Prata med oss

Till innehållet

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen. Vi finns till för dig när du är turist, student, au-pair eller bor utomlands kortare eller längre tid. Välkommen till utlandskyrkan!

Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma och kan tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet är mötesplatser där man kan lära känna nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder. 

Svenska kyrkan vill vara en folkkyrka, som tar ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar. Det ansvaret sträcker sig längre än Sveriges eller EU:s gränser. 

gudstjänsten och omsorgen i centrum

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. 

  • Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.
  • Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.
  • Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. 

Svenska kyrkan finns har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen.  Räknar vi alla platser som svenska präster regelbundet besöker för att till exempel döpa barn, samtala med människor och fira gudstjänst finns vi på ytterligare ett 100-tal platser i världen.  

Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder omkring 750 000 besök.