Gudstjänstliv med nya Kyrkohandboken

En förklarande serie artiklar

I en serie artiklar vänder och vrider vi på nya kyrkohandboken och vad den kan betyda för gudstjänstlivet. Artiklarna vill ge nya perspektiv och föda kreativitet. Det handlar också om när ork och lust saknas, oavsett om man leder gudstjänsten eller sitter i kyrkbänken.

Insatta författare skriver om aktuella ämnen

Nattvard, bikt, vigsel, musiken i julens gudstjänster och att hjula av glädje i kyrkan.

Det är några perspektiv som bland andra Karin Rubenson, Lena Petersson, Karin Johannesson, Bengt Almfjord, Henrik Tobin, Ingegerd Sjölin, Anna Apell, Boel Hössjer Sundman, Andreas Söderberg, Lena Sjöstrand och Esbjörn Hagberg skriver om.

Barn och unga

Tradition och förnyelse

Musik

Den allmänna gudstjänsten

Den nya kyrkohandboken

Kyrkliga handlingar

Själavårdande gudstjänst

Jul och påsk

Författare

Bengt Almfjord är organist i Osby pastorat sedan 2000. Verksam inom olika musikaliska genrer som bland annat resulterat i "Järvsömässan" för kyrkokör och spelmanslag (1993), "Markuspassionen - förlåten rämnar" (2006) och oratoriet "Jona" (2009). Lärare i kyrkomusik vid Pastoralinstitutet, Lund 2011-2013. Musikalisk resurs i kyrkohandboksarbetet 2014-2018.

 

Jerker Alsterlund är kyrkoherde i Spånga Kista församling och kontraktsprost i Spånga kontrakt. Startade drive-in-vigslar och dop i Västerås 2008 och blev utsedd till Svenska kyrkans förnyare 2013. Har suttit med i en arbetsgrupp för vigselritualet i kyrkohandboksarbetet och suttit med i kyrkomötets gudstjänstutskott när handboken togs (2014-2017).

 

Anna Apell är präst på Själavårdsinstitutet Lilleskog i Skara stift sedan 2018. Har tidigare varit anställd i Skara stift för pilgrims- och kulturfrågor. Hon var dessförinnan verksam som komminister i Örebro.

 

Esbjörn Hagberg är biskop emeritus från Karlstads stift. Har tidigare varit lärare och rektor vid Johannelunds teologiska högskola samt haft mångårig tjänst i församling som präst. Han har bland annat skrivit böckerna: Själavård vid köksbordet, Leva i försoning samt På tal om livet. Ärkebiskopens fastebok 2017.  Han var även ordförande i revisionsgruppen för arbetet med kyrkohandboken 2016-2017.

 

Ingegerd Sjölin är TD och präst. Ingegerd Sjölin har varit en del av projektledningen i kyrkohandboksprojektet. Innan dess var hon rektor för pastoralinstitutet i Lund, kyrkoherde i Nyköping och komminister i Mikaels församling, Örebro. Ingegerd har disputerat på en avhandling, Dopsed i förändring i ämnet religionssociologi med ett kyrkohistoriskt perspektiv och bedriver forskning rörande Svenska kyrkan.

 

Henrik Tobin är organist och skribent, tidigare verksam som kyrkomusiker och i olika uppgifter inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Sedan 2006 är han anställd inom Kyrkomusikernas Riksförbund (bl.a. redaktör för Kyrkomusikernas Tidning) och Lärarförbundet. Han är verksam som musikalisk resurs inom kyrkohandboksarbetet sedan 2015.

 

Lena Sjöstrand är TD och präst, verksam som domkyrkokaplan i Lund där gudstjänst är en central del av arbetsuppgifterna. Tidigare lärare i liturgik och kateketik vid Pastoralinstitutet och stiftsadjunkt för gudstjänst- och kulturfrågor. Avhandlingen behandlar kropp och performativitet i gudstjänst och teater. Lena Sjöstrand ingick i revisionsgruppen 2016-2017 för kyrkohandboken.

 

Kerstin Dillmar är sjukhuspräst och enhetschef för Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Som författare har hon skrivit texter till ett flertal körkompositioner och skapat texter till många gudstjänstsammanhang och till handboksarbetet. Hon har också tillsammans med Lars Björklund givit ut böckerna ”Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder”(2015) samt ”Kan du förstå mig? Om livet, frågorna och sorgen”(2017).

 

Catharina Nyström Höög är professor i svenska vid Högskolan Dalarna och som forskare knuten också till Uppsala universitet. Hon har arbetat med begriplighet i myndigheters texter och har erfarenhet av språkvård och språkpolitiska frågor både från egen forskning och från arbete vid Språkrådet. Hon var ledamot i revisionsgruppen för kyrkohandboken 2016-2017.

 

Jan-Olof Aggedal är kontraktsprost i Lunds stift och docent i praktisk teologi vid Lunds universitet. Aktuell forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelser av riten. Jan-Olof har särskilt intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. Bland annat författare till Guds åker? – Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige från år 2016 och Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan. Ett samhällsansvar i tiden? från år 2018. Jan-Olof ingick kyrkohandbokens slutförslagsgrupp och revisionsgrupp.

 

LarsOlov Eriksson är präst och docent i Gamla testamentets exegetik.  Lektor emeritus vid Johannelunds teologiska högskola, författare. Ordförande i utredningen om översyn av 1983 års evangeliebok.

 

Elisabet Cárcamo Storm, kyrkoherde i Alvesta församling. Hon har jobbat mycket med gudstjänstutveckling och skrivit flera temamässor. Under flera år ansvarig för att utveckla Barn- och ungdomsverksamheten i Alvesta församling.

 

Lena Petersson är TD och kyrkoherde i Burlövs församling i Lunds stift. Hon har varit lärare i homiletik och studierektor vid pastoralinstitutet i Lund och senare studierektor och enhetschef vid Svenska kyrkans Utbildningsinstitut. Lena disputerat på en avhandling i systematisk teologi: Kärlekens måltid, som är en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan. Lena ingick i kyrkohandboksgruppen åren 2006 - 2012. Hon är nu ledamot av Kyrkostyrelsen musikråd.

 

Jonas Persson är församlingsherde i Limhamn, har tidigare varit präst i Södertälje och på Södermalm i Stockholm. Skriver, läser, ritar och målar. Kan en och annan vild blomma och några fåglar. Är övertygad om att kristen tro växer i vardagslivet, i de dagliga upplevelserna, i de dagliga mötena.

 

Sverker Jullander är senior professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå och Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet.

 

Maria Olofsdotter Bråkenhielm är domkyrkokaplan och biskopskaplan i Karlstad.

 

Karin Johannesson är präst, universitetslektor i religionsfilosofi Uppsala universitet, ledamot av läronämnden och biskop i Uppsala stift.

 

Carl Sjögren är kyrkoherde i Mölndal och har tidigare bland annat varit domprost i Skara. Har varit verksam som föreläsare och inspiratör för kyrkomusik och liturgi i många olika sammanhang. Ingick i kyrkohandboksarbetet 2014-17.

 

Karin Rubenson är präst och har doktorerat i kyrkovetenskap i Uppsala. Hon forskar om barn och gudstjänster, bland annat genom att intervjua och observera barn i gudstjänstsammanhang.