Prata med oss

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar i drygt 40 städer. Vi firar gudstjänst på svenska på ett hundratal platser runt om i världen. Varmt välkommen till utlandskyrkan!

Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma, kan fira gudstjänst på svenska och tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet är mötesplatser där du kan lära känna nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet. I församlingen kan du även dela sorg och få stöd i svåra stunder. 

Svenska kyrkan vill vara en folkkyrka, som tar ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar. Det ansvaret sträcker sig längre än Sveriges eller EU:s gränser. Vi finns till för dig när du är turist, student, au-pair eller bor utomlands kortare eller längre tid.

gudstjänsten och omsorgen i centrum

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. 

  • Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet.
  • Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.
  • Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. 

Svenska kyrkan har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen.  Räknar vi alla platser som svenska präster regelbundet besöker för att till exempel döpa barn, samtala med människor och fira gudstjänst finns vi på ytterligare ett 100-tal platser i världen.  

Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder omkring 750 000 besök.  

När du behöver hjälp av svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida

ge till svenska kyrkan i utlandet

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.