliga och existentiella aspekter i sitt hälsobegrepp och lyfter fram vikten av dessa för att främja hälsa. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människors existentiella frågor och arbeta med olika former av andlig utveckling. Rätten till hälsa, inklusive existentiell och andlig hälsa, gäller alla människor.

Flicka ber i kyrka och bär traditionella samekläder

Bön och gudstjänstmaterial

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster.

Person sitter ensam vid en vägg och gömmer ansiktet i armarna.

Stöd i utsatta situationer

Svenska kyrkan kan stötta dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan till exempel handla om att du har självmordstankar, har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller upplever våld i en nära relation.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan

Grafitti på en vägg, med texten Love each other. I förgrunden taggtråd. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag..

Jordglob. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Svenska kyrkan samarbetar med trossamfund, organisationer och partners i Sverige och hela världen.