Händer som spelar på ett piano.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Psalmer vid dop

Det finns många psalmer och andra sånger som passar vid ett dop. Här kan du lyssna på några vanliga doppsalmer.

Prata med prästen om dina önskemål om psalmer och sånger vid dopet. Hen kan ge fler förslag än de som du kan lyssna på i Spotifylistan.

Tryggare kan ingen vara – en älskad doppsalm

Ta del av texten till psalmen Tryggare kan ingen vara, som skrevs av Lina Sandell 1856. Det är en älskad psalm som ofta sjungs vid dop.

Psalm 248

1. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,
sjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

2. Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar.

3. Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner.

4. Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla fiender till jorden falla.

5. Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.

Lyssna på psalmer

Psalmer som passar vid olika tillfällen

Några tonårstjejer sitter och sjunger och spelar gitarr.

Kända psalmer – ett urval

Tryggare kan ingen vara, Stilla natt och O store Gud är välkända och folkkära psalmer. Här finner du ett urval av psalmer för olika tillfällen.