På en dörr sitter en skylt med texten Kyrkan öppen välkommen in.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Andlig och existentiell hållbarhet

Vårt arbete med andlig och existentiell hållbarhet sker i första hand i den lokala församlingen. Här förs angelägna samtal om värderingar och livsval med människor i alla åldrar. På så vis bedriver landets församlingar ett andligt hållbarhetsarbete som kommer hela samhället till del.

Svenska kyrkan lyfter det andliga och existentiella som en fjärde dimension av hållbar utveckling, jämställt och odelbart med de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna.

Vi baserar det på FN:s barnkonvention som betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen (WHO) talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som nödvändiga villkor för existentiell hälsa. För en kristen kyrka är detta centrala värden. 

Fokus på andlig utveckling

I Svenska kyrkans församlingar finns diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som bedriver själavård och livsnära samtal.

Vi stödjer satsningar på barn och unga. Vi deltar i dialogarbete med andra kyrkor, religioner och trosuppfattningar för att lära oss av varandras traditioner, erfarenheter och livstolkningar. I det offentliga samtalet lyfter vi löpande de andliga och existentiella dimensionerna som behövs i arbetet för en hållbar utveckling.

Samtal om klimat och hållbarhet

Svenska kyrkans programpunkter med tema Klimat på Bokmässan 2023

Se människan är miljödiplomerat och vi väljer varje år att lyfta fram frågor som rör klimat och miljö på de scener där vi medverkar.

”Det behövs en profetisk röst om vi ska fatta allvaret”

Ärkebiskop Antje Jackelén och diakon Annika Spalde är några av de som medverkar i detta avsnitt från Sveriges radios program Människor och tro, den 7 okt 2021. Samtalet belyser olika synsätt på klimatfrågan inom Svenska kyrkan.

Gröna blad växer upp i ett ökenlandskap.

Samtal om hållbarhet och existens

Med utgångspunkt i det existentiella samtalar bland andra ekologen Pella Thiel, DNs kulturchef Björn Wiman, neurokirurgen och författaren Pekka Mellergård samt författaren och kulturjournalisten Maria Küchen. Producerat av UR Samtiden i S:t Nicolai kyrka i Örebro den 18 februari 2021. Arrangörer: Bronner & Bronner, Studieförbundet Bilda och Nikolai församling.

Person sitter ensam vid en vägg och gömmer ansiktet i armarna.

Stöd i utsatta situationer

Svenska kyrkan kan stötta dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan till exempel handla om att du har självmordstankar, har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller upplever våld i en nära relation.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan

Grafitti på en vägg, med texten Love each other. I förgrunden taggtråd. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi stödjer försoningsprocesser för att skapa varaktig fred och arbetar förebyggande för rättssäkra samhällen, till exempel genom att främja dialog och förståelse mellan religioner.

Jordglob. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Svenska kyrkan bidrar till det sjuttonde hållbarhetsmålet genom att samarbeta med trossamfund, organisationer och partners i Sverige och hela världen.