KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del l

Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2017

Till skrivelsen relaterade dokument

Elva filmer som presenterar förslaget till kyrkohandbok

Revisionsgruppens ordförande, biskop em. Esbjörn Hagberg, gjorde en presentation av förslaget inför kyrkostyrelsen i början av april 2017. Den presentationen har nu filmats och finns tillgänglig i elva korta filmer. Här finns också en länk till de powerpoint-bilder som ingick i presentationen.