Kyrkohandbokens dokument

Här finns dokument som rör kyrkohandboksprojektet, sorterade i publiceringsordning.

2017: Kyrkostyrelsen överlämnar sin skrivelse till kyrkomötet

2017: Revisionsgruppen överlämnar sitt förslag till kyrkostyrelsen

2010 - 2009

2006