Mässan hemma hos Utlandskyrkans Erik Stenberg Roos och Anna Stenberg i Phuket blir en stund av stillhet och gemenskap.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land - välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser utöver världen.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal samt pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.  

Reportage och nyheter om Svenska kyrkan i utlandet

Läsplatta som visar en webbsändning från en kyrka.

Digitala morgonböner och gudstjänster från utlandskyrkan

Under våren 2021 kan svensktalande som bor utomlands delta i digitala morgonböner och söndagsgudstjänster som leds av personal från utlandskyrkan.

Karta med nålar på diverse platser.

Digitala träffar med utlandsförsamlingar

Du har möjlighet att träffa flera av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, genom att ansluta till digitala träffar.

Erik Stenberg-Roos och hans fru Anna Stenberg jobbar som präst, respektive assistent i Thailand. De senaste två åren har de varit stationerade i Bangkok. Där möter de människor i alla livssutuationer – från pensionärer som flyttat utomlands till personer som fastnat i missbruk eller sitter i fängelse.

Mobil kyrka med högt i tak och låga trösklar

Erik Stenberg-Roos och hans fru Anna Stenberg jobbar som präst, respektive assistent i Thailand. De senaste två åren har de varit stationerade i Bangkok. Där möter de människor i alla livssutuationer – från pensionärer som flyttat utomlands till personer som fastnat i missbruk eller sitter i fängelse.

Kyrkoherde Maria Scharffenberg i stadsvimlet.

Levande församlingsliv utan fast lokal

"En av mina församlingsbor fick demens och kunde plötsligt bara tala och förstå svenska. När jag kom dit sjöng vi psalmer och sånger på svenska. Plötsligt levde den här personen upp och personalen häpnade." Maria Scharffenberg berättar om livet som präst i Nederländerna.

Prästen Olof Olsson står utomhus och håller gudstjänst med en bibel i handen.

Bland nunnor, hemlösa och ovana kyrkobesökare

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt fokus och brett ekumeniskt samarbete. Under pandemin har Olof och hans medarbetare ställt om till en stor digital närvaro.

Svartvit bild på utsikt från ett fönster med en palm utanför

Bön vid en sjuksäng

När en svår olycka drabbar en familj utomlands, med endast två överlevande, åker utlandskyrkans medarbetare dit och ber vid sjuksängen.

Prästen Thomas Stoor framför altaret i Svenska kyrkan i Köpenhamn.

Fokus på diakoni i Köpenhamn

Thomas Stoor, kyrkoherde i Svenska kyrkans församling i Köpenhamn, trivs bra med att vara prästen som alltid finns tillgänglig. Gustafskyrkans närvaro är en stor trygghet för svenskar som lever i staden.

För Carin Saracco, kyrkoherde på Mallorca, är utlandskyrkans viktigaste uppdrag att vara en diakonal kyrka. Det innebär allt från att fira mässa till att ta med kanelbullar till någon som hamnat på sjukhus.

En omsorgens kyrka som värnar om de utsatta

För Carin Saracco, kyrkoherde på Mallorca, är utlandskyrkans viktigaste uppdrag att vara en diakonal kyrka. Det innebär allt från att fira mässa till att ta med kanelbullar till någon som hamnat på sjukhus.

Prästen Karolina Hellman som håller ett fat med lussekatter.

Finns med både i livet och döden

Karolina Hellman tvivlade länge på om hon passade in i kyrkan. Idag jobbar hon som präst i Svenska kyrkan på Mallorca. ”Min viktigaste uppgift är att finnas där för människor när det behövs. Både i sorg eller chock, men också i lycka”, säger hon.

Gunnar Wenehult.

Svenska kyrkan i Melbourne är ett andligt hem

Gunnar Wenehult är assistent Svenska kyrkan i Melbourne. Hans arbete innebär många möten och samtal om allt ifrån svår hemlängtan, borttappade pass till fysiskt våld i hemmet. 

Kyrkoherde Björn Kling ler mot kameran.

Svenska kyrkan i Grekland: vi är församling genom att ge till andra.

Björn Kling är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Grekland. Han berättar om ett församlingsliv med låga trösklar och stort engagemang för många utsatta människor.

Hoppar från klippa

Ensam i gipsvagga

Den svenske turisten hade råkat fastna med foten när han skulle ta en selfie . Han ramlade nerför en avsats och slog sig illa i ryggen. Ensam på sjukhuset kunde Svenska kyrkan i utlandet stötta.

Handla i vår webbshop

i vår webbshop finns smycken, ljuslyktor, termosar, tygkassar och mycket annat. Genom att köpa varor är du med och sprider kunskapen om att Svenska kyrkan finns runt om i världen. I webbshoppen finns även gratismaterial för församlingsverksamheten.

När du behöver hjälp av svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Hitta Svenska kyrkan i andra länder. Under kontorstid kan du nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.   

Ditt stöd behövs för att Svenska kyrkan ska finnas utomlands

Till skillnad från församlingarna i Sverige behöver många utlandsförsamlingar själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet. Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor!

De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige: 

  • Gudstjänster och andakter är viktiga liksom självklart vår omsorg om varandra. Församlingarna är mötesplatser för att dela både glädje och sorg.
  • För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon vara det som hjälper en att orka vidare. 
  • För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 
  • När dödsfall och olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sårbara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa följer den tyvärr ofta med på resan utomlands. Svenska kyrkan försöker ge stöd.
  • Svenska kyrkan i utlandet har speciell kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.  

ge till svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans församlingar utomlands är beroende av gåvor. 

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031
Inbetalning från utlandet
SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031 
Läs om olika sätt att stödja Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan i utlandet kontrolleras av Svenska insamlingskontroll.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet från Svenska kyrkan i utlandet

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du inblick i utlandskyrkans viktiga arbete utöver världen, och tips om hur du kan stötta arbetet.
Börja prenumerera här

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00