Gudstjänstböcker

Under Svenska kyrkans framväxt har det, vid sidan av Bibeln, funnits behov av böcker som kan användas vid gudstjänst och i enskilda personers andakter.

I Svenska kyrkans gudstjänster använder vi

  • Bibeln
  • Kyrkohandboken för Svenska kyrkan
  • Den svenska psalmboken
  • Den svenska evangelieboken
  • En liten bönbok. 

I gudstjänstböckerna uttrycks vad Svenska kyrkan tror, bekänner och lär. 

Kyrkohandboken beskriver ordningen

Kyrkohandboken talar om hur vi firar gudstjänst och används av ledaren för gudstjänsten, som oftast är prästen. Den ger ordningen för olika gudstjänster, inklusive dop, konfirmation, vigsel och begravning. Den innehåller en fast struktur för gudstjänsterna, men ger också möjligheter till olika uttryck. 

Kyrkohandboken

Söndagarnas bibeltexter är samlade i evangelieboken

I evangelieboken finns alla de bibeltexter som man läser och predikar över under gudstjänsterna. 

En bok med böner för alla tillfällen

I bönboken finns en samlad skatt av böner för gemensamt och enskilt bruk. I bönboken hittar vi böner för alla tillfällen och människor, till tröst och glädje.

Psalmer, bibeltexter och böner samlas i psalmboken

I psalmboken finns de psalmer som församlingen använder vid gudstjänsterna. I psalmboken finns även evangelieboken, bönboken och Martin Luthers Lilla katekesen. 

Den svenska psalmboken