Ombud

Du behöver inte bo utomlands för att engagera dig i utlandskyrkans verksamhet. Här i Sverige kan du ställa upp som ombud eller engagera dig på andra sätt, genom att exempelvis berätta om utlandskyrkans verksamhet eller genom att samla in pengar.

Att vara ombud

Du behöver inte bo utomlands för att engagera dig i utlandskyrkans verksamhet. Här i Sverige kan du ställa upp som ombud eller engagera dig på andra sätt, genom att exempelvis berätta om utlandskyrkans verksamhet eller genom att samla in pengar.

Berätta om utlandskyrkan i Sverige

Kontakterna mellan Svenska kyrkan i Sverige och ute i världen behöver vara stark. Ombuden i Sverige gör ett viktigt arbete när de sprider kunskap om kyrkan i utlandet.

Samla in kollekter och gåvor

Utlandsförsamlingarna arbetar med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission precis som i Sverige. Men till skillnad från församlingarna i Sverige behöver utlandsförsamlingarna själva samla in en stor del av det de behöver för sin verksamhet.

Många församlingar kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop, de är beroende av kollekter och gåvor från Sverige. Ombudet kan prata för kollekten och låta utlandskyrkan syns i församlingen.

Är du intresserad av att bli ombud? Ta kontakt med din församling!
Sök församling - Svenska kyrkan

Tillsammans kan vi göra Svenska kyrkan till en öppen mötesplats utanför Sveriges gränser!