Prata med oss

Till innehållet

Kyrkohandboken förnyas

Kyrkomötet beslutade den 23 november att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst.


 

Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok som antagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i församlingarna. Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Samtidigt som kyrkomötet röstade ja till att anta den nya kyrkohandboken gav kyrkomötet i uppdrag till kyrkostyrelsen att arbeta vidare med gudstjänstens musik.  Kyrkostyrelsen ska ta fram kompletterande musik till Gudstjänstmusik A, B och C i den nya kyrkohandboken.

Därmed röstade kyrkomötet i enlighet med det kompromissförslag som lämnades in under tisdagen, och som tagits fram gemensamt av kyrkomötets fyra största nomineringsgrupper. Förslaget kom från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Centern, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

Arbetet ska ske genom att tillsätta en kommitté av sakkunniga musiker och teologer med uppdraget att självständigt, efter en öppen inbjudan, välja ut och bearbeta musiken.

Uppdraget med kompletterande musik till kyrkohandboken omfattar Gudstjänstmusik A, ”den gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av Svenska kyrkans liturgiska musikarv och som brukas  brett bland församlingarna”. Dessutom ska musiken till de liturgiska texterna i Gudstjänstmusik A, B och C kompletteras med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk folkton och från systerkyrkor utanför Europa.

Här kan du läsa hela gudstjänstutskottets betänkande (Pdf)

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018. 

KsSkr 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Huvudvolym

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Musikvolym

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, inklusive relaterade dokument samt förslag till Kyrkohandbok 

Chatt om kyrkohandboksarbetet

Fredagen den 16 december svarade Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och ordförande i revisionsgruppen, på frågor via en chatt på Kyrkans Tidnings webbplats.

Svarade på frågorna gjorde också:
Solveig Ininbergs, projektledare för kyrkohandboksarbetet
Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala
Ingegerd Sjölin, präst och teologisk sekreterare i den operativa projektledningen
Boel Hössjer Sundman, präst , teol dr och expert på kyrkans gudstjänstböcker
Henrik Tobin, musikexpert i den operativa projektledningen

Läs alla frågor och svar i chatten (pdf)