Kommande evenemang

Syfte med digitala nätverksträffarna är öka kännedomen om Svenska kyrkan i utlandet, sprida kunskap och att bygga relationer mellan församling, stift och utlandskyrkan nationellt

Välkommen på digitala nätverksträffar!

Ung och senior i Svenska kyrkan i utlandet

Du är välkommen på en nätverksträff om hur du som ombud eller engagerad kan arbeta strategiskt med engagemang genom att erbjuda volontärplatser.

Läs mer om Ung och senior i SKUT

Medverkande: Håkan Appel, SKUT-rådet i Linköping, m fl

Tid: Tisdagen den 23 april 2024, klockan 16.00 – 17:00

Syftet med dessa digitala nätverksträffar är att öka medvetenheten, sprida kunskap om, och engagera oss i Svenska kyrkans arbete utomlands. Du kommer att ha möjlighet att lära dig nya saker, utbyta idéer och erfarenheter med andra anställda och ombud.

Detta är ett utmärkt tillfälle att samlas i församlingshemmet och ansluta till seminariet tillsammans. På det sättet kan ni enkelt fortsätta samtalen om hur ni kan använda det ni tagit av.

Anmälan

Skicka ett e-postmeddelande till lena.j.olsson@svenskakyrkan.se senast den 16 april 2024.

Skriv ”Ung och senior” i ämnesraden. Skriv också hur många som kommer att delta vid er skärm.

Efter anmälningstiden gått ut kommer du att få en länk till mötet. Vi rekommenderar att du loggar in 10 minuter före starttiden för att säkerställa att tekniken fungerar.

Vi ser fram emot att träffa dig online. Varmt välkommen!

Lena J Olsson, verksamhetsutvecklare

Varmt välkomna till en dag för inspiration om Svenska kyrkan i utlandet

Tid: Lördagen 25 maj. Vi startar kl. 10 och avslutar med middag kl. 18

Plats: Ersta diakoni, Stockholm.

Programmet kommer att beröra utlandskyrkan historia där vi får del av Fredrik Santells forskning och en glimt av hans bok om Kyrka och diplomati – Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900 talet. Vi berör nutid och framtida organisation efter Kyrkostyrelsens beslut om framtidens utlandskyrka. Vi kommer att inspireras om fundraising samt möta medarbetare från våra utlandsförsamlingar.

Deltagande kostar 200 kr och inkluderar föreläsningar, seminarier, fika, lunch och middag. Eventuella resor och övernattningar står deltagaren för själva.

Anmäl dig här!
Ladda ner pdf för anmälan här: Ombudsdagen 2024 PDF 

Kickoff - inför insamlingsperiod och rikskollekt

Välkommen till vår digitala Kickoff inför höstens insamling! Det här är en inspirerande föreläsning för att väcka engagemang inför insamlingen och för att ge dig en närmare titt på det material som tagits fram speciellt för den kommande insamlingsperioden.

Medverkande: Åsa Höjer, Lena Olsson och Lina Beutler

Tid: onsdagen den 4 september, klockan 16: 00 – 17:00.

Anmälan

Skicka ett e-postmeddelande till lena.j.olsson@svenskakyrkan.se senast den 26 augusti 2024.

Skriv ”Kickoff” i ämnesraden. Skriv också hur många som kommer att delta vid er skärm.

Efter anmälningstiden gått ut kommer du att få en länk till mötet. Vi rekommenderar att du loggar in 10 minuter före starttiden för att säkerställa att tekniken fungerar.

Vi ser fram emot att träffa dig online. Varmt välkommen!

Lena J Olsson, verksamhetsutvecklare

 

Så här skapar vi engagemang för Svenska kyrkan i utlandet

Engagemang uppstår inte bara av sig självt, det handlar om att bygga relationer. Vi bjuder in dig till en digital workshop där vi diskuterar de utmaningar vi stöter på och delar erfarenheter från engagerade personer runt om i landet. Varmt välkommen att delta!

Medverkande: Lena Olsson och Gudrun Håkansson

Tid: tisdagen den 15 oktober, klockan 16:00 – 17:00.

 Syftet med dessa digitala nätverksträffar är att öka medvetenheten, sprida kunskap om, och engagera oss i Svenska kyrkans arbete utomlands. Du kommer att ha möjlighet att lära dig nya saker, utbyta idéer och erfarenheter med andra anställda och ombud.

Detta är ett utmärkt tillfälle att samlas i församlingshemmet och ansluta till seminariet tillsammans. På det sättet kan ni enkelt fortsätta samtalen om hur ni kan använda det ni tagit av.

Anmälan

Skicka ett e-postmeddelande till lena.j.olsson@svenskakyrkan.se senast den 4 oktober 2024.

Skriv ”Engagemang” i ämnesraden. Skriv också hur många som kommer att delta vid er skärm.

Efter anmälningstiden gått ut kommer du att få en länk till mötet. Vi rekommenderar att du loggar in 10 minuter före starttiden för att säkerställa att tekniken fungerar.

Vi ser fram emot att träffa dig online. Varmt välkommen!

Lena J Olsson, verksamhetsutvecklare

Vid frågor om de digitala nätverksträffarna kontakta:

Lena J Olsson, verksamhetsutvecklare 
lena.j.olsson@svenskakyrkan.se