Präst som bär Kyrkohandboken
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkohandboken

Kyrkohandboken del I innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel högmässa, dop, vigsel och begravning. Den finns även översatt till en rad språk. Kyrkohandboken del II tas i bruk våren 2024. Den innehåller gudstjänstordningar för vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar. Den finns att ladda ned som pdf och senare i vår även i det s.k. webbverktyget.

Kyrkohandboken del II tas i bruk på pingstdagen.

Kyrkohandboken del II innehåller gudstjänstordningar för vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar. Det är gudstjänster som firas mer sällan och har ofta karaktären av att vara särskilt festliga.

Gudstjänstordningarna rymmer Svenska kyrkans kyrkosyn och ämbetssyn. Av den anledning­en är det viktigt att gudstjänstordningarna står i kontinuitet både med den historiska kyrkan och den världsvida kyrkan.

I samband med att kyrkomötet arbetade med kyrkohandboken del I så beslutades det om att även del II skulle revideras. Orsaken var utformningen av den allmänna gudstjänsten i del I påverkade gudstjänstordningarna i del II i så hög utsträckning. 

Kyrkohandboken del II finns att ladda ner som pdf här (2,2 Mb).

Läs kyrkohandboken del I på nationella minoritetsspråk

Nedan finns kyrkohandbokens utgåvor som pdf-dokument på romska, finska, meänkieli och samiska i urval. Här är också en länk till ett dokument som berättar vad som översatts till vilket språk

Kyrkohandboken i urval på fyra romska dialekter, Resande romani, Kelderash, Lovara och Kale.  KANGARI VASHT LIBRI GLA SVEDOA KANGARIA, KHANGERIAKI KNIŠKA KA ŠVEDISKO KHANGERI, KHANGERAKI KENJVA PI ŠVEDICKO KHANGERI, KHˇANGARJAKO VASTESKOLIIN ARO SVEDESKO KHˇANGERI

Kyrkohandboken på finska Ruotsin kirkon käsikirja
Kyrkohandboken del I med missale

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym, på finska. Ruotsin Kirkon Käsikirja Jumalanpalvelusten Musiikki

Musikserierna A-E. 

Kyrkohandboken meänkieli Ruottin kirkkokäsikirja
En utgåva med kyrkohandboken del I och musikvolym i urval så att det är möjligt att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Bikt. En mindre del av den sjungna liturgin finns översatt och presenteras här.

Kyrkohandbok på tre samiska språk i urval
En utgåva med kyrkohandboken i urval på nordsamiska, lulesamiska och sydasamiska. Urvalet är gjort så att det går att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Sjukkommunion.
De sjungna partierna följer den svenska musikvolymen rakt av.

En samisk översättning av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym i urval

 

Två personer håller upp kyrkohandboken i luften. En flickkör syns suddigt i bakgrunden.

Arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok

Den nya kyrkohandboken togs i bruk på Pingstdagen 2018. Den här sidan samlar artiklar, dokument och nyheter om arbetsprocessen. Beslut om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan fattades av kyrkomötet i november 2017.

Upphovsrätt till kyrkohandboken

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan, och de enskilda verk som ingår i den, skyddas av upphovsrättslagen. Här får du reda på vad det innebär och kan läsa mer om lagen.