Gudstjänst där personer i utgångsprocessionen bär samedräkt.
Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Välkommen till en kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

Två flickor sitter och läser bibeln.

Finska

Välkommen till den sverigefinska församlingsgemenskapen på svenska.

Kukkia niityllä.

Suomeksi (finska)

Tervetuloa Ruotsin kirkon suomenkielisille sivuille.

tornedalingarnas flagga-meänflaku

Meänkieli

Ruottin kirkko tarjoaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisön missä sie saatat kohata muita ja syventyä uskossasti.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Präst håller gudstjänst på teckenspråk

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Konstverket av den knutna pistolen Non Violence, utanför FN-huset i New York.

Samhällsengagemang och påverkan

Inspirerande av den kristna tron vill Svenska kyrkan vara en engagerad aktör i samhället. Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans. Här kan du ta del av våra ställningstaganden.

Språklag

Sverige har en språklag sedan 2009, som säger att svenska är huvudspråket och det ska alla ha tillgång till.

Dessutom har vi sex nationella minoritetsspråk:

  • Finska, Meänkieli, Samiska, Romani chib och Jiddisch.
  • Teckenspråket har en särställning i språklagen.

De är utvalda eftersom de har funnits länge i Sverige och de hör till Sveriges kulturarv. Det är också Svenska kyrkans nationella minoritetsspråk med undantag av Jiddish.