Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkohandboken

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkohandboken

På pingstdagen 2018 tog Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. ”Det är en glädje att få börja använda den nya kyrkohandboken, dessutom på själva pingstdagen som också är kyrkans födelsedag”, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Jag tror och hoppas att kyrkohandboken ska bli ett redskap för att förnya vår gudstjänstglädje!

Ärkebiskop Antje

Gudstjänst för alla

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger möjlighet att fira gudstjänst på olika sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella sammanhanget.

– Det finns spännvidd i kyrkohandboken. Så måste det vara om gudstjänsten ska ge röst åt människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ladda ner Kyrkohandboken

Beställ från Verbum

Du kan beställa Kyrkohandboken i tryckt form från Verbum.

Kyrkohandboken är upphovsrättsskyddad

Kyrkohandboken är © Trossamfundet Svenska Kyrkan, 2018.

Kyrkohandboken som samlingsverk och många enskilda verk som ingår i kyrkohandboken skyddas av upphovsrätt. Församlingar har rätt att kopiera handboken för arbetet med gudstjänster.

Välkommen att mejla kyrkohandboken@svenskakyrkan.se om du har frågor.

Beslutet fattades av kyrkomötet

Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Samtidigt som kyrkomötet röstade ja till att anta den nya kyrkohandboken gav kyrkomötet i uppdrag till kyrkostyrelsen att arbeta vidare med gudstjänstens musik.  Kyrkostyrelsen ska ta fram kompletterande musik till Gudstjänstmusik A, B och C i den nya kyrkohandboken.

Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok som antagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i församlingarna. Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Därmed röstade kyrkomötet i enlighet med det kompromissförslag som lämnades in under tisdagen, och som tagits fram gemensamt av kyrkomötets fyra största nomineringsgrupper. Förslaget kom från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Centern, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

Arbetet ska ske genom att tillsätta en kommitté av sakkunniga musiker och teologer med uppdraget att självständigt, efter en öppen inbjudan, välja ut och bearbeta musiken.

Uppdraget med kompletterande musik till kyrkohandboken omfattar Gudstjänstmusik A, ”den gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av Svenska kyrkans liturgiska musikarv och som brukas  brett bland församlingarna”. Dessutom ska musiken till de liturgiska texterna i Gudstjänstmusik A, B och C kompletteras med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk folkton och från systerkyrkor utanför Europa.

Här kan du läsa hela gudstjänstutskottets betänkande (pdf)

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018. 

KsSkr 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Huvudvolym

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Musikvolym

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, inklusive relaterade dokument samt förslag till Kyrkohandbok 

Chatt om kyrkohandboksarbetet

Fredag 16 december svarade Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och ordförande i revisionsgruppen, på frågor via en chatt på Kyrkans Tidnings webbplats.

Läs alla frågor och svar i chatten (pdf)

Svarade på frågorna gjorde också

  • Solveig Ininbergs, projektledare för kyrkohandboksarbetet
  • Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala
  • Ingegerd Sjölin, präst och teologisk sekreterare i den operativa projektledningen
  • Boel Hössjer Sundman, präst, teol dr och expert på kyrkans gudstjänstböcker
  • Henrik Tobin, musikexpert i den operativa projektledningen.