Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land – välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser utöver världen.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal och pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.

Aktuellt om Svenska kyrkan i utlandet

Jag vet inte vad jag skulle göra om inte kyrkan fanns

Majja Hauta Svallmark bor i Ayia Napa på Cypern. I Sverige var hon aldrig varit särskilt kyrklig, men på Cypern besöker hon den Skandinaviska kyrkan minst två gånger i veckan och är engagerad i många verksamheter.

Pamela Garpefors, kyrkoherde i Svenska kyrkan Berlin

En mötesplats där besökarna känner sig sedda

Victoriaförsamlingen i Berlin är en dynamisk plats med mycket rörelse och många aktiviteter. Hit söker sig såväl ungdomar som hamnat på glid som damer som bott decennier i staden. "Vi vill ge människor en känsla av sammanhang", säger kyrkoherde Pamela Garpefors.

Foto på Sofiakyrkans fasad i kvällsljus.

Fakta om Sofiakyrkan, Svenska kyrkan i Paris

Information om bakgrund, nuläge och framtiden för Svenska kyrkans fastighet i Paris.

Från präst i Dubai till ordförande i stiftsråd för utlandskyrkan

Marcus Nylander har jobbat som utsänd präst för utlandskyrkan i Dubai och sitter nu som ordförande i rådet för utlandskyrkan, för Lunds stift. Han menar att man i utlandskyrkan på ett särskilt sätt får förståelse för kyrkans positiva konsekvenser i människors liv.

Kvinna står framför stenmur med ett kors på. Hon har en mönstrad jacka och scarf runt halsen.

Kyrkan i Rom har gett framtidstro

I kristider ökar behovet av stöd och många söker sig tillbaka till kyrkan. En av dem är Anna Maria Eriksson, som bor i Rom sedan 30 år tillbaka. För henne blev kyrkan en tillflyktsort när hela samhället stängde ned.

Interiör från ett kök. En man häller upp en kopp kaffe. En kvinna talar med en besökare som syns bakifrån.

Diakoni i pandemins Paris

Extrema nedstängningar varvat med korta perioder öppet – bara för låsa dörrarna igen. Utmaningarna har varit stora för prästparet Maria och Joakim Bråkenhielm som kom till Svenska kyrkan i Paris bara månader innan den första virusvågen drabbade Frankrike.

Ett ljus i mörkret när samhället skakar

"Den här katastrofen har varit så långtgående. Det är så mycket som brakat ihop och det finns inget skyddsnät." Det berättar Hans och Viveca Bratt Hernberg som arbetar mitt i pandemins USA, med Los Angeles som bas. I detta har kyrkan fungerat som ett ljus i mörkret.

Tovan är ombud och ledamot i utlandskyrkans råd i Skara stift

Gudstron och engagemanget för barns rättigheter har länge varit hennes drivkrafter. Idag är Tovan Thåst både ledamot i utlandskyrkans råd i Skara stift och ombud för utlandskyrkan. Hon menar att Svenska kyrkan i utlandet är en livförsäkring för svenskar utomlands, och att den fungerar som Jesus förlängda arm.

Niklas sitter i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet

Han önskar att fler skulle förstå hur viktig Svenska kyrkan i utlandet är, både för barnfamiljer, människor mitt i livet och för pensionärer. Men också för andra grupper som svenskar i fängelser, ensamma och marginaliserade. 

”Min uppgift är att inte släppa taget”

Coronapandemin har lett till ännu fler själavårdande samtal för diakonen i Margaretaförsamlingen i Oslo, Kristina Sandgren Furberg. ”Det blir paradoxalt att vara kyrka i en samhällskris där det mänskliga mötet inte får äga rum. Tack och lov finns det telefoner”.

Prästen Olof Olsson står utomhus och håller gudstjänst med en bibel i handen.

Bland nunnor, hemlösa och ovana kyrkobesökare

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt fokus och brett ekumeniskt samarbete. Under pandemin har Olof och hans medarbetare ställt om till en stor digital närvaro.

Mobil kyrka med högt i tak och låga trösklar

Erik Stenberg-Roos och hans fru Anna Stenberg jobbar som präst, respektive assistent i Thailand. De senaste två åren har de varit stationerade i Bangkok. Där möter de människor i alla livssituationer – från pensionärer som flyttat utomlands till personer som fastnat i missbruk eller sitter i fängelse.

Prästen Thomas Stoor framför altaret i Svenska kyrkan i Köpenhamn.

Fokus på diakoni i Köpenhamn

Thomas Stoor, kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Köpenhamn, trivs bra med att vara prästen som alltid finns tillgänglig. Gustafskyrkans närvaro är en stor trygghet för svenskar som lever i staden.

Prästen Karolina Hellman som håller ett fat med lussekatter.

Finns med både i livet och döden

Karolina Hellman tvivlade länge på om hon passade in i kyrkan. Idag jobbar hon som präst i Svenska kyrkan på Mallorca. ”Min viktigaste uppgift är att finnas där för människor när det behövs. Både i sorg eller chock, men också i lycka”, säger hon.

Levande församlingsliv utan fast lokal

"En av mina församlingsbor fick demens och kunde plötsligt bara tala och förstå svenska. När jag kom dit sjöng vi psalmer och sånger på svenska. Plötsligt levde den här personen upp och personalen häpnade." Maria Scharffenberg berättar om livet som präst i Nederländerna.

Handla i vår webbshop

i vår webbshop finns smycken, ljuslyktor, termosar, tygkassar och mycket annat. Genom att köpa varor är du med och sprider kunskapen om att Svenska kyrkan finns runt om i världen. I webbshoppen finns även gratismaterial för församlingsverksamheten.

När du behöver hjälp av svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Hitta Svenska kyrkan i andra länder. Under kontorstid kan du nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

Ditt stöd behövs för att Svenska kyrkan ska finnas utomlands

Till skillnad från församlingarna i Sverige behöver många utlandsförsamlingar själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet. Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor!

De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige: 

  • Gudstjänster och andakter är viktiga liksom självklart vår omsorg om varandra. Församlingarna är mötesplatser för att dela både glädje och sorg.
  • För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon vara det som hjälper en att orka vidare. 
  • För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 
  • När dödsfall och olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sårbara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa följer den tyvärr ofta med på resan utomlands. Svenska kyrkan försöker ge stöd.
  • Svenska kyrkan i utlandet har speciell kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.  

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet från Svenska kyrkan i utlandet

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du inblick i utlandskyrkans viktiga arbete utöver världen, och tips om hur du kan stötta arbetet.
Börja prenumerera här

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice:  010-181 93 03
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00