Präst som bär Kyrkohandboken
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkohandboken

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Kyrkohandboken finns nu också översatt till fyra dialekter av romska, finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. På pingstdagen den 23 maj 2021 togs översättningarna till romska i bruk.

I den evangelisk-lutherska traditionen har språklig tillgänglighet alltid varit av vikt.

Ärkebiskop Antje

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger möjlighet att fira gudstjänst på olika sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella sammanhanget.

Det finns spännvidd i kyrkohandboken. Så måste det vara om gudstjänsten ska ge röst åt människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Kyrkohandboken finns nu också på sex nationella minoritetsspråk – fyra dialekter av romska, finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Officiellt togs de romska översättningarna i bruk på pingstdagen den 23 maj 2021.

Läs kyrkohandboken på nationella minoritetsspråk

Nedan finns kyrkohandbokens utgåvor som pdf-dokument på romska, finska, meänkieli och samiska i urval. Här är också en länk till ett dokument som berättar vad som översatts till vilket språk. Översättningarna till engelska, tyska, spanska och franska planeras att ta i bruk vid årsskiftet.

Kyrkohandboken i urval på fyra romska dialekter, Resande romani, Kelderash, Lovara och Kale.  KANGARI VASHT LIBRI GLA SVEDOA KANGARIA, KHANGERIAKI KNIŠKA KA ŠVEDISKO KHANGERI, KHANGERAKI KENJVA PI ŠVEDICKO KHANGERI, KHˇANGARJAKO VASTESKOLIIN ARO SVEDESKO KHˇANGERI

Kyrkohandboken på finska Ruotsin kirkon käsikirja
Kyrkohandboken del 1 med missale

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym, på finska. Ruotsin Kirkon Käsikirja Jumalanpalvelusten Musiikki

Musikserierna A-E. 

Kyrkohandboken meänkieli Ruottin kirkkokäsikirja
En utgåva med kyrkohandboken del 1 och musikvolym i urval så att det är möjligt att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Bikt. En mindre del av den sjungna liturgin finns översatt och presenteras här.

Kyrkohandbok på tre samiska språk i urval
En utgåva med kyrkohandboken i urval på nordsamiska, lulesamiska och sydasamiska. Urvalet är gjort så att det går att fira fullständig Högmässa, Dopgudstjänst, Konfirmationsgudstjänst, Vigselgudstjänst, Begravninsgsgudstjänst, Gravsättning/Urnnedsättning samt Sjukkommunion.
De sjungna partierna följer den svenska musikvolymen rakt av.

En samisk översättning av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym i urval

 

Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok som antagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i församlingarna. Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken.

Ärkebiskop Antje Jackelén