Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning bor i ett annat land - välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!

Hitta svenska kyrkan i andra länder

Du är välkommen att komma för att fika och prata svenska, samtala med en präst eller en diakon, tända ett ljus för någon du saknar, fira gudstjänst och vara med i Svenska kyrkans verksamhet. Här hittar du utlandskyrkan runt om i världen. 

Bild: Magnus Aronson/Ikon

Reportage och nyheter om Svenska kyrkan i utlandet

När du behöver hjälp av svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Hitta Svenska kyrkan i andra länder. Under kontorstid kan du nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

Ditt stöd behövs för att Svenska kyrkan ska finnas utomlands

Till skillnad från församlingarna i Sverige behöver många utlandsförsamlingar själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet. Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor!

De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige: 

  • Gudstjänster och andakter är viktiga liksom självklart vår omsorg om varandra. 
    Församlingarna är mötesplatser där vi kan dela både glädje och sorg.
  • För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon vara det man behöver för att orka vidare. 
  • För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 
  • Det är svårt att vara människa. När dödsfall och olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sårbara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa följer den tyvärr med på resan utomlands. Svenska kyrkan försöker ge stöd.
  • Svenska kyrkan i utlandet har en speciella kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.  

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.

 

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Välkommen att kontakta oss på kansliet! Vi är en del av kyrkokansliet i Uppsala.

Mejla Svenska kyrkan i utlandet 

Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 

Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Växel: 018-16 95 00 


Givar- och ombudsservice: 018-16 96 00
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida