Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänstliv med nya Kyrkohandboken

I en serie artiklar tänker vi vrida och vända på den nya kyrkohandboken och vad den kan betyda för gudstjänstlivet. Artiklarna vill ge nya perspektiv och föda kreativitet. Men det handlar också om när ork och lust saknas, oavsett om man leder gudstjänsten eller sitter i kyrkbänken.

Under sommaren och hösten skriver bland andra Lena Petersson, Karin Johannesson, Bengt Almfjord, Jerker Alsterlind, Henrik Tobin, Ingegerd Sjölin, Jan-Olof Aggedal, Anna Apell, Boel Hössjer Sundman, Andreas Söderberg, Lena Sjöstrand och Esbjörn Hagberg om kyrkoåret i handboken, fakultativa och fasta moment, nattvarden, bikten, vigseln, nattvarden, begravningar och musikperspektivet på julens gudstjänster. 

Författare

Bengt Almfjord är organist i Osby pastorat sedan 2000. Verksam inom olika musikaliska genrer som bland annat resulterat i "Järvsömässan" för kyrkokör och spelmanslag (1993), "Markuspassionen - förlåten rämnar" (2006) och oratoriet "Jona" (2009). Lärare i kyrkomusik vid Pastoralinstitutet, Lund 2011-2013. Musikalisk resurs i kyrkohandboksarbetet 2014-2018.

 

Jerker Alsterlund är kyrkoherde i Spånga Kista församling och kontraktsprost i Spånga kontrakt. Startade drive-in-vigslar och dop i Västerås 2008 och blev utsedd till Svenska kyrkans förnyare 2013. Har suttit med i en arbetsgrupp för vigselritualet i kyrkohandboksarbetet och suttit med i kyrkomötets gudstjänstutskott när handboken togs (2014-2017).

 

Esbjörn Hagberg är biskop emeritus från Karlstads stift. Har tidigare varit lärare och rektor vid Johannelunds teologiska högskola samt haft mångårig tjänst i församling som präst. Han har bland annat skrivit böckerna: Själavård vid köksbordet, Leva i försoning samt På tal om livet. Ärkebiskopens fastebok 2017.  Han var även ordförande i revisionsgruppen för arbetet med kyrkohandboken 2016-2017.

 

Ingegerd Sjölin är TD och präst. Ingegerd Sjölin har varit en del av projektledningen i kyrkohandboksprojektet. Innan dess var hon rektor för pastoralinstitutet i Lund, kyrkoherde i Nyköping och komminister i Mikaels församling, Örebro. Ingegerd har disputerat på en avhandling, Dopsed i förändring i ämnet religionssociologi med ett kyrkohistoriskt perspektiv och bedriver forskning rörande Svenska kyrkan.

 

Henrik Tobin är organist och skribent, tidigare verksam som kyrkomusiker och i olika uppgifter inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Sedan 2006 är han anställd inom Kyrkomusikernas Riksförbund (bl.a. redaktör för Kyrkomusikernas Tidning) och Lärarförbundet. Han är verksam som musikalisk resurs inom kyrkohandboksarbetet sedan 2015.

 

Lena Sjöstrand är TD och präst, verksam som domkyrkokaplan i Lund där gudstjänst är en central del av arbetsuppgifterna. Tidigare lärare i liturgik och kateketik vid Pastoralinstitutet och stiftsadjunkt för gudstjänst- och kulturfrågor. Avhandlingen behandlar kropp och performativitet i gudstjänst och teater. Lena Sjöstrand ingick i revisionsgruppen 2016-2017 för kyrkohandboken.

 

Kerstin Dillmar är sjukhuspräst och enhetschef för Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som författare har hon skrivit texter till ett flertal körkompositioner och skapat texter till många gudstjänstsammanhang och till handboksarbetet. Hon har också tillsammans med Lars Björklund givit ut böckerna ”Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder”(2015) samt ”Kan du förstå mig? Om livet, frågorna och sorgen”(2017).

 

Catharina Nyström Höög är professor i svenska vid Högskolan Dalarna och som forskare knuten också till Uppsala universitet. Hon har arbetat med begriplighet i myndigheters texter och har erfarenhet av språkvård och språkpolitiska frågor både från egen forskning och från arbete vid Språkrådet. Hon var ledamot i revisionsgruppen för kyrkohandboken 2016-2017.