Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar på drygt 40 orter. Utlandskyrkan finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen. Varmt välkommen!

Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma, kan fira gudstjänst på svenska och tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet vill vara mötesplatser.

"Det betydde väldigt mycket att få en dos av Sverige, dela ett andligt liv och möta andra mammor."

Maria, bosatt i Rom

Idag reser vi svenskar mer än någonsin. Vi gör 20 miljoner utlandsresor varje år. Över 600 000 svenskar bor utomlands.

Svenska kyrkan utomlands finns för dig när du är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar i ett svenskt företag utomlands eller av andra skäl bor eller arbetar utomlands kortare eller längre tid.  

gudstjänst och omsorg 

De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige: 

  • Gudstjänster och andakter är viktiga liksom självklart vår omsorg om varandra. 
  • Församlingarna är mötesplatser där vi kan dela både glädje och sorg.
  • För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon vara det man behöver för att orka vidare. 
  • För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 
  • Det är svårt att vara människa. När dödsfall och olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sårbara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa följer den tyvärr med på resan utomlands. Svenska kyrkan försöker ge stöd.
  • Svenska kyrkan i utlandet har en speciella kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.  

Ditt stöd behövs för att Svenska kyrkan ska finnas utomlands

Till skillnad från församlingarna i Sverige behöver många utlandsförsamlingar själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet. Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften.  Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor!

När du behöver hjälp av svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.