Prata med oss

Till innehållet

Kyrkohandboken förnyas

Kyrkohandboken anger ordningen för olika gudstjänster, där varje moment har sin plats i helheten. Den ger struktur men också möjligheter till olika uttryck. Ibland behöver handboken ses över.


GUDSTJÄNSTUTSKOTTET FÖRESLÅR KYRKOMÖTET ATT ANTA FÖRSLAGET OM NY KYRKOHANDBOK

Kyrkomötets gudstjänstutskott är färdigt med sitt betänkande över förslaget till kyrkohandbok. Utskottet föreslår kyrkomötet att anta förslaget, med de ändringar som utskottet föreslår. Kyrkohandboken börjar då användas från och med pingstdagen 2018.

Här kan du läsa hela betänkandet (Pdf)

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018. 

KsSkr 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Huvudvolym

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Musikvolym

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, inklusive relaterade dokument samt förslag till Kyrkohandbok 

Chatt om kyrkohandboksarbetet

Fredagen den 16 december svarade Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och ordförande i revisionsgruppen, på frågor via en chatt på Kyrkans Tidnings webbplats.

Svarade på frågorna gjorde också:
Solveig Ininbergs, projektledare för kyrkohandboksarbetet
Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala
Ingegerd Sjölin, präst och teologisk sekreterare i den operativa projektledningen
Boel Hössjer Sundman, präst , teol dr och expert på kyrkans gudstjänstböcker
Henrik Tobin, musikexpert i den operativa projektledningen

Läs alla frågor och svar i chatten (pdf)