Gudstjänstböcker

Under Svenska kyrkans framväxt har det, vid sidan av Bibeln, funnits behov av böcker som kan användas vid gudstjänst eller i den enskilda andakten. Många har kommit till eller förnyats under åren.

I Svenska kyrkans gudstjänster använder vi flera gudstjänstböcker:

  • Bibeln
  • Den svenska kyrkohandboken
  • Den svenska psalmboken
  • Den svenska evangelieboken
  • En liten bönbok. 

I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan tror, bekänner och lär. Gudstjänsten ger en bild av både Svenska kyrkans tradition och alla de nya tankar som uttrycks i gudstjänstlivet. 

Kyrkohandboken beskriver ordningen

Den svenska kyrkohandboken används av ledaren för gudstjänsten, som oftast är prästen. Den ger ordningen för olika gudstjänster och för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den innehåller en fast struktur för gudstjänsterna men ger också möjligheter till olika uttryck.

Läs om kyrkohandboken.

Psalmer, bibeltexter och böner samlas i psalmboken 

I psalmboken finns de psalmer och visor som församlingen använder vid gudstjänsterna. Den innehåller också många bibeltexter och böner.

Läs om Den svenska psalmboken.

Söndagarnas bibeltexter i evangelieboken

I evangelieboken finns alla de bibeltexter som man läser och predikar över under gudstjänsterna. 

En bok med böner för alla tillfällen

I bönboken finns en samlad skatt av böner för gemensamt och enskilt bruk. I bönboken hittar vi böner för alla tillfällen och människor, till tröst och glädje.