Tre personer varav två klädda i samiska folkdräkter står längst fram vid en gudstjänst i kyrkan.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Välkommen till en kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

Davvisámigiella (nordsamiska)

Ráfehisvuođa ja heđiid áiggiin mii oaidnit dárbbu olbmuide gávnnadit ja oažžut mihá eanet doarjaga ja veahki go dábálaččat ožžot.

Åarjelsaemien (sydsamiska)

Svïenske gærhkoe evangeliske-lutherske gærhkoe maam åålmegidie, kontraktidie, gærhkoe-voenide jïh nationelle daltesasse juakeme.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Julevsámigiella (lulesamiska)

Svieriga girkko l evangelak- luhterak girkko mij la juogedum tjoaggulvisájda, kontráktajda , stiftajda ja rijkalattjat. Svieriga girkko fállá siebrrevuodav ja aktijvuodav manna máhtá iehtjadij gávnadit ja tjiegŋoduvvat duv jáhkon.

Tre roddbåtar ligger med fören uppdragen på land.

Suomeksi (finska)

Välkommen till finska sidor på svenskakyrkan.se! Tervetuloa Ruotsin kirkon suomenkielisille sivuille!

tornedalingarnas flagga-meänflaku

Meänkieli

Ruottin kirkko tarjoaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisön missä sie saatat kohata muita ja syventyä uskossasti.

En mässingsklocka hänger i absiden.

Finska

Välkommen till den sverigefinska församlingsgemenskapen på svenska.

En manlig präst står vid altaret och håller i en kalk.

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Språklag

Sverige har en språklag sedan 2009, som säger att svenska är huvudspråket och det ska alla ha tillgång till.

Dessutom har vi sex nationella minoritetsspråk:

  • Finska, Meänkieli, Samiska, Romani chib och Jiddisch.
  • Teckenspråket har en särställning i språklagen.

De är utvalda eftersom de har funnits länge i Sverige och de hör till Sveriges kulturarv. Det är också Svenska kyrkans nationella minoritetsspråk med undantag av Jiddisch.