Prata med oss

Till innehållet

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, finns i 24 länder runt om i världen. Vi finns till för dig när du är utlandssvensk, turist, student, au-pair eller jobbar på sjön. Välkommen till Utlandskyrkan!

Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma och kan tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet är mötesplatser där man kan lära känna nya vänner och uppleva gemenskap och trygghet men också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i svåra stunder. 

Svenska kyrkan vill vara en folkkyrka, som tar ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar. Det ansvaret sträcker sig längre än Sveriges eller EU:s gränser.

gudstjänsten och omsorgen i centrum

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. 

Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över. På ytterligare ett 80-tal platser firar man regelbundet gudstjänst.  Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder en miljon besök.