Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Påskdagen

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden. Han har dött för människorna. Genom att han dog får människorna nu evigt liv. 

Jesus är uppstånden

Alla evangelisterna berättar om påskdagen men på lite olika sätt. Johannes berättar att medan det fortfarande var mörkt kommer kvinnorna till graven medan Markus säger att det är tidigt på morgonen när solen gick upp som de kommer för att smörja Jesu kropp med välluktande kryddor. Och de undrar vem som skall rulla undan stenen för dem. Det blev ett kraftigt jordskalv enligt Matteus, och Guds ängel kom ner och rullade undan stenen. Lukas och Johannes konstaterar att när kvinnorna kommer fram till graven är stenen redan bortrullad från graven.

När de går in i graven kan de inte hitta Jesu kropp berättar Lukas, och Johannes talar om hur kvinnorna med en gång springer därifrån och säger till Simon Petrus och ytterligare en lärjunge att Jesus inte är där. De två lärjungarna springer sedan själva och lutar sig in och ser att linnebindlarna ligger där tillsammans med duken som hade täckt huvudet.

Bild: Kristina Johansson /Ikon

Hos Matteus säger ängeln som rullat undan stenen till kvinnorna att inte vara rädda utan komma med och se var han låg, och att de ska skynda sig att berätta för lärjungarna att Jesus går före dem. De lämnar graven och både rädda och glada springer de för att berätta för lärjungarna.

I Lukasevangeliet möter kvinnorna två män i skinande kläder som frågar dem varför de söker den levande bland de döda. Han är ju inte där, han har uppstått. Johannes berättar att Maria möter två änglar som frågar henne varför hon gråter, och när hon vänder sig om är det Jesus som står där. Hon känner inte igen honom först utan tror att det är trädgårdsmästaren.

Kvinnorna i berättelserna fylls både av rädsla, glädje, de darrar och är utom sig, men de berättar berättelsen vidare om hur livet inte kunde hålla honom som de hade mött kvar i gravens mörker.

NÄR JESUS UPPSTÅR VINNER DET GODA ÖVER DET ONDA

Genom att Jesus uppstår visar Gud att det onda vi gör och som sker hela tiden är besegrat. På påskdagen firar vi att allt det som tynger vår värld, allt som hindrar livet, allt som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet, rullas bort. Det rullas bort precis som stenen framför Jesus grav var bortrullad. Det är centrum i kristen tro. 

Påskdagen i kyrkan

På påskdagens morgon eller förmiddag firar vi att Jesus har uppstått. Det är en glad gudstjänst. I kyrkan tänder vi ett stort påskljus som symbol för att ljuset har besegrat mörkret. Påskljuset är sedan tänt i varje gudstjänst fram till Kristi himmelsfärds dag