Ombud / Engagera dig i Sverige

Ditt engagemang för utlandskyrkan behövs! Du behöver inte bo utomlands för att engagera dig i utlandskyrkans verksamhet. Här i Sverige kan du engagera dig både som anställd och ideell, eller genom att bli ombud. 

Att vara ombud

Som ombud är du registrerad i Svenska kyrkans gemensamma register, Kyrksam. Då får du automatiskt information om material som skickas ut och inbjudningar till olika möten. Registreringen sker i din församling eller ditt pastorat.

Är du intresserad av att bli ombud?

Kontakterna mellan Svenska kyrkan i Sverige och ute i världen behöver vara stark. Du som engagerad i Sverige gör ett viktigt arbete när du sprider kunskap om kyrkan i utlandet.

Samla in kollekter och gåvor

Utlandsförsamlingarna arbetar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission precis som i Sverige. Men till skillnad från församlingarna i Sverige behöver utlandsförsamlingarna själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet.

Många församlingar kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop, de är beroende av kollekter och gåvor från Sverige. Ombudet kan prata för kollekten och låta utlandskyrkan syns i församlingen.

Berätta om verksamheten

Många har ingen aning om vad Svenska kyrkan i utlandet är och gör. Berätta gärna om något du själv tycker är intressant, i samtalet kring kaffebordet eller på en rikskollektdag. På bloggen kan du hitta inspiration till berättelser.

 • Uppmärksamma rikskollekterna och gör aktiviteter under insamlingsperioden
  Det betyder mycket om du som engagerad berättar hur viktig kollekten är och vad den används till. Prata i god tid med dem som planerar gudstjänsten och be att få läsa upp kollektvädjan innan kollekten tas upp. Det finns tre rikskollekter per år som går till Svenska kyrkan i utlandet, en på sommaren och två på hösten. Vi samlar alltid in till diakoni i utlandsförsamlingarna.
 • Tipsa om redaktionellt material till webb och församlingstidning
  Det finns material i bloggen och på Kornet att använda i församlingens webb, sociala medier och församlingstidning. Tipsa ansvarig i din församling.
 • Dela inlägg från Facebook och Instagram
  Dela gärna inlägg från vårt Facebook och Instagram-konto.
 • Gå med i Facebookgruppen
  Det finns en grupp för utlandsförsamlingar och engagerade i Sverige. Här kan du dela tips och idéer, läsa om vad som händer runt om i världen och få direktkontakt med utlandsförsamlingar.
 • Församlingsanslag
  Uppmuntra församlingen att avsätta pengar i budgeten för att ge ett anslag till utlandskyrkan. Du kan också skriva till kyrkorådet på hösten och höra om det finns pengar kvar i budgeten som inte använts och som istället kan skänkas till utlandskyrkan.
 • Församlingskollekt / stiftskollekt
  Kontakta kyrkorådet och uppmuntra dem att ge en årlig kollekt till Svenska kyrkan i utlandet. Du kan också kontakta stiftsrådet om en årlig stiftskollekt.
 • Tipspromenad / quiz
  En tipspromenad eller quiz är roliga aktiviteter för att öka kännedom om utlandskyrkan och kanske samla in lite pengar. I webbshopen finns en tipspromenad att ladda ner.
 • Beställ produkter och gåvor i webbshopen
  I webbshopen hittar du affischer, bokmärken, informationsfolder och annat. Du kan också beställa fina smycken. Här hittar du webbshopen.
 • Besök konfirmander och ungdomsgrupp
  Planera regelbundet in besök hos konfirmander och ungdomsgrupp för att berätta om Svenska kyrkan i utlandet. Kanske finns det någon i din församling som har egna erfarenheter av arbete eller boende utomlands och kan berätta om sin tid i en utlandsförsamling. Ta del av de filmer som finns och visa gärna i samband med ditt besök.
 • Träffa andra engagerade och ombud
  Stiften anordnar regelbundet möten för dig som är ombud. Även nationellt bjuder vi regelbundet in till träffar, även digitala. Det är tillfällen att få inspiration och dela erfarenheter med andra som har samma uppdrag. Utbildningsdagar är en chans att ta del av viktig information, nyheter och utvecklingsarbete. Du är alltid välkommen att höra av dig till kontaktpersonen för Svenska kyrkan i utlandet i ditt stift.

Här finns en lista över kommande evenemang som vi bjuder in till.

Är du intresserad av att bli ombud? Ta kontakt med din församling! 
Sök församling - Svenska kyrkan

Tillsammans kan vi göra Svenska kyrkan till en öppen mötesplats utanför Sveriges gränser!