Meny

Kyrkohandboken

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Kyrkohandboken finns nu också översatt till finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. På pingstdagen den 31 maj 2020 togs översättningarna emot i gudstjänster runt om i landet.

I den evangelisk-lutherska traditionen har språklig tillgänglighet alltid varit av vikt.

Ärkebiskop Antje

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger möjlighet att fira gudstjänst på olika sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella sammanhanget.

Det finns spännvidd i kyrkohandboken. Så måste det vara om gudstjänsten ska ge röst åt människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Kyrkohandboken finns nu också på fem nationella minoritetsspråk – finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Officiellt togs de i bruk i gudstjänster på pingstdagen den 31 maj.

Läs kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk

Nedan finns kyrkohandbokens utgåvor som pdf-dokument på finska, meänkieli och samiska i urval.

Kyrkohandboken på finska Ruotsin kirkon käsikirja
Kyrkohandboken del 1 med missale

En finsk översättning av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym

Kyrkohandboken meänkieli Ruottin kirkkokäsikirja
En utgåva med kyrkohandboken del 1 och musikvolym i urval så att det är möjligt att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Bikt. En mindre del av den sjungna liturgin finns översatt och presenteras här.

Kyrkohandbok på tre samiska språk i urval
En utgåva med kyrkohandboken i urval på nordsamiska, lulesamiska och sydasamiska. Urvalet är gjort så att det går att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Sjukkommunion.
De sjungna partierna följer den svenska musikvolymen rakt av.

En samisk översättning av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym i urval

 

Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok som antagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i församlingarna. Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken.

Ärkebiskop Antje Jackelén