Tända ljus och gravljus på en kyrkogård, nattetid.
Foto: Anna Jonasson/Ikon

Vad är skillnaden mellan allhelgona och halloween?

Både allhelgonahelgen och halloween uppmärksammar de döda, men det görs på väldigt olika sätt. 

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Halloween firas alltid 31 oktober. 

Halloween kommer från förkristen tid

Nutida firande av halloween har sitt ursprung i ett keltiskt firande av de döda i förkristen tid. En del av firandet bestod i att man tände eldar och klädde ut sig för att skrämma onda andar. 

Prästerna oroades över tron på andar

Längre fram i tiden oroades kyrkans präster av att den gamla traditionen fortlevde, eftersom den innebar en tro på att de döda kunde komma tillbaka i form av andar. 

Omkring år 1000 införde påven högtiden Alla själars dag. Tanken var att man då skulle minnas sina döda anhöriga, be och tända ljus för dem. Förhoppningen var att det nya firandet skulle ersätta det gamla.

Idag finns två firanden

Än i dag kvarstår en del av halloweenfirandet i vårt samhälle, samtidigt som allhelgonahelgen är en viktig kristen högtid.

Besök en kyrkogård under allhelgona

Tänd ett ljus på en väns eller släktings grav. Eller bara promenera bland gravarna och förundras över det vackra.

Tänd ett digitalt ljus

Om du inte vill eller har möjlighet att ta dig till en kyrkogård, kan du tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans bönewebb. Där kan du också skriva en bön.

Om du sörjer kan du få hjälp och stöd

Under allhelgona tänker vi på dem som vi älskade, men som inte längre lever kvar hos oss.

Vill du samtala med någon om din sorg? Eller dela tankar och känslor kring sorg tillsammans med andra som är i en liknande situation? I kyrkan kan du få stöd i sorgen.