Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Annandag påsk

Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Jesus visar sig för lärjungarna

På annandag påsk hör vi flera berättelser om hur den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna. Lärjungarna sitter under den här dagen antingen gömda efter det som hänt under påsken, eller är på väg bort från Jerusalem.

En av berättelserna kallas för Emmausvandringen. Det handlar om två lärjungar som är på väg bort från Jerusalem och allt som hänt där under de sista dagarna. De går och samtalar på vägen, så som vi går genom livet och samtalar om glädje och sorg och allt däremellan. Plötsligt slår någon följe med dem. De förstår först inte vem han är.

Det är Jesus som slår följe med dem, både som främling och vän. Han frågar lärjungarna: Vad är det ni går och talar med varandra om?

Kanske berättar evangelisten Lukas det för att visa att Jesus inte bara har gjort något annat eller varit någon annanstans sedan långfredagens död på korset. Han har verkligen varit död, gått ur tiden. Och nu blir det tydligt att han har besegrat döden.

Bild: Kristina Johansson /Ikon

Lärjungarna berättar hela sin berättelse för främlingen om vad de varit med om. Jesus lyssnar till dem och går med dem. Återigen visar Gud sin uppmärksamhet på människolivet och sin delaktighet i det.

Det är då det vänder. När de är nästan framme vid byn Emmaus ber de honom att stanna hos dem och äta tillsammans med dem. Det är där de förstår vem han är, han som sätter sig ner och äter. Den de först inte känner igen, men som de nu förstår är Jesus.

JESUS GÅR PÅ VÅR SIDA I VARDAGEN

Den uppståndne Kristus visar sig för lärjungarna på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Den uppstånde Kristus kanske inte visar sig som vi förväntar oss. Han lever i vardagens situationer. Det kan vara där samtal blir ett samtal om livet. Det kan vara när vi delar måltid eller där en vändpunkt blir till. Det kan vara där hoppet och glädjen väcks eller där hans närvaro blir till stöd och kraft.

Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på vägen och delar vår vardag. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.