Svenska kyrkan - Andlig och existentiell hållbarhet

Andlig och existentiell hållbarhet

Vårt arbete med andlig och existentiell hållbarhet sker i första hand i den lokala församlingen. Här förs angelägna samtal om värderingar och livsval med människor i alla åldrar. På så vis bedriver landets församlingar ett andligt hållbarhetsarbete som kommer hela samhället till del.

Svenska kyrkan lyfter det andliga och existentiella som en fjärde dimension av hållbar utveckling, jämställt och odelbart med de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna.

Vi baserar det på FN:s barnkonvention som betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen (WHO) talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som nödvändiga villkor för existentiell hälsa. För en kristen kyrka är detta centrala värden. 

Fokus på andlig utveckling

I Svenska kyrkans församlingar finns diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som bedriver själavård och livsnära samtal.

Vi stödjer satsningar på barn och unga. Vi deltar i dialogarbete med andra kyrkor, religioner och trosuppfattningar för att lära oss av varandras traditioner, erfarenheter och livstolkningar. I det offentliga samtalet lyfter vi löpande de andliga och existentiella dimensionerna som behövs i arbetet för en hållbar utveckling.

Samtal om klimat och hållbarhet

Agenda 2030 i Svenska kyrkan