Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land. Att få möjlighet att umgås och göra aktiviteter på svenska betyder mycket för många.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal och pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 31 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser världen över.

Här finns Svenska kyrkan i utlandet

Vill du fira gudstjänst på svenska, hitta gemenskap eller prata med en präst? Här hittar du Svenska kyrkans församlingar och verksamhetsplatser utomlands.

Kommande evenemang

Den 25 maj anordnar vi Ombudsdagen. Ett tillfälle att öka kännedomen om Svenska kyrkan i utlandet, sprida kunskap och bygga relationer mellan församling, stift och utlandskyrkan nationellt.

Kyrkostyrelsen har fattat beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid

Under ett antal år utreds verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet. Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter vi har. 10 maj 2023 fattade kyrkostyrelsen beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid. Läs mer om hur organisationen ska se ut framåt.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.

Svenska kyrkan i utlandets webbshop

Här hittar du Svenska kyrkan i utlandets webbshop. Genom att köpa våra varor stödjer du Svenska kyrkan i utlandets verksamhet runt om i världen.

Lediga jobb på kyrkokansliet i Uppsala och utomlands

På kyrkokansliet jobbar du med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Jag vet inte hur mitt liv skulle se ut utan Svenska kyrkan. Jag är så innerligt tacksam för att de finns i min vardag och i mitt liv.

Utlandssvensk i Thailand

Tack vare ideellt engagemang, insamlingar och gåvor kan Svenska kyrkan i utlandets församlingar finnas där till stöd för människor i vardag och i kris. Ditt bidrag är viktigt!

Lär känna Svenska kyrkan i utlandet genom bloggen

Publicerad:

Vart jag mig i världen vänder

Nyheter och reportage med Svenska kyrkan i utlandet

Se alla blogginlägg